HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міжнародна мобільність молодих вчених НМетАУ

IMG_24561

В період з 7 по 9 липня 2015 року в рамках проекту CERES «Центр передових знань для молодих вчених», який фінансується за підтримки Європейської Комісії, двоє представників Національної металургійної академії України — доцент кафедри електрометалургії Олександр Жаданос та старший менеджер проектів відділу міжнародного співробітництва Ірина Сорокіна прийняли участь у міжнародній конференції «Інформаційні та передові технології»  IDT’2015 та Семінарі CERES  «Сучасний досвід молодих науково-дослідних організацій», які проходили в Університеті Жиліни (Словаччина).

Міжнародна конференція IDT’2015 є щорічним заходом. Мета конференції полягає в об’єднанні досліджень, розробників і викладачів академічних кіл та промисловості, що працюють у всіх галузях цифрових технологій. Молоді вчені та аспіранти також були запрошені до участі у конференції. Крім наукової області, в рамках конференції кілька культурних та громадських заходів було здійснено учасниками.

Теми доповідей конференції було орієнтовано на широке коло програм комп’ютерних систем.

Серед них: теорія ланцюгів та її застосування; цифрова обробка сигналів; зв’язок і управління систем та мереж; вимірювальні системи і контрольно-вимірювальні прилади; апаратні і програмні рішення; інноваційні програми охорони здоров’я; електронні медичні записи і медичні Бази даних; медичний аналіз зображень та біомедична візуалізація; комп’ютерна діагностика; телемедицина і віддалений моніторинг; аналіз надійності та оцінка ризику; тестування і усунення несправностей; ризики і небезпека — аналіз надійності програмного забезпечення; інтелектуальний аналіз даних і виявлення знань.

Безпосередньо, представник НМетАУ Олександр Жаданос виступив на конференції у декількох секціях з доповіддю «Дослідження теплофізичних процесів у печі Ацесона при виробництві карбіду кремнію для розробки автоматизованої системи управління».

Доповіді, представлені на Конференції, і включені в IDT 2015 праці будуть розглядатися для індексації в наукометричних базах IEEEXplore, Scopus і Web of Science.

Дякуємо представникам Університету Жиліни за бездоганну організацію Конференції «IDT’2015» та прийом.


Рада молодих вчених

Національної металургійної академії України

Написано: 02.08.2015, 18:35 | Теги: > | Немає коментарів

МОЛОДІ КАДРИ МЕТАЛУРГІЇ

Foto_1

Після плідної праці активу ради молодих вчених Національної металургійної академії України, у світ вийшов перший випуск Дайжесту про життя та наукову діяльність молодих вчених академії.

У дайджесті молодими вченими представлено багато актуальної інформації про їх здобутки та досягнення, а саме: роль ради молодих вчених у залученні студентів до наукової роботи, розказано про взаємодію молодих вчених із молодіжними організаціями підприємств, надана інформація про успіхи проведення дня кар’єри  у 2015 році, розгорнуто представлені міжнародна діяльність та участь молодих вчених у європейських проектах, які є невід’ємною складовою сталого розвитку академії. Також, молоді вчені розказують про свої наукові інтереси та результати участі у всеукраїнських конкурсах та наукових проектах.

Ознайомитися із інформацією першого випуску Дайджесту «Молоді кадри металургії» ви зможете за посиланням: (http://nmetau.edu.ua/file/digest-16.06.15.pdf).

 

РМВ НМетАУ

Написано: 07.07.2015, 8:41 | Теги: | Немає коментарів

Конкурс бізнес-проектів у Гданському політехнічному університеті

2

20-24 квітня 2015 року у Гданському політехнічному університеті (Польща), в рамках проекту Spin-off «Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні», відбулася зустріч дослідників від України та Польщі. У складі української делегації від НМетАУ були присутніми: декан факультету економіки та менеджменту Ковальчук К. Ф. та аспірант кафедри економічної інформатики  Никитенко В. А.

На зустрічі молоді українські вчені мали змогу представити свої інноваційні бізнес-ідеї та отримати зворотній зв’язок від спеціалістів з польської сторони. Захід був проведений з метою отримання рекомендацій щодо майбутньої процедури комерціалізації проектів аспірантами, а також щодо ролі вищого навчального закладу у підтримці інновацій та заохочення студентів до розробки власних проектів.

Учасникам від України була запропонована презентація на тему досвіду  Гданського політехнічного університету (ГПУ) у галузі підтримки та комерціалізації інноваційних проектів молодими вченими, зокрема, бакалаврами, магістрами та аспірантами «Політехніки Ґданська».

