HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Школа молодих вчених ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”

ШМУ2

Школа молодих вчених, яка буда створена Радою молодих вчених Дніпропетровської області за сприяння Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, за 6 років стала справжньою системою підвищення особистого і професійного росту молодих науковців Дніпропетровщини. Важливою задачею є впровадити цей досвід у вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути як області так і країни для того, щоб залучити якомога більшу кількість молодих дослідників.

Тому у грудні 2012 року на базі Ради молодих вчених ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, було створено Школу молодого вченого інституту, яку очолив заступник директора з наукової роботи, к.мед.н. Діденко Володимир Ізотович. На сьогоднішній день до складу Школи молодих вчених входять 27 науковців.

Метою створення Школи було посилення мотивації молодих вчених до наукової діяльності, передача молодим вченим інституту досвіду колег, нових практичних знань у галузі медичного менеджменту.

На щомісячних засіданнях молоді вчені слухають тематичні лекції та доповіді, відбуваються заняття із самоорганізації, тайм-менеджменту, особистісного розвитку та формування лідерських якостей. Тематику лекцій з особливо нагальних питань для молодих співробітників обирають колегіально на засіданнях разом з головою Ради молодих вчених ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України” науковим співробітником Вікторією Макарчук. Найбільше наукову молодь цікавлять питання з використання сучасних програмних продуктів, необхідних для системного аналізу даних; вміння грамотно представити науковий матеріал в відповідній області наукових інтересів в статтях, тезах та доповідях на семінарах та конференціях.

На засіданнях Школи молодих вчених відбуваються жваві дискусії в рамках яких молоді вчені активно спілкуються між собою, обмінюються думками, піднімають актуальні питання, що їх цікавлять, обговорюють складні клінічні випадки, сучасні проблеми та досягнення медицини.

Молоді науковці за період існування Школи вже встигли ознайомитися з роботою та особистим здобутком таких відомих постатей, як: Стівен Кові – salfe-made man, визнаного авторитета в області лідерства, спеціаліста в сімейних та організаційних проблемах, викладача та співзасновника компанії FranklinCovey Co.; Даг Від, Джон Годзіч та Джон вон Ейкін, які є всесвітньовідомими діячами в сфері дистриб’юторського бізнесу і допомагають створити кожній людини, що працює в команді, індивідуальну концепцію розвитку.

На січневому засіданні відбувалася гаряча дискусія з приводу місії та основних цінностей наукового інституту, оскільки кожен з науковців, усвідомлюючи важливість питання, мав свою особисту думку. До основних місій, що були запропоновані для інституту можна віднести: «Ми працюємо на благо Вашого здоров’я!»; «Ми працюємо, щоб зберегти і покращити здоров’я Людини, постійно збільшуючи ефективність діагностики, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу»; «Arte et humanitate, labore et scientia!» («Творчістю і людяністю, працею і знанням поліпшуємо Ваше здоров’я!»). Головними цінностями було визнано здоров’я людини, професіоналізм, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, працелюбність, надійність, доброзичливість.

В лютому та листопаді обговорювались сучасні вимоги Міністерства освіти на науки України щодо публікацій результатів дисертаційної роботи, оскільки 9 молодих наукових співробітників інституту працюють над виконанням кандидатських дисертацій.

Професійна робота кожного з молодих науковців пов’язана з різними відділами та лабораторіями інституту, тому одним із важливих завдань Школи є регулярне висвітлення особливостей роботи кожного структурного підрозділу для максимально скоординованої роботи всіх співробітників у діагностиці  захворювань та вибору оптимальної тактики лікування пацієнтів.

Одне з осінніх засідань було присвячене можливостям і перспективам  вивчення англійської мови, оскільки висококваліфікованому фахівцю в будь-якій галузі необхідно бути ознайомленим з сучасним світовим досвідом розвитку науки, відвідувати міжнародні конференції, виступаючи з доповідями за темами наукових досліджень та вільно спілкуватись з колегами  іноземних країн.

За рахунок постійного підвищення професійного росту лікарів-науковців буде підвищуватися як ефективність діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту, гепато-біліарної системи, так і вдосконалення схем лікування пацієнтів.

Отримання важливих знань по самовдосконаленню себе як особистостей та професіоналів, сприяє формуванню ерудованих, всебічнорозвинених, активних у вирішенні поставлених перед сучасною медициною завдань молодих науковців. Це є підґрунтям для появи та впровадження нових сучасних ідей та унікальних відкриттів як в медицині так і в будь-якій іншій галузі науки.

 

РМВ ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”

Написано: 10:41 | Тегі: > | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web