HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: НАУКОВІ УСПІХИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Актив_Ради_молодих_вчених_веб

НАУКОВІ УСПІХИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

З нагоди 15-річного ювілею Ради молодих вчених Дніпропетровської області (РМВ ДО) Ради молодих вчених усіх ВНЗ та НДІ міста й області теж підводять своєрідний підсумок своєї роботи та аналізують наукові здобутки своїх молодих вчених за останні 5 років (з 2010 року по 2014 рік включно). Слід зауважити, що такий аналіз проводиться традиційно до ювілейних дат, у 2010 році з нагоди 10-річчя РМВ ДО було видано збірку, яка підсумувала роботу рад молодих вчених за цей період. Наша академія також долучилася до цього процесу та отримала такі дані.

За ці 5 років в Академії двоє молодих вчених захистили докторські дисертації, отримали науковий ступінь доктора наук, а пізніше і звання професора: Кравчуновська Тетяна Сергіївна – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою планування і організації виробництва (тема роботи “Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови”, захист у 2011 році у віці 32 роки) та Іванов Сергій Володимирович – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедрою фінансів і маркетингу (тема дисертації “«Організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність” у 2012 році у віці 33 роки).

Станом на 01 вересня 2014 року наймолодшим кандидатом наук у ДВНЗ ПДАБА є Ярошенко Денис Сергійович, 1988 р.н. – кандидат технічних наук, асистент кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій, наймолодший доцент – Дрей Валерія Валеріївна, 1983 р.н. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

За 2010-2014 рр. наші молоді вчені неодноразово ставали переможцями обласного грантового конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині». У 2010 році грант виграла тоді ще аспірантка Макарова Віра Миколаївна, а сьогодні вона є кандидатом  технічних наук, доцентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища, з проектом «Розробка інноваційного теплоізоляційного матеріалу з залученням техногенних відходів»; у 2011 році – Юрченко Євгеній Леонідович кандидат технічних наук, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій із проектом «Розвиток наукових основ раціонального проектування енергоефективних будівель в Дніпропетровській області» (співавтори: Шевченко Т.Ю, Зінкевич А.М, Коваль А.С., Бабенко М.М.); у 2012 році – Купнєвич Леонід Володимирович – асистент кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій із проектом «Універсальна система керування напружено-деформованим станом вітроелектричних установок для Дніпропетровської області»; у 2014 роціГрицай Андрій Вікторович – асистент кафедри основ архітектури із проектом «Багатофункціональна споруда в контексті міського простору «Дзеркало часу».

Юрченко Є.Л. є активним громадським діячем серед молодих вчених, він відповідальний секретар при проведенні щорічних Міжнародних конференцій: «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового та транспортного призначення» та «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку». Зараз працює над докторською дисертацією на тему: «Науково-методологічні основи раціонального проектування енергоефективних будівель з урахуванням житлового циклу».

Переможцем конкурсу «Кращий молодий вчений» Дніпропетровської області два роки поспіль в 2010 та 2011 рр. за медичним напрямом ставала Яковишина Тетяна Федорівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, яка у 2001, 2002 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України, наразі є міжнародним аудитором з екологічного менеджменту (2011 р.) та управлінню якістю (2011 р.), членом редакційної колегії міжнародних конференцій «Наука и инновации», «Естественные и математические науки в современном мире», «Наука вчера, сегодня, завтра» та наукового видання «UNIVERSUN: химия и биология», які входять до наукометричних баз. Область наукових інтересів стосується екологічного моніторингу, біоіндикації антропогенного впливу на навколишнє середовище та детоксикації важких металів у техногенно забруднених ґрунтах.

Неодноразовим переможцем міжнародних грантів і премій за період 2010-2014 рр. є Данішевський Владислав Валентиновичдоктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, голова РМВ ДВНЗ ПДАБА з 2000 по 2003 рр. У 2010–2012 рр. він одержав грант Німецького наукового фонду DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) як виконавець з української сторони; у 2007–2012 рр. – грант фонду ім. Гумбольдта (Alexander von Humboldt Foundation) для міжінститутського наукового співробітництва між ПДАБА та IAM RWTH Aachen University як керівник проекту з української сторони; у 2014 р. – грант Німецького наукового фонду DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) на двохмісячне стажування у Технічному університеті м. Аахен (RWTH Aachen University), Німеччина.

