HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Школа молодого вченого

Українська наукова спільнота  є тим потужним джерелом розвитку суспільства, яке може не тільки діагностувати причини розвитку проблемних ситуацій, але й розробити дієві та ефективні рекомендації щодо їх вирішення та втілення в життя. А розвиток молодої наукової еліти повинен стати пріоритетним напрямком в діяльності держави за умови бажання останньої як найшвидше перейти до найвищих технологічних укладів.

Допомогти в становленні молодого вченого та розвитку молодої наукової еліти країни – мета діяльності школи молодих вчених – навчально-наукового проекту, направленого на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної науки через опанування молодими вченими знань з непрофільних напрямків, таких як креативне мислення, командоутворення, проектний менеджмент, менеджмент та маркетинг в науці і інші.

Для забезпечення вітчизняної науки кадровим потенціалом, який має креативне мислення та нові підходи до втілення у життя власних наукових проектів, у 2007 році Радою молодих вчених Дніпропетровської області, очолюваною доктором технічних наук, професором Власовим С.Ф., було реалізовано проект «Школа молодого вченого – лідера в науці».

Це була перша Школа, ідея створення та реалізації якої знайшла підтримку на всіх рівнях. Учасниками Школи стали 25 молодих науковців, переважно голови рад молодих вчених ВНЗ/НДУ.

Головною метою роботи Школи було підвищення інтелектуального, духовного, культурного та наукового рівнів молодих вчених, що дозволить їм спрямовувати свої дослідження на вивчення об’єктивних і суб’єктивних передумов, які формують майбутнє.

В перший рік діяльності Школи було проведено 8 занять, основними з яких були:

1. Технологія пошуку донорів і підготовки проектів для отримання грантів (модератор І.І. Шпірка, голова правління Дніпропетровського общинного фонду);

2. Еволюція ракетників КБП у 60 – 80 роках ХХ сторіччя. Еврика та розвиток творчого мислення (модератор Е.І. Репетя, керівник патентно-дослідного відділу ДП “КБ “Південне”);

3. Історія розвитку наукових шкіл та критерії їх оцінювання (модератор В.С. Савчук, д-р іст. наук, професор кафедри фізики Дніпропетровського національного університету).

До речі, за результатами останнього заняття, в Дніпропетровській області було реалізовано проект “Науковий потенціал Дніпропетровщини”, присвячений науковим школам ВНЗ і НДІ Дніпропетровської області.

Результати роботи першої Школи довели необхідність та перспективність отримання міждисциплінарних знань молодими вченими Дніпропетровщини і це стало передумовою створення та реалізації ІІ-ї Школи молодих вчених.

Друга «Школа молодого вченого – лідера в науці» працювала протягом 2008 року. І її вже відвідувало вдвічі більше  молодих вчених Дніпропетровської області ніж попередню. До складу учасників ІІ-ї Школи, на підставі попередньо проведеного анкетування, були відібрані найбільш самомотивовані молоді вчені ВНЗ/НДУ області.

Друга школа за змістом повністю відрізнялася від попередньої і включала  7 занять, серед яких були:

1. Досвід підготовки проектів на отримання грантів (модератори: С.Ф. Власов, голова ОРМВ, д-р техн. наук, професор кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету);

2. Досвід підготовки інноваційних проектів (модератор В.М. Біляков, д-р техн. наук, керівник Державної бюджетної установи Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку);

3. Досвід організації роботи ЗАТ “Агро-Союз” (модератор Г.Д. Губаренко, керівник Центру інноваційного і активного розвитку Корпорації “Агро-Союз”).

На відміну від першої Школи, «Школа молодого вченого – лідера в науці» 2008 року була направлена на активізацію молодих вчених на організацію роботи в напрямку участі в проектах та грантах.

З метою визначення напрямку роботи ІІІ-ї Школи, за результатами роботи попередньої  було проведено анкетування, яке і визначило перелік тем  для розгляду. Саме система анкетування  для визначення актуальних тем лягла в основу планування роботи наступних  «Шкіл молодого вченого – лідера в науці».

«Школа молодого вченого – лідера в науці» 2009 року, як і школа 2008 року, налічувала 50 відвідувачів – найбільш мотивованих молодих вчених області. Загальна кількість занять склала 7 лекцій.

Робота «Школи молодого вченого – лідера в науці» 2009 року, як і попередньої, була направлена на активізацію молодих вчених в напрямку участі в проектах та грантах, але вхідне анкетування змусило більше уваги приділити питанням розвиту особистих якостей, без яких не має і лідера. Отже, основними заняттями в Школі молодого вченого 2009 року були:

1. Ефективні переговори і комунікації (модератор В.К. Горячев, заступник керівника управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради);

2. Розвиток креативного мислення (Креатологія) (модератор С.В. Антоненко, доцент Національної металургійної академії України);

3. Практичний тайм-менеджмент (модератор Н.А. Лисенко, канд. техн. наук, доцент Дніпропетровського національного університету).

2009 рік став роком усвідомлення необхідності зміни концепції проведення Школи молодого вченого. Як результат, у 2010 році на обласному конкурсі “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення з’явилася робота «Школа молодого вченого – лідера в науці». Дана робота була підготовлена активом ради молодих вчених Дніпропетровської області і за результатами 2-го туру конкурсу даний проект отримав фінансування.

Школа 2011 року мала суттєву відмінність від усіх попередніх, так як її робота будувалася за принципом тренінгів. Кількість тренінгів в рамках даної школи становила 12. Заняття проводили бізнес-тренери, які на професійному рівні надають консалтингові послуги за відповідними напрямками.

До основних тренінгів, які були проведені в 2011 році, можна віднести:

1. Особиста ефективність і самоменеджмент (модератор Т.Г. Кахіани, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського бізнес-центру);

2. Правила ефективного публічного виступу (модератор Л.І. Зюкова, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського центру соціально-психологічної допомоги);

3. Як досягти успіху? Розвиток цілепокладання (модератор О.С. Кіріна, практикуючий психолог, центр психології та розвитку “Квітень”).

За результатами занять та тренінгів Школи молодих вчених 2011 року було видано методичний посібник «Школа молодых ученых – лидеров в науке», що містить сконсолідовану друковану інформацію про методику організації та проведення тренінгів для молодих вчених.

Досвід створення, організації та проведення школи молодого вченого Дніпропетровською ОPМВ є тим унікальним досвідом Дніпропетровщини, що підвищує її конкурентоздатність не тільки в Україні, а і далеко за її межами.

***

За результатами  участі в роботі «Школи молодого вченого – лідера в науці» всіх років, її учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Але найбільш вагомим результатом роботи Школи молодих вчених є утворення міжвузівських та міжінститутських зв’язків, створення команд молодих вчених, які здатні вирішувати актуальні проблеми не тільки  області та регіону, а й  України в цілому. Яскравий приклад цьому- ефективна участь випускників школи в конкурсах та грантах різних рівнів.

Сподіваємося, що набуті знання та навики в школі молодих вчених, стануть для молодих науковців надійним фундаментом в нових вагомих досягненнях.

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web