Голова відділу інноваційних проектів ГПУ О. Шафран ознайомила присутніх із структурою та напрямками діяльності відділу. Детально було обговорено питання залучення студентів та аспірантів до написання проектів, що мають інноваційну складову, а також шляхи та джерела залучення коштів щодо фінансування наукових досліджень, а також практичної реалізації.

Голова відділу оцінки якості проф. А. Лендзіон зробила акцент на методах оцінки якості навчання, одним з головних критеріїв якого є якість підготовлених студентами та аспірантами Університету наукових та бізнес-проектів. Виникло багато питань на тему правових наслідків оцінювання роботи професорсько-викладацького складу, а також вплив різних критеріїв оцінки на загальний показник якості навчання.

По завершенню ознайомлення української делегації із структурою та діяльністю відділу інноваційних проектів та відділу оцінки якості, проф. Д. Кузнєвський розповів про роботу центру впровадження наукових результатів. Проф. К. Малінський навів приклади успішних впроваджень бізнес-проектів студентами та аспірантами Університету, а також відповів на питання українських колег, зокрема, щодо критеріїв відбору проектів та складу комісії. Було відмічено, що для ретельного відбору життєздатних проектів запрошують фахівців з різних галузей знань, у тому числі й науковців Гданського політехнічного університету, що проводять дослідження у відповідній галузі.

Після закінчення теоретичної частини українським вченим були продемонстровані найкращі ідеї, реалізовані в Університеті студентами та викладачами. Серед них, можна відмітити інтерактивний коридор, на прикладі якого студенти з напряму інформаційні технології можуть написати свою першу просту програму з розпізнавання образів. Також великий інтерес викликала лабораторія з моделювання тривимірного простору, в якій студенти можуть спочатку навчитися створювати 3D- об’єкти, а потім за допомогою спеціального середовища розробки з використанням мови C# запрограмувати внутрішню логіку та поведінку цих об’єктів.

Отримані, в результаті плідної співпраці з польськими колегами, знання щодо процесу комерціалізації інновацій будуть використані для впровадження у роботу Національної металургійної академії України.

Зазначений проект реалізується консорціумом вищих навчальних закладів, до складу якого окрім Гданського політехнічного університету входять такі європейські учасники: Університет міста Лунд (Швеція), Політехнічний інститут міста Порто (Португалія), Університет міста Ковентрі (Великобританія).

  Рада молодих  вчерних

Національної металургійної академії України

 

Написано: 12.05.2015, 17:39 | Теги: | Немає коментарів

ЦЕНТРИ ПЕРЕДОВИХ ЗНАНЬ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

3

 

23-24 березня 2015 року в Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки, м. Мінськ, відбулася третя координаційна зустріч учасників проекту Центри передових знань для молодих вчених Centers of Excellence for young RESearchers (CERES). Серед активних учасників проекту, молодих вчених металургійної академії, на зустрічі були заступник голови ради молодих вчених Національної металургійної академії України (НМетАУ), к.е.н. Трофименко Ганна Сергіївна, провідний проджект менеджер відділу міжнародних відносин Сорокіна Ірина Володимирівна та керівник центру підтримки кар’єри та працевлаштування Бобух Олександр Сергійович.

Головною метою проекту є покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково-дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з України, Білорусії і країн ЄС.

Під час зустрічі були обговорені результати виконання завдань представниками провідних ВНЗ України та Білорусії з розробки CERES-порталу. Були визначені основні шляхи поширення інформації по проекту CERES з метою залучення провідних виробничих підприємств для участі у функціонуванні порталу. Також, кожен із учасників презентував результати імплементації проекту в своїх університетах.

У рамках CERES проекту, у металургійній академії була сформована робоча група, до якої входять: Рада молодих вчених, науково-методичний аналітичний відділ, Міжнародний відділ, Ректорат, центр підтримки кар’єри та працевлаштування та Центр партнерства з підприємствами; візуально представлено проект на сайті академії; проведено анкетування щодо виявлення проблем, пов’язаних із взаємодією ринку та науки; розпочато створення наукового інформаційного центру для молоді Scientific Informational Center for Youth (SiInCY).

Реалізація цього проекту дає можливість університетам співпрацювати один з одним, задовольняючи взаємні наукові інтереси у векторі інтернаціоналізації досліджень, а також сприяти реалізації майбутніх міжнародних проектів та підготовці спільних наукових праць.

Ганна Трофименко, Максим Ягольник,
Рада молодих вчених Національної металургійної академії України

Написано: 02.04.2015, 9:00 | Теги: > | Немає коментарів

ВЗАЄМОДІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІЗ МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

3

Молоді вчені Національної металургійної академії України беруть активну участь у різноманітних конференціях та форумах в Україні та за кордоном, з яких окремо виділяються конференції, які проводяться на металургійних підприємствах.

