HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА інформує

НОВИНИ ВІД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ ПДАБА

Молоді науковці Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» крім заходів, що проводяться у межах нашої академії, активно беруть участь у семінарах, організаторами яких є інші ВНЗ Дніпропетровська. Так, Бабенко М.М. – м.н.с., аспірант каф. залізобетонних та кам`яних конструкцій взяла участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Співпраця в рамках міжнародної мережі університетів з питань відповідального природокористування», який проводився 27 – 29 листопада 2013 року у Національному гірничому університеті за підтримки Бранденбурзького технічного університету (Коттбус, Німеччина) та Організації міжнародної кооперації Німеччини. На семінарі обговорювалися питання загальної тенденції та необхідних заходів для здійснення діяльності промислових підприємств на принципах сталого розвитку, організації та розвитку міжнародної мережі університетів, які б реалізували ідею відповідального природокористування, а також розробку так званих «Зелених» навчальних планів.

У Європі питання екології вже давно стоїть на одному з перших місць. Але ним повинні опікуватися в усіх державах, — впевнені фахівці. Бранденбурзький технічний університет, отримавши підтримку німецького уряду, створює міжнародну мережу ВНЗ. У них надаватимуть знання у сфері управління природними ресурсами та покращення стану довкілля. Особливу увагу приділятимуть ВНЗ з країн пострадянського простору. Навчання проходитиме в онлайн-режимі. Технічну підтримку ВНЗ, що долучилися до проекту, наддасть Німеччина.

За результатами роботи семінару було підписано декларацію о намірах про подальшу співпрацю між провідними ВНЗ України, Росії, Казахстану та міжнародної кооперації Німеччини щодо впровадження ідей стійкого розвитку в навчальні програми підготовки спеціалістів за різними напрямками.

Щороку Національною академією наук України проводиться конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук. Премії присуджуються як окремим авторам, так і колективу авторів за кращі наукові роботи або за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Пакет документів необхідно було подати до Президії НАН України до 15 грудня 2013 р про що Рада повідомляла в жовтневому випуску газети. Цього року від нашої Академії на конкурс було відправлено 6 робіт таких молодих вчених: Бабенко М.М. – м.н.с., аспірант каф. залізобетонних та кам`яних конструкцій, Вовк М.С. – асистент каф. міжнародної економіки, Кислиця Л.В. – асистент каф. технології будівельного виробництва, Купнєвич Л.В. – асистент каф. металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій, Сардикова А.О. – асистент каф. основ архітектури, Чала В.С. – доцент каф. менеджменту, управління проектами і логістики. У лютому 2014 року Президією НАН України буде присуджено 14 премій для молодих вчених та 14 премій для студентів ВНЗ за найкращі наукові роботи. Бажаємо нашим учасникам успіхів та перемоги!

26-27 грудня 2013 р. на базі кафедри міжнародної економіки пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі» у заочній формі. Співорганізаторами цієї конференції є Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ „Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА), економічний факультет, кафедра міжнародної економіки, Ризький технічний університет (м. Рига, Латвія), Інститут національної та регіональної економіки. Інформаційну підтримку надає фаховий збірник наукових праць «Економічний простір» www.eprostir.dp.ua, який включений до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus, РИНЦ).

Конференція «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі» включала такі секції:
1. Виклики глобалізації і зміни парадигми економічного розвитку.
2. Регіональні аспекти економічного розвитку.
3. Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної економіки.
4. Роль фінансів та податкової системи в новій постіндустріальній економіці.
5.Економіка підприємства і зміни пріоритетів підприємництва в ХХІ сторіччі.
6. Екологічні наслідки економічних процесів. Якість економічного зростання та сталий еколого-збережуючий розвиток.
7. Перспективи освітніх новацій і наукових досліджень у формуванні нової економіки знань.

Ця конференція присвячена вирішенню актуальних проблем регіональної і міжнародної економіки та залученню позитивних тенденцій в економіці з міжнародних практик.

Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА

Написано: 20:12 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web