HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА БАЗІ ДУ «ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»

нист_гастро

01.03.2017 молоді учені Дніпропетровщини відвідали ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та провели на його базі виїзне засідання Ради молодих вчених Дніпропетровської області (РМВ ДО). Враховуючи, що Інститут гастроентерології має потужну клінічну та дослідницьку базу Рада молодих вчених Інституту запросила РМВ ДО з метою обміну досвідом у науково-дослідній діяльності, й ознайомлення з новітніми лікувально-діагностичними можливостями закладу. Адже впровадження у роботу сучасного європейського обладнання дозволило Інституту за останні 5 років вийти на високий міжнародний рівень діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю.

На початку зустрічі директор Інституту Степанов Юрій Миронович розповів про основні напрямки роботи інституту. Зазначив, що Інститут складається з 5-ти клінічних відділів – відділення захворювань шлунку та дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування; відділення захворювань кишечника; відділення захворювань печінки і підшлункової залози; відділення хірургії органів травлення; відділення дитячої  гастроентерології. Крім того, функціонують 4 наукових лабораторії – імунології і мікробіології, патофізіології, патоморфології, біохімії та клініко-діагностична лабораторія.  Юрій Миронович наголосив на важливість підтримки молодих вчених, які є основою наукового майбутнього країни.

В.о. голови РМВ ДО Олександр Іжболдін розповів про напрямки діяльності Ради, наголосив на важливості співпраці та відмітив активну участь молодих учених Інституту у роботі Ради.

Надалі молоді вчені представили доповіді, щодо сучасних можливостей Інституту у клінічній та науково-дослідній роботі. Так, голова Ради молодих вчених, н.с. Лук’яненко О.Ю. звернула увагу на досягненнях молодих учених Інституту: завідувач відділення хірургії органів травлення Зеленюк О.В. у 2016 році став переможцем конкурсу проектів молодих вчених «Молоді вчені – Дніпропетровщині», с.н.с. лабораторії біохімії к.м.н. Ошмянська Н.Ю. разом з с.н.с. лабораторії біохімії Бабій С.О. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу молодих вчених з гастроентерології. Окремо Ольга Юріївна звернула увагу на методи діагностики тонко кишкової мікробіоти за допомогою водневого дихального тесту, який широко використовує у клінічній практиці. Дана методика у нашому місті виконується лише у Інституті гастроентерології, дозволяє виявляти непереносимість лактози, фруктози, надмірний бактеріальний ріст у тонкому кишечнику, й може використовуватись, як у дорослих, так і у дітей.

Н.с. Галінській О.О. розповів про діяльність лабораторії патофізіології, основним напрямком роботи якої є створення адекватних моделей хвороб, патологічних процесів і реакцій; розробка приватних і загальних концепцій і теоретичних основ конкретних форм патології шлунково-кишкового тракту. Лабораторії патофізіології одній з перших вдалось впровадити використання сонографії з зсувно-хвильовою еластографією печінки у експериментальних тварин. У своїй роботі лабораторія використовує сучасні біохімічні, морфологічні, електрофізіологічні та аналітичні методики, що є основою розробки новітніх підходів до діагностики та лікування захворювань органів травлення.

С.н.с. лабораторії патоморфології, к.м.н. Ошмянська Н.Ю. зупинилась на складових роботи лабораторії, а саме гістологічному мікроскопічному аналізі, імуногістохімічному аналізі та комп’ютерній морфометрії. Адже саме морфологічна діагностика, яка в Інституті представлена на високому рівні, є «золотим стандартом» діагностики більшості патологічних станів у хворих гастроентерологічного профілю.

С.н.с. лабораторії біохімії, к.б.н. Бабій С.О. розповіла про наукову та клінічну діяльність лабораторії, яка обладнана найсучаснішим обладнанням, що дозволяє проводи діагностику захворювань шлунково-кишкового тракту, розробляти моделі прогнозування перебігу захворювань та диференційовані підходи до вибору лікувальних схем. Окрему увагу Світлана Олександрівна приділила методиці газової хроматографії, яка надає можливість в короткий термін визначати порушення ферментації на різних рівнях шлунково-кишкового тракту, порушення ферментативного і мікробного травлення, виявляти співвідношення нормальної і патогенної мікрофлори в біологічних зразках, діагностувати порушення обміну ліпідів і вуглеводів та навіть порушення функції мітохондрій і синтезу АТФ.