Взаємодія між молодими вченими та молодіжними організаціями металургійних підприємств сприяє створенню інформаційної площини для молодих науковців академії та молодих спеціалістів-практиків у профільних дослідженнях у різних сферах. Прикладом такої взаємодії можна назвати щорічну Міжнародну науково-технічну конференцію молоді ВАТ «Запоріжсталь».

19-21 листопада 2014 року в Запоріжжі пройшла 41-а Міжнародна науково-технічна конференція молоді ВАТ «Запоріжсталь». У цьому році проведення НТК відрізнялося не тільки гостинністю приймаючої сторони, але й високим рівнем організації. У конференції взяли участь близько 250 представників провідних промислових підприємств та ВНЗ України. На НТК працювали 11 секцій, було заслухано 267 доповідей, які відрізнялися практичною цінністю і перспективами поліпшення виробничої гілки металургійної галузі України. Керівництво комбінату «Запоріжсталь» відзначило, що запропоновані проекти допоможуть модернізувати промислові підприємства і підвищити не тільки продуктивність, але і якість металопродукції, що дуже важливо в конкурентних умовах ринку.

У рамках роботи конференції для гостей була проведена екскурсія по заводу, а також по славному місту Запоріжжю з відвідуванням Музею козацтва та участю в чемпіонаті з гри в боулінг. Учасники отримали масу позитивних вражень, заряд бадьорості та енергії. Хотілося б висловити величезну подяку генеральному директору комбінату ВАТ «Запоріжсталь» Шурмі Р.І., керівнику молодіжної організації Ільченку С.В., головам комісій у секціях по роботі НТК і персоналу по роботі з гостями – Коськіну В.В, Сівоненко А.А ., а також всьому організаційному комітету комбінату.

Приємно зауважити, що в конференції взяли участь 6 молодих вчених та 1 студент Національної металургійної академії України, які виступли в 4 секціях. За результами виступів асистент кафедри металургії сталі Журавльова Світлана Валеріївна була нагороджена дипломом за I місце в сталеплавильній секції.

Взаємодія молодих вчених металургійної академії та молодіжних організацій металургійних підприємств сприяє більшій обізнаності молодих вчених щодо наявних актуальних питань у металургійній галузі та підвищенню наукової активності молоді на підприємствах, які до того ж можуть поділитися практичним досвідом.

Рада молодих вчених НМетАУ

Написано: 19.01.2015, 20:33 | Теги: > | Немає коментарів

ХРОНІКА ДОСЯГНЕНЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ У 2014 РОЦІ

1

Рада молодих вчених Національної металургійної академії України (РМВ НМетАУ) плідно працювала та брала участь у всіх заходах та проектах, які стосуються життя молодих вчених. Представимо основні здобутки та досягнення РМВ НМетАУ у 2014 році: 

 

           Загальна  кількість молодих вчених академії разом з аспірантами (віком до 35 років) та докторантами (віком до 40 років) – 215, з них: 58 мають науковий учений ступінь кандидата наук (26,9 % від загальної кількості), а 21 – вчене звання доцента (36,2 % від молодих вчених, що мають науковий ступінь).

Молоді вчені брали участь у щорічних обласних конкурсах.
У 2014 році до участі в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений року» від академії було подано 4 запити (технічний напрям – Верховська А.О., Ягольник М.В.; економічний напрям – Малюк О.С., Трофименко Г.С.). Доцент кафедри економіки промисловості Малюк Оксана Сергіївна посіла почесне 4 місце серед усіх молодих вчених Дніпропетровської області за економічним напрямом.

Рада молодих вчених брала участь у конкурсі Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Краща рада молодих вчених року», де виборола 5 місце за результатами своєї діяльності.

Для участі в обласному конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» від академії підготовлено рекордну кількість проектів – 9 (Калініна Н.Ю., Корхіна І.А., Малюк О.С., Ткач М.О., Трофименко Г.С. – 2 проекти, Хименко О.О., Чорноіваненко К.О., Ягольник М.В.). До публічного захисту було допущено 4 проекти (Калініна Н.Ю., Ткач М.О., Трофименко Г.С., Хименко О.О.). Грант (матеріальне заохочення) на виконання проекту «Нова професія – грантрайтер для студентів та людей з інвалідністю» отримала аспірант кафедри фінансів Хименко Олена Олександрівна.

