HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО

+ Копия DSCN4558_1

22 жовтня 2015 року на базі ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відбувся науковий семінар «Екологічна архітектура та зелене будівництво» за участі представників Бранденбурзького технічного університету, Коттбус (Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus). Раду молодих вчених ДВНЗ ПДАБА на семінарі представляли голова РМВ к.т.н., доц. каф. реконструкції та управління в будівництві Єлісєєва М.О. та заступник голови к.т.н., доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій Бабенко М.М. На заході молоді науковці мали змогу познайомити гостей та колег зі своїми напрацювання на англійській та німецькій мові за запропонованою тематикою.

Доповіді були представлені за такими основними напрямками: екологічна інкультурація, історія українського хатобудування, екологічна архітектура, зелене будівництво та екологічні будівельні матеріали, енергоефективне та ресурсозберігаюче інженерне обладнання.

Від Бранденбурзького технічного університету Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus приймали участь декан факультету «Менеджмент навколишнього середовища», д.т.н., професор Майкл Шмідт та відповідальний за міжнародну докторську програму, доктор Дмитро Палехов. А також представник німецької організації по міжнародному співробітництву, GIZ, пан Бертольд Хансманн.

Професор Шмідт зазначив, що тема наукових досліджень за напрямом екологічної архітектури, енергозберігаючих технологій у будівництві із впровадженням застосування місцевих натуральних матеріалів – актуальна та відповіає всім останнім європейським програмам та загальним світовим тенденціям. Особливо цікавою для гостей виявилася доповідь присвячена вивченню історії українського хатобудування «Ukrainisches Nationalzentrum für ökologische Architektur und grünen Bau» («Український національний центр екологічної архітектури та зеленого будівництва») про яку розповіли д. з держ.упр., проф., зав. каф. українознавства Євсєєва Г.П. та молодий вчений, ст. викладач каф. інтенсивного навчання іноземним мовам Яланська Марина. Доповідачами також був представлений макет української хати та прилягаючого подвір’я. На думку професора Шмідта дослідження культурної спадщини в процесі створення нових проектних рішень в архітектурі та будівництві – є вкрай необхідними та важливими.

Марина Бабенко презентувала одразу дві доповіді: «General information about Prydneprovs`ka State Academy of Civil Engineering and Architecture» («Загальна Інформація про ПДАБА») та «Environmental residential building» («Екологічне малоповерхове будівництво»), в котрих розкрила основні напрямки роботи, діючі факультети та інші структурні елементи нашої академії та сутність сучасного будівництва малоповерхових будинків з екологічних матеріалів та конструкцій, нові конструктивні рішення та основні характеристики таких будинків. Марина Єлісєєва в своїй доповіді «Perspektivisches ökologisches baumaterial – erdbeton» («Перспективний екологічний будівельніий матеріал – грунтобетон») розповіла про переваги грунтобетону, програму проведених експериментальних досліджень та отримані результати, розробку каф. будівельних та дорожніх машин технологічної лінії з виготовлення виробів з грунтобетону на основі застосування формувального обладнання із зонним нагнітанням сировини.

В заході також приймали участь молоді вчені: к.т.н., доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій Ожищенко О.А. (Research and development of life support systems for zero-energy buildings – Дослідження та розвиток інженерних систем життєзабеспечення будинків з нульовим споживанням енергії), к.т.н., доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій Шехоркіна С.Є. (Alternative types of housing: earth sheltered and floating buildings – Альтернативні типи будівництва: заглиблені та плавучі будинки), канд. архітектури, доц. каф. основ архітектури Зерова А.О. та Бадюл М.М., асп. Козлова К. (Architectural faculty. Science development – Архітектурний факультет. Розвиток науки), асп. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій Кузьмін Г.І. (Design of the timber soil concrete  floors for low rise timber buildings – Проектування  деревогрунтобетонного перекриття для малоповерхових будівель), асп. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій Собінова К.С. (Natural raw materials for construction – Натуральні будівельні матеріали).

Пан Бертольд

Хансманн зацікавився розробками в сфері впровадження стандартів добровільної сертифікації будівельних об’єктів відповідно до стандартів стійкого розвитку в Україні. GIZ фінансував кілька проектів по створенню аналогічних стандартів в Німеченні, тому Пан Хансманн має відповідний досвід і висунив конструктивні пропозиції молодим науковцям ДВНЗ ПДАБА по наступній роботі у цьому напрямку.

Також Пан Хансманн та Професор Шмідт розповіли про сумісно розроблену систему інтернет навчання по зеленим стандартам, що успішно впроваджено в Бранденбурзькому технічному університеті. Курс складається з ряду лекцій по глобальним екологічним проблемам, шляхам їх вирішення, по методам добровільної сертифікації в різних галузях виробництва та ін.

Після основних доповідей гостей та молодих науковців ДВНЗ ПДАБА в рамках вільної бесіди було обговорено ряд питань, серед яких можливе співробітництво науковців ДВНЗ ПДАБА та БТУ в області екологічної архітектури, зеленого будівництва та вивчення культурної спадщини України та Німеччини.

РМВ ДВНЗ ПДАБА

Написано: 16:41 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web