HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Нагородження кращих молодих вчених Дніпропетровщини 2014 року

нагородження4

18 грудня 2014 р., напередодні Дня Святого Миколая, у Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбулася традиційна урочиста церемонія нагородження переможців обласних конкурсів “Кращий молодий вчений”, “Краща рада молодих вчених” та “Молоді вчені – Дніпропетровщині”.

Конкурси проводилися спільно Радою молодих вчених та Департаментом управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації і тривали у період з вересня по грудень. Загалом у конкурсах 2014 року взяли участь 299 молодих вчених.

У конкурсі “Кращий молодий вчений” переможцями стали 12 молодих науковців за чотирма напрямами (технічний, економічний, медичний та гуманітарний):

І місце:

1. Сорока Максим Леонідович, старший науковий співробітник Галузевої науково-дослідної лабораторії “Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті”  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (напрям – технічний).

2. Корнєєв Максим Валерійович, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності Дніпропетровського гуманітарного університету (напрям – економічний).

3. Маренков Олег Миколайович, асистент кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (напрям – медичний).

4. Христова Юлія Вікторівна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історія держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (напрям – гуманітарний).

ІІ місце 

1. Пугач Андрій Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (напрям – технічний).

2. Крючко Леся Станіславівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (напрям – економічний).

3. Федько Микола Миколайович, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції середньостиглих та середньопізніх гібридів кукурудзи ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України (напрям – медичний).

4. Кравченко Ірина Сергіївна, канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (напрям – гуманітарний).

 ІІІ місце

1. Купенко Ольга Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу і управління Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет” (напрям – технічний).

2. Сорока Катерина Олексіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу Дніпропетровської державної фінансової академії (напрям – економічний).

3. Іжболдіна Олена Олександрівна, канд. сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (напрям – медичний).

4. Микитчик Ольга Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, зав. аспірантурою, доцент кафедри водних видів спорту Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (напрям – гуманітарний).

Кращою радою молодих вчених у 2014 році стала Рада молодих вчених Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (голова РМВ, старший викладач кафедри рослинництва Іжболдін Олександр Олександрович), призерами (ІІ і ІІІ місця) визнано Раду молодих вчених Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (голова РМВ, канд. техн. наук, доцент кафедри станції та вузли Мозолевич Григорій Якович) та Раду молодих вчених Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (голова РМВ, асистент кафедри хімічної технології палива Ковтунік Інна Валеріївна).

І врешті, унікальний регіональний конкурс “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення цього року був дуже популярним, було подано рекордну кількість наукових проектів. Процедура визначення переможців передбачає незалежне експертне оцінювання (2 зовнішні експерти, визначені конкурсною комісією) та публічний захист проектів. За результатами конкурсу та рішенням комісії, було визначено кращих 16 наукових проектів молодих вчених ВНЗ та НДІ Дніпропетровської області, які й отримали матеріальне заохочення-грант на реалізацію наукових  проектів сумою від 32 до 44 тис грн. Загальна сума грантів, профінансованих з обласного бюджету, – 600 тис. грн.

Кращими проектами було визнано:

1. Валерій Коток (УДХТУ) «Розробка технології нанесення смарт-покриття на основі оксиднонікелевого електроду»

2. Богдан Мурашевич (УДХТУ) «Новий перев’язочний матеріал для дезінфекцій відкритих ран та знезараження води»

3. Анна Іванченко (ДДТУ, Дніпродзержинськ) «Розробка наукових основ енергозберігаючої технології отримання біогазу та органо-мінеральних добрив з осадів міських стічних вод»

4. Світлана Миколенко (ДДАЕУ) «Одержання хлібопекарської продукції з використанням плазмохімічно активної води»

5. Олександр Лебідь (ДДАЕУ) «Scientists & Industry connecting platform»

6. Ольга Стець (ДНУ ім. Олеся Гончара) «Електрохімічне отримання мідних наноструктурованих порошків для бактерицидних матеріалів»

7. Олена Хименко (НМетАУ) «Нова професія – грантрайтер для студентів та людей з інвалідністю»

8. Сергій Шевченко (ДДАЕУ) «Еколого-технологічні стратегії розвитку землеробства»

9. Артем Кузьменко (КНУ, Кривий Ріг) «Система руху автомобілів таксі в умовах динамічної зміни дорожньої обстановки міста Дніпропетровськ»

10. Максим Сорока (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) «Розроблення технологій утилізації опалого листя у виробництві будівельних матеріалів для потреб Придніпровського регіону»

11. Андрій Грицай (ПДАБА) «Багатофункціональна споруда в контексті міського простору «Дзеркало часу»

12. Олексій Асєєв (ДМА МОЗ України) «Програма первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань у Дніпропетровській області»

13. Тетяна Гирка (ІСГСЗ НААН України) «Система заходів фітосанітарного оздоровлення агроценозів зернових культур в умовах глобального потепління та економічної нестабільності»

14. Кирило Голобородько (ДНУ ім. Олеся Гончара) «Розробка та впровадження сучасної системи управління природоохоронною діяльністю в регіональному ландшафтному парку «Придніпровський»

15. Катерина Деревенець-Шевченко (ІСГСЗ НААН України) «Здорове насіння шлях до високого врожаю і продовольчої безпеки»

16. Наталія Пономаренко  (ДДАЕУ) «Розробка і впровадження машини для сівби сидератів з метою  вирощування органічної продукції»

Церемонію нагородження провели радник голови облдержадміністрації Олексій Салкоч та директор Департаменту освіти і науки Олександр Демчик. Керівництво області зазначили, що саме такі проекти і розробки молодих вчених сьогодні дуже потрібні для нашої країни та можуть стати потужною інвестицією в економіку Дніпропетровщини.

 Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Написано: 13:51 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web