Представники РМВ НМетАУ взяли участь у всіх засіданнях та заходах Ради молодих вчених Дніпропетровської області у 2014 році. Зокрема, у квітні 2014 команда ради молодих вчених академії взяла участь у турнірі з міні-футболу на Кубок ради молодих вчених Дніпропетровської області. Команда молодих вчених НМетАУ на чолі з капітаном Максимом Ягольником посіла у цьому турнірі 3 місце.

Не менш важливі події та заходи відбувалися за активної участі молодих вчених НМетАУ у стінах рідної академії. Наприклад, 21 січня 2014 року у Національній металургійній академії України відбулася зустріч губернатора Дніпропетровської області Дмитра Колесникова зі студентами та молодими вченими академії з нагоди Дня соборності і свободи України. Від РМВ НМетАУ виступила заступник голови Ганна Трофименко  з провомою, у якій наголосила на важливості свята Дня соборності та свободи України. Також на цій зустрічі було вирішено включити голову обласної ради молодих вчених до складу ради Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровської області, яку очолює ректор академії Олександр Величко.

Молоді вчені академії беруть активну участь у різноманітних конференціях та форумах в Україні та за кордоном, з яких слід згадати про такі:

Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» була проведена у березні на базі НМетАУ за підтримки науково-педагогічного та студентського колективу кафедри електрометалургії. У конференції взяли участь 120 учасників, 37 від НМетАУ, з них 32 студенти та 5 молодих вчених.

Міжнародна науково-технічна конференція молоді ВАТ «Запоріжсталь» проводилася у 41 раз, у ній взяли участь 6 молодих вчених та 1 студент академії в 4 секціях. Асистент кафедри металургії сталі Світлана Журавльова була нагороджена дипломом за I місце в сталеплавильній секції.

На щорічному Міжнародному форумі-конкурсі «Проблеми надрокористування» у Санкт-Петербурзькому державному гірничому університеті делегацію молодих вчених нашої академії представляли 14 молодих науковців, у тому числі 8 молодих вчених та 6 студентів у 3 секціях. Аспірант кафедри інформаційних технологій і систем Юлія Кибукевич посіла II місце в секції «Нанотехнології. Інформаційні технології».  Асистент кафедри управління проектами Інна Корхіна – III місце в секції «Економіка і менеджмент».

З травня по жовтень 2014 року молоді вчені НМетАУ, які пройшли внутрішній відбір в академії (Жаданос О.В., Коверя А.С., Трофименко Г.С., Ягольник М.В.) відвідували заняття на ІІІ курсі Школи молодих вчених (ШМВ). Цього разу заняття в школі були присвячені підготовці та поданню заявки на участь у стажуванні в США за програмою академічних обмінів  ім. Фулбрайта. У результаті по закінченню курсу асистент кафедри економічної інформатики Ганна Трофименко подала заявку на тему «The study of Economics as an interdisciplinary subject».

Протягом 2014 року 14 молодих вчених успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Єлагін А.С., Андрєєв В.В., Саф’ян П.П., Петльований Є.О., Журавльова С.В., Молчанов Л.С., Старовойт М.А., Шарабура Т.А., Никитенко О.К., Трофименко Г.С., Гребеньова А.В., Драч І.Є., Ковальчук Д.К., Крамаренко А.В.). Особливо приємно відмітити що 2 науковці нашої академії віком до 40 років захистили цього року дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наукГридін Олександр Юрійович (кафедра обробки металів тиском) та Білоцерківець Володимир Вікторович (кафедра політичної економії).

Академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів призначену на 2013/2014 навчальний рік отримувала аспірант кафедри теорії металургійних процесів та загальної хімії Сокур Юлія Іванівна.

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік призначено аспіранту кафедри обробки металів тиском Міщенку Олексію Васильовичу.

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2014 році отримувала доцент кафедри управління проектами Гордєєва Інна Олександрівна (подовжено по 30.04.2014). З лютого 2014 року Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначено доценту кафедри автоматизації виробничих процесів Верховській Аліні Олександрівні.

2014 рік був насичений подіями. Маємо надію що наступний рік принесе більше радісних моментів, перемог, досягнень… Вітаємо всіх молодих вчених Дніпропетровської області та України з  новорічними святами. Бажаємо успіхів, натхнення, міцного здоров’я та нових наукових досягнень!!!

Рада молодих вчених

Національної металургійної академії України

Написано: 31.12.2014, 12:07 | Теги: | Немає коментарів

Міжнародна площина для співпраці молодих вчених та підприємств

Міжнародна площина для співпраці молодих вчених та підприємств

У Національній металургійній академії України велика увага приділяється проведенню навчальних програм, технологій навчання та науково-дослідної діяльності академії у відповідність з Європейськими принципами та стандартами освіти. Так, НМетАУ є активним учасником проекту «CERES» – Центр передових знань для молодих вчених.

