HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Pearson Test of English у ДВНЗ ПДАБА

Робочий процес - складання екзамену Н. Ринкевич

17.03.2016 року в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» відбулася важлива зустріч викладачів кафедри іноземних мов та молодих вчених ВУЗів м. Дніпропетровська з представниками міжнародної освітньої групи Pearson-Dinternal. Зустріч пройшла за сприяння кафедри іноземних мов, ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА та на підставі угоди про співпрацю, підписаної у грудні 2015 року, згідно якої підрозділ Language Solutions на базі кафедри іноземних мов є офіційним регіональним центром тестування, який надає можливість підготовки та проведення міжнародних мовних іспитів Pearson Test of English (РТЕ) у м. Дніпропетровську та регіоні.

Оскільки необхідність в міжнародній сертифікації зростає і набуває значущої сили, а підтвердження рівня володіння англійською мовою як іноземної для вчених на рівні B2 стало вимогою Міністерства освіти і науки України, то першочерговим завданням стає надання умов для ретельної підготовки та успішного складання міжнародних іспитів молодим вченим, аспірантам та всьому професорсько-викладацькому складу ВУЗів. Так, потенційні кандидати (молоді вчені, аспіранти, викладачі ПДАБА, НГУ, ДНУ ім. О. Гончара, ДМА), які планують найближчим часом скласти міжнародний іспит PTE, мали змогу безкоштовно прийняти участь у демонстраційній усній частині іспиту (Speaking, Sections 10-13) у реальному форматі, яку проводив екзаменатор міжнародного центру Pearson – Роберт Хартіган. Усний іспит складався з 4-х частин: перша – розповідь про себе на задану тему (наприклад, улюблений вид спорту, остання відпустка і т.п.), друга – дискусія на задану тему (наприклад, бібліотека, навчання і т.п.), третя – порівняння двох картинок між собою, четверта – рольова гра (ситуація). Тривалість іспиту – 7-10 хвилин. Участь у демонстраційній частині екзамену прийняли наступні молоді вчені ПДАБА та інших вузів: Н. Ринкевич – ас. каф. планування і організації виробництва), В. Орловська – доц. каф. міжнародної економіки, Ю. Сєдін – асп. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, Т. Висоцька – доц. НГУ та ін. Екзаменатор Р. Хартіган відзначив достатньо високий рівень володіння англійською, наявну підготовку та рекомендував складати іспит у найближчу літню екзаменаційну сесію PTE.

Організаторам, зокрема зав. кафедри доц. Шашкіній Н.І. вдалося успішно реалізувати цей пілотний проект, щоб аспіранти, молоді вчені, викладачі Академії й не тільки мали змогу не лише ознайомитись зі структурою PTE, перевірити свій рівень володіння англійською мовою, відчути реальну атмосферу екзамену, але й отримати цінні рекомендації та професійну оцінку екзаменатора центру Роберта Хартігана.

РМВ ДВНЗ ПДАБА

Написано: 14:00 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web