HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Заява редакційної колегії колективної монографії «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених»

Герб РМВ ДО

Від імені редакційної колегії колективної монографії «Академічна доброчесність: проблеми дотримання  та пріоритети поширення серед молодих вчених», виданої у Дніпрі 2017 р., у зв’язку з контроверсійною реакцією на зміст книги та обвинуваченням у плагіаті та недотриманні принципів академічної доброчесності авторами і редакторами, вважаємо своїм обов’язком висловити свою позицію стосовно ситуації, що склалася.

По-перше, колективну монографію укладено за матеріалами навчальної програми “Школа молодих учених”, що відбувалася у Дніпрі протягом 2017 р. Авторами ідеї та текстів і редакторами були молоді науковці. Монографія має науково-популярний і просвітницький характер та не призначена для забезпечення підвищення наукометричних показників авторів, використання у характері наукової роботи для майбутніх захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня тощо. Зважаючи на це, у тексті монографії (особливо в першому розділі, де описується загальна проблематика та отриманий попередній досвід) дійсно використовуються елементи попередніх авторських робіт, це не приховується і не вуалюється. Використання власних текстів вбачалося авторами як найкращий шлях опису проблематики матеріалів, замість перефразування власних думок, які не були оформлені в іншій саме науковій публікації, хоча і з’являлися в робочих матеріалах проекту, у якому працюють автори. Таким чином, із правової та етичної точки зору порушення засад доброчесності відсутні, а публічні обвинувачення у виданні “ганебно плагіатної монографії” є безпідставними.

По-друге, у звіті перевірки монографії на унікальність (підкреслюємо: не на плагіат, а на унікальність!) у системі Unicheck, який наведено деякими колегами у мережі Інтернет, показник оригінальності тексту становить 74,89%, серед інших 25,11% тексту, для якого знайдено “подібні” джерела є і назви закладів та установ, і посади авторів, і традиційні формулювання та кліше, які жодним чином не становлять основну суть проблем, які розглядаються, є також вторинні інформаційні джерела та другочинні нормативні акти, які не можуть бути першоджерелом и т.п. Оскільки система не оцінює документ, а просто порівнює його на наявність текстових запозичень, оцінку щодо наявності плагіату повинна провести незалежна комісія. Думка окремих осіб та їхні звинувачення колективної монографії у плагіаті – це виключно їх суб’єктивна думка.

Одним із “джерел запозичення без належного цитування” було визначено документ “Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності”. Слід зазначити, що цей документ складено членами підкомісії 303 “Академічна доброчесність” при МОН, він має неофіційний характер, є путівником подальших дій вказаної підкомісії та створений на основі авторських матеріалів, у тому числі й автора статті у вказаній монографії. На початку року цей документ був розміщений у відкритому доступі, а потім видалений через те, що не проходив процедуру рецензування та затвердження. Пошукова система програми перевірки тексту на унікальність має технічні можливості віднайдення файлів в історії сайту, на якому він був розміщений, чим і пояснюється велика кількість “запозиченого” тексту, оскільки він був зосереджений в одному документі.

Крім того, як тексти без посилання системою подаються інші публікації авторів, як-от інформація із сайту Ради молодих вчених Дніпропетровської області у першому розділі, у якому стаття власне і присвячена роботі Ради та її досвіду, серед якого вказано і попередні заходи за участі авторів та у рамках реалізації вищезазначеного проекту. Аналогічно варто трактувати й опис і аналіз процедур Конкурсу проектів для молодих учених МОН, які розроблялися безпосередньо авторами статті-членами Конкурсної комісії та вміщені до Наказу МОН про оголошення Конкурсу, посилання на який присутнє у тексті. Щодо посилань на нормативно-правові акти, то лист МОН, що написаний ідентично до формулювань Закону “Про освіту” (це доведено іншими колегами в іншому аналізі цих документі), вважається вторинним документом, на відміну від тексту Закону, посилання на який присутнє у статті у відповідному місці цього ж абзацу і т.п.

Також вважаємо своїм обов’язком повідомити про таке. Електронна версія монографії, що була викладена в Інтернет-просторі, була передостаннім видавничим варіантом та мала такі технічні помилки:

- у файлі було об’єднано два однакових за змістом матеріали, після завершення першої частини повторюється ідентичний текст;

- відсутність графічної обкладинки видання;

- у передмові не наведено посилань на відповідні матеріали, які застосовував її автор, який професійно працює у сфері молодіжної політики, є сертифікованим тренером програми “Молодіжний працівник” та експертом у сфері державної молодіжної політики, і, відповідно, постійно використовує і матеріали навчальної програми, і національного законодавства, і різні методичні видання на своєму основному місці роботи. До речі, програма перевірки унікальності тексту чомусь не виявила тут жодних подібностей.

Зауважимо, що рецензентам, які люб’язно погодились дати свій висновок про книгу, надавався її паперовий  варіант, тому певні звинувачення про їх некомпетентність у виявленні плагіату вважаємо безпідставними.

Редколегія, що працювала над монографією, без жодних вагань бере провину за цю помилку на себе, бо відповідальна за кожний етап створення книги, у тому числі і  її розміщення належним чином у відкритому доступі.

Відсутність на цей момент електронного варіанту книги у відкритому доступі пояснюється тим, що помилка була виявлена у п’ятницю і буде виправлена, а оскільки на вихідних не відбувається супроводження сайту, електронний варіант книги з’явиться у понеділок у технічно правильному форматі.

Таким чином, редактори колективної монографії дякують уважним читачам та активній науковій громаді за увагу до нашого тексту, за вчасно висловлені критичні зауваження, але водночас наголошують на неприпустимості безпідставних публічних звинувачень у плагіаті. Закликаємо усю академічну спільноту і надалі утверджувати та відстоювати принципи академічної доброчесності і в науковій, і в громадській діяльності. Саме така наша спільна робота сприятиме культивуванню культури доброчесності та взаємоповаги в українській науці.

З повагою,

Редакційна колегія у складі:

Наталія Сорокіна

Артем Артюхов

Ірина Дегтярьова

Написано: 13:59 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web