HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Візит до Центру нанобіомедичних досліджень Університету ім.Адама Міцкевича м.Познань, Польща

logo_sm_4

Розвиток наукових досліджень, побудова економіки знань, країни інновацій абсолютно неможливі без трьох складових: адекватної нормативно-правової бази, яка б не гальмувала чи обмежувала науково-дослідну діяльність, а стимулювала та створювала можливості у тому числі для академічної мобільності; по-друге, державі, університетам необхідно інвестувати в людей – науковців, формувати вчених нового покоління, з новим типом мислення, інтегрованих у європейське та світове наукове співтовариство; і по-третє, неможливо досягти серйозних успіхів без величезних інвестицій в інфраструктуру, академічну науку, університетські дослідницькі центри. В Україні, на нашу думку, потрібно терміново приділити увагу саме цим трьом аспектам, бо є загроза остаточно втратити і кадровий, і академічний, і інфраструктурний потенціал. Це прекрасно, коли молоді вчені виїжджають за кордон, мають стажування у зарубіжних університетах та дослідних інституціях, але погляньмо на цю ситуацію з іншого боку: по суті науковець просто не може здійснювати свої дослідження в Україні, бо немає елементарних умов, і він знаходить їх по-сусідству: у Росії, Білорусі, Польщі, Німеччині і т.д. Але проводячи дослідження в інших країнах вчений таким чином передає результати своєї  роботи, досліджень цілого колективу, свою інтелектуальну власність (а отже, і інноваційний потенціал України) до рук зарубіжних колег. Варто поглянути на досвід наших найближчих сусідів, щоб зрозуміти, у якому напрямку нам потрібно рухатися, як нам потрібно змінювати вектори розвитку науки та вищої освіти, і як держава врешті має взяти на себе відповідальність за розвиток науки не на словах, деклараціях, а у конкретних великих інфраструктурних проектах.

17 квітня 2014 р. як амбасадор Ради молодих вчених Дніпропетровської області я мала унікальну можливість відвідати один з найновіших центрів наукових досліджень Польщі – Нанобіомедичний Центр Університету імені Адама Міцкевича у Познані /Centrum NanoBioMedyczne/.

   Для довідки  - Познань є великим містом з давніми академічними традиціями, Унверситет імені Адама Міцкевича є третім за рейтингом у країні після Варшавського та Ягеллонського університетів.  

Нанобіомедичний Центр є інтердисциплінарною організаційною одиницею Університету, що об’єднує такі науки: фізику, хімію, молекулярну біологію, медицину, фармацію, нанотехнології. Центр створений і позиціонується як міжуніверситетський центр наукових досліджень, у роботі якого беруть участь Медичний університет, Університет природничих наук і Познанський технологічний університет (участь кадрова, спеціалістична, а не фінансова!) та, за словами директора Стефана Юрги, кузня сучасних молодих науковців.

Центр побудований та обладнаний за новітніми технологіями з фундаменту за 2 роки, відкритий у 2012 р. (розпочато будівництво було у 2010 році). Інфраструктура CNBM (будівництво, лабораторії та обладнання) була профінансована в основному за рахунок бюджету ЄС: будівля 2000 кв.м. приблизно 20 млн польських злотих (5 млн євро), обладнання – 90 млн польських злотих (близько 30 млн євро). У Центрі сьогодні працюють близько 90 осіб, усі – наукові працівники, більшість з них становлять аспіранти.

Слід зауважити, що створення та обслуговування такого Центру за державний кошт стало можливим у тому числі і завдяки регуляції таких питань у польському законодавстві, зокрема у Законі “Про вищу освіту”  2005 р. (ст.94, 197) викладено ідеї щодо підготовки наукових кадрів “освіта, що спирається на дослідження”, відповідно і виділяється фінансування.

Діяльність Центру спрямована на навчання та дослідження у сфері нанонауки і нанотехнологій:

1. Докторські програми (аналог наших студій аспірантських) – студії інтердисциплінарні у сфері нанонауки та нанотехнологій (40 осіб), індивідуальні дослідницькі проекти факультетів Університету та університетів-партнерів.

2. Постдокторські програми (для осіб з науковим ступенем) – група 36 осіб.

3. Післядипломні студії – група 20 осіб.

