HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: В ДДУВС відбулися загальні збори Ради молодих вчених

Загальне-фото1.22

16 вересня 2016 року в університеті відбулися перші загальні збори Ради молодих вчених ДДУВС (далі – РМВ) у новому навчальному році.

 

Довідково

РМВ університету є добровільним, колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.  РМВ покликана сприяти професійному становленню і науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді університету.

На загальних зборах були присутні молоді вчені університету (наукові, науково-педагогічні працівники, ад’юнкти та аспіранти віком до 35 років), керівний склад РМВ. Серед запрошених осіб у загальних зборах взяв участь Голова РМВ Дніпропетровської області Роман  Безус, д.е.н., доцент (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет).

Довідково

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук чи навчається в докторантурі.

Відкрив засідання загальних зборів т.в.о. проректора університету к.ю.н. Олександр Ведмідський, якій в своєму виступі наголосив на необхідності в наступному навчальному році молодим вченим університету підвищити свою міжнародну наукову мобільність та активізуватися у напряму оформлення заявок на отримання грантів на проведення наукових досліджень.

В подальшому засідання РМВ ДДУВС вів Голова к.ю.н., доцент Олексій Титаренко.

Головною метою зібрання стало переобрання керівного складу РМВ (Голови, заступника Голови та Секретаря). За результати обговорення кандидатур, пропозиції щодо яких надійшли від відділу організації наукової роботи, докторантури та аспірантури та кафедр університету, одноголосно було вирішено загальними зборами обрати на наступні три роки:

Головою РМВ ДДУВСВолодимира Шаблистого (30 років), д.ю.н., доцента, професора кафедри кримінального права та кримінології;

Заступником Голови РМВ ДДУВСІрину Грицай (30 років), к.ю.н., доцента, доцента кафедри загально правових дисциплін;

Секретарем РМВ ДДУВСВалерія Дарагана (32 роки), к.ю.н., доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

Зазначені молоді вчені за останні роки відзначились своєю науковою активністю та мобільністю, мають високі показники з наукової роботи та неодноразово ставали переможцями обласного конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровщини».

Далі з вітальним словом до молодих вчених ДДУВС звернувся Голова РМВ Дніпропетровської області Роман Безус, якій високо оцінив роботи РМВ ДДУВС за останні роки та його внесок роботу РМВ області та популяризацію юридичної науки в регіоні. Також Голова поділився власним досвідом участі в міжнародних та державних грантах для молодих вчених та запропонував надати відповідну консультативну та методичну допомогу в опрацюванні даного напряму молодими вченими ДДУВС.

В подальшому на загальних зборах було заслухано звіт Олексія Титаренка про роботу РМВ ДДУВС за 2015-2016 навчальний рік, а також за участю новообраного керівного складу РМВ обговорено та схвалено План роботи РМВ на 2016-2017 н.р., висунуто кандидатури (за результатами рейтингового оцінювання) молодих вчених для участі в обласному щорічному конкурсі «Кращий молодий вчений» з гуманітарного напряму за результатами НДР у 2015 році.

РМВ ДДУВС запрошує всіх бажаючих, творчо-мислячих, ініціативних  та науково мобільних молодих вчених університету до своїх лав.

РМВ ДДУВС

Написано: 15:01 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web