HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Пропозиції Ради молодих вчених Дніпропетровської області до проекту Постанови КМУ «Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань»

Беручи до уваги той факт, що суттєве підвищення вимог на здобуття вчених звань у керунку уміжнароднення наукової діяльності є неминучим і невідворотним, ми намагалися все-таки наблизити вимоги до українських реалій та більше їх деталізувати. Запрошуємо ознайомитися з пропзиціями Ради молодих вчених щодо критеріїв присвоєння вченого звання професора та доцента.

Професор:
- стаж 10 років
- науковий ступінь доктора наук
- вчене звання доцента/с.н.с.
- навчально-методичні та науково-практичні праці
- вагомий науковий доробок (автореферат публікацій), оцінений двома зовнішніми рецензентами (один з яких є професором закордонного університету, крім країн СНД)
- 4 наукові праці після захисту (не менш як 2 публікації, опубліковані у закордонних виданнях (крім країн СНД) або тих, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах)
- висока педагогічна майстерність (висновок кафедри+підвищення професійної кваліфікації шляхом навчання або стажування за кордоном (крім країн СНД)
- участь у міжнародній науково-практичній діяльності

Доцент:
- стаж 5 років
- науковий ступінь доктора філософії/доктора наук
- навчально-методичні та науково-практичні праці
- 3 наукові праці після захисту (індексовані+закордонні)
- висока педагогічна майстерність (висновок кафедри+підвищення професійної кваліфікації шляхом навчання або стажування за кордоном (крім країн СНД)
- участь у міжнародній науковій співпраці
- 1 конференція після захисту за кордоном (крім країн СНД).

Детальніше – у документі Вчені звання_РМВ

Усім творчості та великого розмаїття можливостей у науковому розвитку!
З повагою,
Ірина Дегтярьова

Написано: 17:50 | Тегі: > > > > | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web