Читати далі

Написано: 28.12.2014, 15:06 | Теги: | Немає коментарів

Кубок РМВДО з міні-футболу

DSC_0091

14-15.04.2014 року Радою молодих вчених Дніпропетровської області було проведено ІІ турнір з міні-футболу на кубок Ради молодих вчених. Цього року турнір відбувся на відкритому майданчику Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Напередодні було подано 10 заявок на участь у турнірі, але, на жаль, з об’єктивних причин (молодих вчених призвано до лав збройних сил) участь у змаганнях взяли лише 5 команд: науковці-футболісти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,  Національної металургійної академії України, КБ «Південне» імені М. К. Янгеля та Інституту сільського господарства степової зони.

У запеклій боротьбі володарем перехідного кубку цього року стала команда Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (капітан команди – Хорошун О.В.), виборовши перемогу в команди Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (капітан команди – Мозолевич Г.Я.).  Третє місце здобула команда Національної металургійної академії України (капітан команди – Ягольник М.І.).

 Р.S. Висловлюємо подяку за допомогу в організації турніру Раді молодих  вчених Дніпропетровського державного інституту фізичної культури i спорту  в особі голови Степаненка Д.І.  та Раді молодих вчених Дніпропетровської  державної  медичної академії в особі голови Асєєва О.І. , які забезпечили  відповідно суддівство та медичний супровід змагань.

Написано: 15.04.2014, 18:39 | Теги: > > > > > > | Немає коментарів

Зустріч губернатора з молодими вченими НМетАУ

NMetAU_3

21.01.2014 року у Національній металургійній академії України пройшло засідання ради ректорів за участю губернатора Дніпропетровської області Колесникова Дмитра Валерійовича. Після чого відбулася зустріч губернатора зі студентами та молодими вченими академії, з нагоди Дня соборності і свободи України.

Дмитро Колесников зазначив, що саме нинішнє покоління має закладати фундамент для створення економічно розвиненої держави.

Також, губернатор закцентував увагу на тому, що Дніпропетровський регіон має стати серцем України, місцем можливостей для усієї молоді нашої країни. Для чого керівництвом області впроваджується ряд проектів та програм, що направлені на розвиток Дніпропетровщини, до яких активно залучається молодь регіону.

Дуже активно здійснюється підтримка молодих вчених Дніпропетровської області. Для яких щорічно проводяться такі конкурси, як «Кращий молодий вчений», «Краща рада молодих вчених», «Молоді вчені – Дніпропетровщини». Це дозволяє молодим вченим Дніпропетровщини удосконалюватися у науковому і практичному планах та привносити свій внесок у розвиток регіону.

На зустрічі, Дмитро Колесников закликав молодь буди, амбіційною та цілеспрямованою, мати активну громадську позицію у житті.

«Одним із найважливіших чинників, що відкриває перед людиною додаткові можливості досягнення успіху є здоровий спосіб життя. Здоров’я молодого покоління – це успіх регіону в майбутньому», – зазначив Дмитро Колесников. Наразі у Дніпропетровській області започаткована регіональна програма “Міцне здоров’я – успішне життя”, в рамках якої проводиться низка заходів, що направлені на популяризацію спорту серед молоді.

Голова студентської ради НМетАУ – Олександра Пудла розповідала про важливість діяльності студентських організацій, що дозволяють молоді розкрити свій творчий потенціал та проявити лідерські здібності.

У свої промові, молода вчена, аспірантка кафедри економічної інформатики НМетАУ, Ганна Трофименко, наголосила на важливості свята Дня соборності та свободи України.

«Задачею нинішнього покоління є відтворення українства на теренах нашої держави, збереження культури та традицій, які є унікальними. Навчити наступні покоління любити та шанувати Україну, розвивати патріотизм та відданість нашій країні. Популяризувати багату творчу спадщину українських поетів, письменників та митців що є важливим чинником консолідації та соборності нашого суспільства» – зазначила Ганна Трофименко.

Окрім цього на зустрічі,  молоді вчені НМетАУ запропонували більш активно  залучати  їх до вирішення існуючих проблем регіону.

Наприкінці зустрічі, Дмитро Колесников ще раз наголосив на важливості самовдосконалення та постійної роботи над собою. Побажав успіхів та натхнення у діяльності студентам та молодим вченим Національної металургійної академії.

Рада молодих вчених НМетАУ

Написано: 21.01.2014, 18:21 | Теги: | Немає коментарів