HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Розвиток університетів в еру глобалізації

26-27 березня 2015 р. у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара проходила Міжнародна конференція «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації», у рамках якого відбулися 2 абсолютно унікальні події: окрема секція ОБСЄ «Що після вугілля? Перехід від сировинно-залежної до сучасної сталої економіки» та Круглий стіл «Стратегії розвитку університетів в еру глобалізації», співорганізаторами круглого столу стала Рада молодих вчених Дніпропетровської області.

Однією з пленарних була доповідь провідного експерта в Україні з питань освітньої політики, Президента Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний Фонд досліджень освітньої політики”, професора Тараса Фінікова на тему “Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукових досліджень” (текст моніторингу можна знайти тут Analit2ua_web). Тарас Володимирович зауважив, що метою створення аналітичного звіту є продовження дослідження системи вищої освіти України та процесів її трансформації у контексті приєднання до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень протягом останніх двох років (2012-2014 рр), наголосивши при цьому на важливості системних досліджень та укладання подібних аналітичних звітів для України (попередній звіт було укладено у 2011 р.). Метою таких масштабних досліджень є простеження ґенези трансформаційних процесів і явищ, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті з моменту її входження до Болонського процесу. Моніторинг зроблено відповідно до європейських стандартів Bologna Process Implementation Report. Тарас Володимирович зробив багато акцентів щодо сучасного стану вищої освіти та напрямків її реформування відповідно до європейського контексту.

Модераторами Круглого столу “Стратегії розвитку університетів в еру глобалізації” були Тарас Фініков (Київ) та Олександр Кочубей (Дніпропетровськ). Участь у дискусіях взяли представники Департаменту освіти і науки, науковці, молоді вчені регіону, а також науковці з Дніпропетровська, Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Одеси, які є учасниками польсько-українського проекту “Інноваційний університет та лідерство”, організованим Варшавським університетом (факультет Артес Лібералес) та Міжнародним фондом досліджень освітньої політики за підтримки Спілки ректорів ВНЗ України, Міністерства науки та вищої освіти та Міністерства закордонних справ Польщі.

Директор Департаменту освіти і науки Олександр Демчик привітав учасників Круглого столу та розповів, якою сьогодні є освітня політика у Дніпропетровській області, якими є конкретні проблеми на різних рівнях системи освіти і які інноваційні рішення впроваджує обласна влада.

Надзвичайно цікавою була доповідь Олександра Потія, професора кафедри безпеки інформаційних систем та технологій Харківського національного університету ім. В.Каразіна – “Місце та роль незалежних установ з оцінки якості у системі оцінювання якості вищої освіти України”. Автором було зроблено аналіз чинного українського законодавства щодо функціонування інституцій оцінювання якості вищої освіти, зокрема і правових механізмів запровадження незалежного (недержавного) оцінювання, зокрема було запропоновано модель  взаємодії інституцій, науковців, органів управління та інституцій оцінювання.

Світлана Бережна, професор, декан історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди, та Наталія Стукало, професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, представили доповідь про “Імператив дистанційної освіти в інноваційному університеті”. Питання зміни парадигми навчання та запровадження інноваційних, відповідних сучасним умовам і викликам, технологій є сьогодні вкрай важливим для української вищої освіти, але водночас, і дуже дискусійним, адже немає нормативно-правової і технічної бази, а також є певний брак кадрів для масової реалізації імперативу дистанційної освіти. Рада молодих вчених вирішили долучитися до реалізації цього проекту.

 Лариса Колісник, керівник Центру соціологічного аналізу, доцент кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет», у своєму виступі представила результати досліджень за проектом “Міжнародна академічна мобільність як прояв глобалізаційних процесів”.

 Ірина Дегтярьова, докторант кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України, коротко схарактеризували особливості становлення та розвитку наукової кар’єри в Україні, представивши як аналіз проблеми розвитку наукових кадрів, так і огляд законодавчих норм, і публічні дискусії, які точаться навколо питань розвитку академічного персоналу.

Ірина Серебрянська, доцент Сумського державного університету, поділилася цікавим досвідом одного з найпередовіших університетів України за впровадженням різних інновацій, зокрема, щодо створення системи моніторингу якості навчальної діяльності університету.

 Юлія Єпіфанова, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, директор Консультаційного центру юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Каразіна, відроджуючи класичні ідеі Вільгельма фон Гумбольдта про університет як колиску культури, духовності, джерело формування суспільства, говорила про “Університет – центр формування культури міста”.

Слід зауважити, що дискусії про розвиток української вищої освіти і науки сьогодні як ніколи на часі, але не усі люди, у тому числі й з академічного керівництва, оперують конкретними фактами, серйозними дослідженнями, професійною аналітикою, а це вкрай необхідно для ефективного впровадження оголошених реформ та справжніх трансформацій нашої освіти і науки відповідно до європейських академічних цінностей і парадигм, для справжнього приєднання до Європейського простору вищої освіти і наукових досліджень.

Ірина Дегтярьова, Наталя Стукало, Рада молодих вчених Дніпропетровської області

 

Написано: 10:14 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web