HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: СЕМІНАР «НАУКОВИЙ ДИСКУРС. ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ»

Копия IMG_6878

25.11.2015р. в залі засідань Вченої ради Придніпровської державної академії будівництва та архітектури пройшов науково-практичний міжвузівський семінар «Науковий дискурс. Гарвардський стиль», організаторами котрого були Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, ГО «Відкрите знання» та Рада молодих вчених Дніпропетровської області. Захід був присвячений питанням написання наукових публікацій, які б відповідали вимогам реферованих видань, що входять до наукометричних баз світу, правильної транслітерації та референції літературних джерел, створення презентацій, які б були цікаві слухачам, міжкультурної комунікації та взаємодії, бібліографії та оформлення вченими наукових доробків. У семінарі прийняло участь більше 60 чоловік, переважно молоді вчені. Це представники ДВНЗ ПДАБА, Державного ВНЗ НГУ, НМетАУ, ДНУ ім. О. Гончара, Дніпропетровської медичної академії, ДДАЕУ, Університету митної справи та фінансів.

Модератором заходу виступила голова РМВ ДВНЗ ПДАБА – к.т.н., доц. каф. реконструкції та управління в будівництві Єлісєєва Марина. Відкрив захід проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф. Савицький Микола Васильович. Він наголосив на важливості виходу вчених України на міжнародний рівень, їх вільного володіння іноземною мовою, в пріоритеті англійською, необхідності публікацій наукових доробків в європейських, міжнародних виданнях з високим індексом цитування, адже за новими правилами присудження наукового ступеня та отримання наукового звання, що входять у дію з січня 2016 року, в активі претендента мають бути наукові праці у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та участь у міжнародній конференції в країні, що входить до Європейського простору. Своє привітальне слово сказав голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області, к.е.н., доц. ДДАЕУ – Безус Роман Миколайович. Він наголосив на проблемі низького цитування наукових публікацій молодих вчених. Так, за результатами опитування, проведеного восени цього року в Дніпропетровській області жоден молодий вчений нашого регіону не зміг конкурувати зі своїми колегами з Києва, Харкова та набрати індекс Гірша вище 2 для можливості включення в рейтинг топ-100 «Кращих молодих вчених», який здійснюється фахівцями Національної бібліотеки України ім. Вернадського. Також було анонсовано ряд цікавих заходів, що проводитимуться РМВ ДО: Школа наукового підприємництва та ін. Роман Миколайович побажав всім наснаги, натхнення, плідної праці та цілеспрямованості, не кидати справу після першої ж невдачі, адже «дорогу подолає лише той що іде».

Далі із змістовним презентаційним матеріалом виступила д. з держ. упр., проф., зав. каф. українознавства Євсєєва Галина Петрівна. Вона детально розповіла про міжнародні та українські наукометричні бази даних; імпакт-фактор та індекс Хірша; де і як опублікувати власну наукову статтю; мовні проблеми наукового тексту; для чого потрібно українському вченому публікація за кордоном?

Продовжила семінар молодий вчений, викладач каф. інтенсивного навчання іноземним мовам ДВНЗ ПДАБА Яланська Марина Миколаївна, яка розповіла про гарвардський стиль оформлення літературних джерел та особливості транслітерації українського тексту латиницею.

Доповідь к. філос. н., доц. каф. філософії та політології ДВНЗ ПДАБА Чернової Любові Євсіївни була присвячена питанню міжкультурної комунікації та взаємодії, як потрапити в ціль, дохідливо оформлювати матеріали для їх розуміння широкою аудиторією людей, як налагоджувати партнерські зв’язки, співпрацю з вченими, видавництвами та ін.

К. філ. н., доц., зав. каф. іноземних мов ДВНЗ ПДАБА Шашкіна Наталія Іванівна окреслила основні правила створення цікавої презентації та її представлення слухачам.

Головний бібліограф ДВНЗ ПДАБА Ветрицька Ірина Анатоліївна розповіла про наукову-технічну бібліотеку академії, її можливості, відмінності УДК та БКК, їх особливості, присвоєння книгам ISBN, стандарти, які регламентують правила оформлення бібліографії, особливості запису електронних ресурсів.

Більш детально з усіма презентаціями можна ознайомитися на сторінці ГО «Відкрите знання» у фейсбуці за наступним посиланням: https://www.facebook.com/groups/760815460691253/.

За результатами семінару вирішено надалі проводити подібні заходи та найближчим часом провести майстер-клас з оформлення ефективної презентації, яка б вигідно представляла науковий доробок вченого та була цікава слухачам.

Дякуємо керівництву академії за підтримку заходу, всім гостям за натхнені промови та доповідачам за цікаві й корисні доповіді.

  РМВ ДВНЗ ПДАБА

Написано: 15:12 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web