4. Магістерські студії з таких тем: оптометрія у біофізиці; медична фізика;  індивідуальні дослідницькі проекти факультетів Університету та університетів-партнерів.

5. Експериментальні наукові дослідження і проекти.

6. E-learning у нанонауці – заняття і тренінги.

Крім того, Центр організовує і проводить наукові конференції, Наносимпозіуми, літні школи.
Проблематика наукових досліджень включає виробництво наноматеріалів і використання цих матеріалів для наноелектроніки, фотовольтаїки, таргетної терапії та діагностики, тканинної інженерії, клітинної інженерії, біомедицини, нейронауки та біотехнологій. Такі інтердисциплінарні дослідження дозволяють згуртувати в одну команду фізиків, хіміків, біологів, лікарів та здійснювати справді грандіозні проекти. Кожен з проектів має своє фінансування і на рівні національного бюджету, і з європейських структур, фондів, програм тощо.

Кілька слів про ще одну надважливу рушійну силу у розвитку наукових досліджень у Польщі – славнозвісний людський фактор, а точніше – про справді академічне лідерство, про людину, без якого сьогодні б не було цього Центру. Ідеться про директора Центру, доктора габілітованого, професора Стефана Юргу (Stefan Jurga), який у 1990-2002 був проректором і ректором Університету ім.А.Міцкевича у Познані, є відомим фізиком, віце-президентом Міжнародного наукового товариства групи AMPERE,  членом Саксонської академії наук, має безліч титулів, нагород і масштабних наукових проектів, реалізованих під його керівництвом. Але головне – це людина, яка на 100% віддана науці, ідеї перетворення Польщі на країну інновацій та економіки знань, і, що головне, це безумовний лідер, який веде за собою потужну армію молодих вчених, науковців, надихає студентів до занять наукою та інтегрує Познанську академічну спільноту.

З директором Центру, проф. Стефаном Юргою та Президентом Головної Ради науки та вищої освіти Польщі, проф. Єжи Возніцьким

До речі, зараз у Центрі працюють 2 молодих науковця з України – аспіранти Олександр Пшик та Андрій Василенко, які проводять наукові дослідження у рамках програми Еразмус Мундус.

Аспірант Сумського державного університету Олександр Пшик та професор Ришард Наскрецький /Ryszard Naskręcki/

Центр співпрацює з Польською академією наук, іншими університетами Польщі, зокрема їх відповідними факультетами, і провідними науково-дослідними осередками світу: Німеччини (Forschungszentrum Jühlich, Leipzig University, Technische Universitat Munchen, Freie Universitat), Великобританії (University of Cambridge, Univeristy of Aberdeen, London Kingston College), США (Tufts University, The City College of New York, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, North Carolina State University), Італії (University of Catania, University of Perrugia, University of Trieste), Швеції (Quantum Device Physics, Chalmers University of Technology), Франції (University of Orleans, Universite de Lorraine/Nancy University), Японії (Тsukuba Research Center for Interdisciplinary Materials Science (TIMS), Ibaraki), Південної Кореї (Korean Basic Science Institute), Гонконгу (The University of Hong Kong), Іспанії, Словенії, Фінляндії, Греції, Румунії, Ізраїлю тощо.

Загальне враження – приголомшливе! За 2 роки функціонування Центру досягти таких високих результатів просто неймовірно! Таке згуртування наукової спільноти, потужне академічне лідерство, активна студентська, аспірантська і наукова молодь, міжуніверситетська та інтердисциплінарна інтеграція, безумовно, за серйозної фінансової підтримки як держави, так і Євросоюзу, безперечно, є запорукою національного прогресу Польщі.

P.S. І головне, пам’ятаймо, що за кожним великим досягненням і успіхом, як і за створенням Центру нанобіомедичних досліджень, стоїть конкретна людина, її мрія, ентузіазм і несамовита праця! Нехай це надихає нас! І ще, на українських, зокрема дніпропетровських молодих вчених там чекають!

Більше цікавої інформації про Нанобіомедичний Центр – на офіційному сайті http://www.cnbm.amu.edu.pl/

Ірина Дегтярьова
заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області, докторант ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Написано: 11:45 | Тегі: > > > > | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web