Н.с. відділу мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики Коненко І.С. розповіла про сучасні можливості ультразвукової діагностики в клінічній та науково-дослідній роботі Інституту. Так, ультразвуковий апарат Радмір ULTIMA (Україна, м.Харків) з функцією зсувнохвильової еластографії та стеатометрії наряду з новітнім ультразвуковим діагностичним комплексом «SSA-660A Xario» (Японія), дозволяють проводити скринінг та діагностику гастроентерологічних захворювань, динаміку контролю лікування, чутливу диференційну діагностику між добро- та злоякісними утвореннями органів черевної порожнини, виконувати визначення характеру кровотоку та проводити кількісне визначення стеатозу й фіброзу внутрішніх органів.  Зсувнохвильова еластографія дозволяє неінвазивно класифікувати еластичність м’яких тканин, при цьому час дослідження становить 5-15 хв та не потребує ніякої спеціальної підготовки пацієнта. Достовірність отриманих результатів знаходиться в діапазоні 88-99 %. В даний час це стає поширеним методом для визначення наявності і доброякісності / злоякісності пухлин локалізуються в тому числі в лімфатичних вузлах, а також щитовидної та молочної залози.

Унікальний для України європейського рівня Апарат «Фіброскан» (Франція) дозволяє визначати стадії фіброзу та стеатозу печінки на тих етапах, коли цей процес є оборотним, покращує якість діагностики захворювань печінки і забезпечує контроль ефективності лікування. Мультипараметрична ультрасонографія, що представлена у Інституті дозволяє виявити на ранніх стадіях найбільш небезпечні ділянки тканин, що у свою чергу дає можливість зменшити кількість біопсій, а в ряді випадків і відмовитися від проведення біопсії при постановці діагнозу та є необхідним інструментом для точного діагнозу, прогнозу і моніторингу захворювань печінки та інших органів черевної порожнини.

Завідувач відділу мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики Таробаров С.О. зупинився на досягненнях ендоскопічної служби Інституту. Наразі у Інституті використовується езофагогастродуоденоскопія з цитологією та біопсією з забором біопсійного матеріалу для гістологічного дослідження; виконується уреазний тест для виявлення хелікобактерної інфекції; відеоезофагогастродуоденоскопія; ректороманоскопія; фібросігмоскопія; фіброколоноскопія; відеосігмоскопія; відеоколоноскопія; хромоезофагогастроскопія; відео гастроскопія з NBI-режимом. Використання обладнання світового рівня з оглядом на відеосистемах високої чіткості HD з функцією вузькоспектральної ендоскопії та збільшенням ZOOM є «золотим стандартом» скринінгового ендоскопічного дослідження, дозоляє виявляти передракові та ранні стадії раку, проводити діагностику запальних захворювань кишечнику тощо. У відділенні широко використовуються міні-інвазивні органозбергаючі операції, в тому числі на амбулаторному рівні, не вимагаючи обов’язкового стаціонарного лікування. Очевидним стає необхідність повсюдного використання відеоендоскопів високої чіткості, уточнюючих методів ендоскопічної діагностики: хромоскопія, узкоспектральна ендоскопія, збільшувальна ендоскопія, ендосонографія.

Дані методики, на сьогоднішній день, серйозно зарекомендували себе і прийняті до використання у всьому світі. Добре поставлена рання амбулаторна діагностика дає можливість не тільки врятувати життя пацієнтові і взяти його під прицільне диспансерне спостереження, а також забезпечити йому високу якість життя за рахунок застосування щадних, органозберігаючих ендоскопічних операцій.

Завідувач відділення хірургії органів травлення Зеленюк О.В. розповів про здобутки у роботі хірургічного відділення. Наразі підвищується рівень надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю за рахунок розширення діапазону відкритих, лапароскопічних, мініінвазивних оперативних втручань в т.ч. з використанням ультразвукового скальпеля Olympus (Японія) під УЗ і рентгенологічним контролем. Розроблено етапні методи корекції жовчовиділення із застосуванням транспапілярних і ендобіліарних втручань, виконуються панкреатодуоденальна резекція та сучасні операції при ускладнених формах хронічного панкреатиту. З діагностичною і лікувальною метою застосовується ЕРХПГ з папілосфінктеротомією, проводиться трепан-біопсія печінки під УЗД контролем.

Виступи молодих вчених супроводжувались жвавою дискусією з представниками Ради молодих вчених Дніпропетровської області.

Далі завідувач відділення відділу мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики Таробаров С.О. разом з н.с. Коненко І.С. провели екскурсію по діагностичному відділу Інституту. Молоді вчені на власні очі побачили новітнє діагностично-лікувальне обладнання.

Після екскурсії по Інституту відбулося засідання РМВ ДО, на котрому одним з головних питань стало проведення Школи молодого вченого «Академічна доброчесність», що організовує Рада молодих вчених області за підтримки Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Дякуємо керівництву Інституту у особі директора проф. Степанова Юрія Мироновича, а також заступника директора з наукової роботи к.м.н. Діденко Володимира Ізотовича за відкритість, теплий прийом та бажаємо подальших успіхів у науково-дослідній та лікувальній роботі. Вважаємо, що проведене засідання стало плодотворним, корисним й надихаючим до співробітництва для всіх молодих вчених області.

Рада молодих вчених ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Написано: 22:37 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web