HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: НАУКОВИЙ ДИСКУРС В РАМКАХ ПРОЕКТУ TEMPUS

Бабенко Марина - заст. голови РМВ ДВНЗ ПДАБА

18.03.2016 року на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» відбулася координаційна зустріч учасників міжнародного проекту конкурсу програми TEMPUS «Сталий розвиток містобудування, заснований на еко-гуманістичній синергетичній взаємодії (мультидисциплінарна програма підготовки студентів інженерних спеціальностей: магістрів, аспірантів та освіти протягом життя)».

В рамках заходу Радою молодих вчених ДВНЗ ПДАБА за підтримки проректора з наукової роботи професора Савицького М.В. було організовано семінар «Наукова діяльність ДВНЗ ПДАБА в контексті розвитку наукової міжнародної співпраці», де науковці мали змогу представити свої напрацювання іноземним партнерам та обговорити сумісну підготовку наукових проектів для участі в конкурсах для здобуття підтримки ЄС.

Доповіді було представлені за такими основними напрямками: екологічна інкультурація, історія українського хатобудування, планування території за стандартами стійкого розвитку, зелене будівництво та екологічні будівельні матеріали, енергоефективне та ресурсозберігаюче інженерне обладнання, архітектурно-технологічні системи реконструкції будівель, BIM системи, економічні основи стійкого розвитку в будівництві та ін. Доповідачами виступили молоді вчені академії: Бабенко Марина – заст. голови Ради молодих вчених, к.т.н., доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, Ожищенко Ольга – к.т.н., доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, Бауск Олександр – к.т.н., с.н.с. науково-дослідної лабораторії атомні електростанції, Шехоркіна Світлана – к.т.н., доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, Кузьмін Гліб – асп. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, Собінова Катерина – м.н.с. відділу дистанційного навчання.

На семінарі був присутній представник Орлеанського технічного університету, декан факультету «Цивільне будівництво», д.т.н., професор Дашнор Хокса, м.Орлеан (Франція).

Професор Хокса зазначив, що тема наукових досліджень за напрямом екологічної архітектури, енергозберігаючих технологій у будівництві з впровадженням застосування місцевих натуральних матеріалів – актуальна відповідно до всіх останніх європейських програм та загальних світових тенденцій. Особливо цікавими на думку професора були доповіді присвячені вивченню історії українського хатобудування, архітектурно-технологічних систем реконструкції будівель та BIM систем. За пропозицією гостя ці напрямки можна поєднати та запропонувати комплексне рішення для реконструкцій та підтримки архітектурної спадщини.

Після основних доповідей молодих вчених ДВНЗ ПДАБА в рамках вільної бесіди було обговорене питання можливої співпраці науковців ДВНЗ ПДАБА та ОТУ в області екологічних будівельних матеріалів, зеленого будівництва та реконструкції будівель, а також відновлення архітектурної спадщини.

РМВ ДВНЗ ПДАБА

Написано: 17:17 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web