Лауреатом державної стипендії у 2013 році стала Кравчуновська Тетяна Сергіївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою планування і організації виробництва, наймолодший секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Їй було призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (Постанова Верховної Ради України від 6 грудня 2012 року № 5517-VI) за проект: «Удосконалення організації проектування комплексної реконструкції житлової забудови в повному життєвому циклі інвестиційно-будівельної діяльності з урахуванням енерготехнічної модернізації та методів управління людськими ресурсами». Вона була нагороджена премією Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова за розробку та впровадження у виробництво системно-комплексних моделей проектування і управління проектами і програмами нових технологій виробництва будівельних матеріалів (2007 р.); Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну та сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, значні досягнення в науковій діяльності (2012 р.). Є Академіком Академії будівництва України (31.05.2012), Академічним Радником Міжнародної інженерної Академії (04.06.2012).

Досить активно молоді вчені брали участь у мовних та наукових стажуваннях за кордоном. Загалом за період 2010-2014 рр. було 35 довготривалих стажувань, терміном більше ніж 2 тижні, 27 молодих вчених – у різних закордонних ВНЗ. Переважно це молоді науковці з кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, інтенсивного навчання іноземних мов, матеріалознавства та обробки матеріалів, міжнародної економіки. 8 стажувань в 2011-2013 рр. відбулось у рамках бюджетної програми Міністерства освіти і науки України 2201250 «Навчання та стажування студентів, аспірантів та наукових співробітників в провідних ВНЗ за кордоном». Це аспіранти: Зотов Д., Рижков О., Гончарова К., Вовк М., Дрожевська Г., Радовенчик М. та співробітник Узлов О.В. (2 рази). Найбільше стажувань, 12 з 35, молоді вчені пройшли в Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія».

У 2010 році 10 стажувань пройшли молоді вчені академії у таких закордонних ВНЗ: Варшавському технічному університеті (Польща, м. Варшава); Міжнародному інституті вивчення французької мови (Франція, м. Страсбург); ІНСА – Ліонському Національному інституті прикладних наук (Франція, м. Ліон); Університеті Реджіо ді Калабріа (Італія, м. Реджіо ді Калабріа); Інституті загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету (Німеччина, м. Аахен); Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина, м. Фрайберг).

У 2011 році також було 10 стажувань – у Франції, м. Парижі; Італії, м. Реджіо ді Калабріа (Університет Реджіо ді Калабріа); Франції, м.Страсбург (ІНСА – Страсбурзький національний інститут прикладних наук); Німеччині, м. Аахен (Інститут загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету); Німеччині, м. Фрайберг (Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія»).

У 2012 році кількість стажувань молодих вчених зменшилася до 5: Франція, м. Страсбург (Страсбурзький національний інститут прикладних наук); Німеччина, м. Аахен (Інститут загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету); Німеччина, м. Фрайберг (Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія»).

У 2013 році - 7 молодих вчених були на закордонному стажуванні: у Варшавському технічному університеті (Польща, м. Варшава); ІНСА – Страсбурзькому національному інституті прикладних наук (Франція, м. Страсбург); Інституті загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету (Німеччина, м. Аахен); Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина, м. Фрайберг).

У 2014 році було 3 стажування, два з яких мовні, що пройшли викладачі кафедри основ архітектури у Франції м. Сент-Фер та м. Обюссон для підвищення знання французької мови та 1 наукове, що відбулося у Польщі м. Варшава (Варшавський технічний університет).

Бажаємо молодим вченим не зупинятися на досягнутому та здобувати нові перемоги, мати нові звершення у своїй професійній діяльності!!! А всіх членів Ради молодих вчених Дніпропетровської області щиро вітаємо з ювілеєм та бажаємо наснаги та творчого натхнення в роботі й довгих років та процвітання цій організації!!!

Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА

Написано: 20:54 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web