HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Проект Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

наука

Шановні колеги!

Триває трансформація нашої з вами нормативно-правової дійсності – законодавства у сфері вищої освіти. З 6 вересня 2014 року набув чинності новий Закон України “Про вищу освіту”, зараз відбувається процес обговорення проекту Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність”, який, можливо, ще більш важливий за той базовий, бо покликаний змінити та впорядкувати відповідно до європейських стандартів наукову діяльність.

Найважливіші новації цього законопроекту:

1. У галузі комерціалізації та фінансування науки:

 • 1. Державні наукові установи і ВУЗи зможуть стати співзасновниками господарських товариств і продавати через них свої розробки
 • 2. Наукові установи, що мають форму державного підприємства, не повинні будуть сплачувати частину прибутку до бюджету.
 • 3. Фінансові надходження наукових установ можна буде зараховувати на поточні та вкладні рахунки державних банків (а не у казначейство, як раніше)
 • 4. Результати державної атестації будуть враховуватися при плануванні бюджету для установ
 • 5. Центри колективного користування науковим обладнанням зможуть надавати платні послуги
 • 6. Державні наукові установи звільняться від сплати ввізного мита, ПДВ за обладнання, матеріали, літературу і т.д.
 • Базове фінансування буде надаватися також на розвиток матеріально-технічної бази та на доступ до платних баз даних
 • 7. Крім того закон обіцяє зростання фінансування науки до 2025 року з 1,7% до 3% від ВВП.

2. Демократизація, інтеграція науки, освіти і бізнесу:

 • 1. Вводиться гнучкий режим робочого часу для наукових співробітників, науково-викладацьке сумісництво
 • 2. Чітко прописується процедура обрання керівника наукової установи
 • 3. Право участі у загальних зборах академії наук надається представникам
 • 4. До складу вченої ради зможуть входити представники молодих вчених
 • 5. Буде створено Національну раду України з питань науки і технологій, куди ввійдуть громадськість і представники бізнесу
 • 6. Органи влади зможуть залучати ради молодих вчених до підготовки і реалізації рішень з питань науки і технології
 • 7. Вводиться поняття суб’єктів інноваційної діяльності – наукових парків
 • 8. Громадські наукові організації зможуть вносити пропозиції щодо удосконалення державної політики та пропонувати представників до складу Експертної комісії з проведення державної атестації.

3. Соціальний захист та підтримка молодих вчених:

 • 1. Запропоновано надання житла та пільгових довгострокових кредитів
 • 2. Буде підвищено мінімальний оклад з розрахунку на молодшого наукового працівника до рівня не нижче подвійної зарплати у промисловості в цілому

Повний текст законопроекту та усі супровідні документи можна (і варто!) переглянути на сайті Верховної Ради України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52209

Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі з обговорення законопроекту, який уже зареєстровано і внесено на розгляд Верховної Ради України, зі співавторами. 24 жовтня (п’ятниця) о 19.00 - вебінар проводять Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха та Голова комітету ВР з питань науки та освіти Лілія Гриневич. Є унікальна можливість підняти ті питання, які цікавлять нас, ще до того, як Закон буде ухвалено!!!

Реєстрація на вебінар на сайті: http://www.science-community.org/uk/node/121992/

Заступник голови Ради молодих вчених
Дніпропетровської області Ірина Дегтярьова

(за матеріалами сайту Science Community)

Написано: 14:56 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web