HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Участь у проекті “Інноваційний університет та лідерство”

У Варшавському університеті, на факультеті Artes Liberales розпочався проект “Інноваційний університет та лідерство”, участь у якому беруть науковці, управлінці в освіті з усієї України, у тому числі й з Міністерства освіти  і науки України”.  Дніпроперовщину представляють молоді науковці – декан факультету міжнародної економіки ДНУ ім.О.Гончара, д.е.н., професор Наталя Стукало (двічі переможниця конкурсів “Кращий молодий вчений”, “Молоді вчені – Дніпропетровщині”) та заступник голови Ради Ірина Дегтярьова.

Організаторами проекту є Варшавський університет (факультет Artes Liberales), Фонд досліджень освітньої політики (Київ), Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, дофінансований проект за кошт державного бюджету Польщі (Міністерства закордонних справ Польщі).

Метою проекту є підготовка лідерів, що мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні підходи в управлінні вищою школою і окремими навчальними закладами, орієнтовані на впровадження в українських університетах новітніх освітніх технологій.

Участь у проекті передбачає:
• Курс тренінгів 6-17 жовтня 2014 р. у Варшавському університеті на тему управління та менеджменту у вищій освіті України і Польщі;
• Консультації з провідними експертами у галузі вищої освіти та розроблення проектів у міні-групах для вирішення різних проблемних питань системи вищої освіти України 20-31 жовтня 2014 р. у Варшавському університеті;
•  Консультації та дистанційна робота над міні-проектами (листопад 2014 р. – лютий 2015 р.)
• Підсумковий семінар в Києві (березень 2015 р.)

 Пролематика лекцій охоплює такі цікаві теми: “Виклики, які стоять перед ВНЗ”, “Вищий навчальний заклад і Міністерство”, “Українські вищі навчальні заклади в контексті нового Закону про вищу освіту”, “Організація вищого навчального закладу”, “Наукова політика в Європі і світі, дослідження і їх фінансування”, “Формулювання стратегії розвитку ВНЗ”, “Організація системи навчання”, “Неетична поведінка у ВНЗ – інструменти і процедури, що дозволяють їм запобігти”, “Інформаційні системи управління ВНЗ”, “Фінансова адміністрація ВНЗ” та ін.

Деякі важливі тези:

- академічна спільнота є співтворцем автономії і свобод вищої освіти, і нам треба стояти на варті академічних цінностей, академічної культури та служити розвитку системи

- три головних виклики, що стоять сьогодні перед системою вищої освіти: проблема розвитку (умови конкуренційні висувають досить серйозні та суворі вимоги до ВНЗ, які мусять досягти та утримувати свою позицію у глобалізованому академічному світі); проблема фінансів (брак фінансування є джерелом песимізму, а відтак ВНЗ втрачає креативність); проблема кадрова (потреба у висококваліфікованих молодих наукових та адміністративних кадрах)

- місія університету – це місія академічна (освіта і наукові дослідження), це і місія суспільна (розвиток спільноти), і важливо цю місію відобразити у стратегії ВНЗ, яка має, з одного боку, зберігати традиційні академічні цінності та університетських дух, і, з іншого, визначати його розвиток на майбутнє. Університети потребують дбайливого ставлення для збереження своєї ідентичності (Є.Возніцький)

- Новий Закон про вищу освіту визначає концептуальні засади модернізації україснької вищої освіти, що відповідають цілям і завданням Болонського процесу з метою підготовик конкурентоспроможного людьского капіталу та самореалізації особистості (Т.Фініков)

 • інтеграція вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти;
 • трициклова структура вищої освіти;
 • забезпечення якості вищої освіти і наукових досліджень шляхом розвитку незалежної системи забезпечення якості вищої освіти;
 • академічна мобільність;
 • інтеграція освіти, науки та інновації
 • академічна, кадрова, організаційна та фінансово-економічна автономія ВНЗ;
 • співпраця ВНЗ та бізнесу

- Що відбудеться, якщо новий Закон належно не запрацює (Т.Фініков):

 • будуть втрачені перспективи інтелектуального та технологічного прориву до клубу розвинених держав;
 • буде остаточно втрачена довіра суспільства до освіти та освітян;
 • вітчизняна система вищої освіти прожовжить швидко деградувати, спричиняючи втрату людського капіталу в національних масштабах;
 • Україна стане “сірою” зоною Європейського простору вищої освітиі наукових досліджень, інтелектуальним донором країн з якісними освітніми системами;
 • буде змарновано масу можливостей для особистісного та професійного розвитку громадян, шанси реальної модернізації системи вищої освіти та зростання міжнародного авторитету України

Таким чином, усі ми – представники академічної спільноти, маємо об’єднати усі свої зусилля на різних щаблях системи вищої освіти і науки та жорстко стати на варті цінностей та університетської автономії, відкинути меркантильні і містечкові інтереси задля якісної трансформації та оздоровлення усієї системи в цілому, і головне, саме ми нарешті маємо взяти на себе відповідальність за стан справ у системі вищої освіти, за ситуацію у наших університетах, на наших факультетах і кафедрах, у наших академічних групах. Тільки чітке усвідомлення своєї місії та суспільної відповідальності дозволить академічній спільноті стати справжнім дерегулятором вищої освіти, активним учасником процесу творення політики у сфері вищої освіти і наукових досліджень, налаштованим на збереження демократичних академічних цінностей, виконання університетом місії творення суспільства. І тільки з такою потужною, активною та позитивно-конструктивно налаштованою академічною громадськістю можна побудувати справжню заможну європейську державу з багатим людьским капіталом, а це і є головне для усіх нас.

З вітаннями з Варшави,

Ірина Дегтярьова

 

Написано: 1:15 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web