HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: УЧЕНИЙ-ГІРНЯК РОСТИСЛАВ ДІДИК

Портрет Дидыка

В кінці 60-х років за сприяння та підтримки комсомольських організацій почали створюватися ради молодих вчених в вузах і підприємствах. В обкомі комсомолу був введений сектор по роботі з молодими вченими. За його підтримки і безпосередньої участі секретаря обкому комсомолу Пушкіна В.Є. в 1968 році організовується обласна Рада молодих вчених і фахівців, яка стає ядром молодіжної науки, навколо якої об’єднується вся творча прогресивно-мисляча молодь Дніпропетровської області тих років. На це вказує і кількість молодих вчених, які входили в цю організацію – близько 30 тисяч. Першим же головою обласної Ради призначається Ростислав Петрович Дідик, в той час кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ), а зараз доктор технічних наук, професор Національного гірничого університету, як на сьогоднішній момент називається ДГІ.

Народився Ростислав Петрович 10 серпня 1936 року в м Вінниця. У 1959 році закінчив ДГІ, отримавши спеціальність гірського інженера-механіка. Потім 2 роки пропрацював на шахті в Донецьку. У 1961 році повертається в ДГІ вже в якості молодшого наукового співробітника. У 1963 році захищає кандидатську дисертацію. З 1968 по 1972 рік очолює обласну Раду молодих вчених і фахівців.

За словами Ростислава Петровича: «У ті роки обласна рада Дніпропетровська була найпотужнішим центром з підготовки висококваліфікованих кадрів; однією з провідних і кращих обласних Рад в Союзі. Цьому сприяв і підібраний її кадровий склад: Дзяк Г.В., Бараненко В.А., Сягайло П.Т., Цапко В.К. та ін., багато з яких в подальшому зайняли керівні посади в своїх вузах, стали лауреатами державної премії України в галузі науки і техніки. Організація всіляко сприяла розкриттю наукового і творчого потенціалу молоді. Влаштовувалися різні міжвузівські семінари з видатними вченими (професора Кузнєцов Б.А., Моссаковський В.І. та ін.), зустрічі з провідними акторами театру російської драми ім. М. Горького, а також з артистами-гастролерами (А. Ларіонова, Н. Рибніков та ін.), створювалися ініціативні групи, які надавали допомогу по впровадженню наукових результатів вченого на промислових підприємствах. Найбільше пам’ятливим заходом є організація зарубіжних поїздок в Італію, Францію, країни Африки делегації обласної Ради молодих вчених для обміну досвіду по роботі з молоддю. Тоді ця організація була згуртованим колективом, користувалася авторитетом, як у молодих вчених, так і у влади міста. На початку 70-х років за клопотанням обласної Ради сім’я молодого вченого ДГІ Колосова Л.В. отримала 2-х кімнатну квартиру в хорошому спальному районі».

Успішно складається кар’єра Ростислава Петровича і як ученого і викладача. У 70-х роках близько 2 років він стажується в Новосибірському інституті гідродинаміки ім. Лаврентьєва. Отримані напрацювання під час стажування і свої нові результати Ростислав Петрович оформляє у вигляді монографії «Біметалічні труби», за яку в 1976 році отримує премію ім. Б.Є. Патона. З 1976 по 2014 роки він очолює кафедру технології гірничого машинобудування. Після захисту докторської дисертації в Дніпропетровському металургійному інституті в 1982 році в незабаром отримує звання професора. За цикл робіт з теорії та практики використання вибуху в технології обробки матеріалів Дідик Р.П. удостоюється премії ім. М. Островського. За підготовку інженерно-технічних кадрів для гірського машинобудування і значний внесок в науку нагороджений Почесними знаками «Шахтарська слава» трьох ступенів. У 1997 році стає переможцем номінації «500 лідерів світової науки». Автор наукового відкриття в області пластичності металів, за що нагороджений золотою медаллю ім. академіка П.Л. Капіци (2001 г.). У 2013 році стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Комплекс високоефективних технологій інженерії поверхні для підвищення ресурсу важконавантажених деталей гірничо-металургійного обладнання». Під його керівництвом захищено ряд кандидатських і докторських дисертацій. У науковому доробку Дідика Р.П. близько 150 наукових робіт, понад 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Багато написано вченим-гірником і фундаментальних підручників з питань сучасного матеріалознавства та машинобудування. Однією з найбільш значущих книг є: «Фізичні основи міцності», написана Ростиславом Петровичем спільно з колегами Є.В. Кузнєцовим і В.Н. Забарою.

В цілому, роботи Дідика Р.П. присвячені проблемі комплексного вирішення підвищення ресурсу обладнання не тільки однієї з найважливіших промислових областей України гірничо-металургійного комплексу, а й ряду інших областей, в тому числі – шляхом застосування отриманих рішень для деталей, які швидко зношуються, і деталей вузлів тертя в загальному і дорожньо-транспортному машинобудуванні. При цьому деталі обладнання виготовляються за допомогою високоефективної технології, що базується на використанні високомодульних джерел енергії, а саме енергії вибуху

Зразки деталей обладнання гірничо-металургійного комплексу, виготовлені за технологією плакування і обробки вибухом

Ростислав Петрович є дійсним членом Нью-Йоркської академії наук, членом президії Асоціації технологів-машинобудівників України, членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, заслуженим діячем науки і техніки України.

Після Дідика Р.П. головою обласної Ради молодих вчених стає талановитий вчений-металург в той час викладач, кандидат технічних наук Дніпропетровського металургійного інституту Олег Олександрович Степанов.

 

Рада молодих вчених Дніпропетровської області (Єлісєєва М.О.)

 

 

 

Написано: 20:08 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web