HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: МОНІТОРИНГ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДВНЗ ПДАБА ЗА 2015 РІК

Цветной логотип РМВ_сжат

За заведеною традицією наприкінці 2015 р. Рада молодих вчених Придніпровської державної академії будівництва та архітектури провела моніторинг якісного та кількісного складу молодих учених Академії. Основною метою цього заходу є збирання інформації про наукові досягнення наших молодих учених за календарний рік та її подальше подання до Міністерства освіти і науки України як одного з розділів звіту Академії про виконану наукову та науково-технічну роботу, формування бази даних про наукові розробки молодих учених та їхні досягнення в науці (здобуття академічних стипендій, вітчизняних і міжнародних грантів тощо) для заохочення й відзначення відповідними нагородами кращих науковців.

Моніторинг проводився за допомогою анкетування. Форми анкет надсилалися на електронні адреси кафедр та особистим листом на електронну пошту молодих учених. Також представники Ради молодих вчених від різних факультетів надавали роздрукований варіант форми анкети секретарям кафедр чи відповідальним особам за наукову роботу. Своєчасно та найбільш повну інформацію про свій факультет надали наступні представники РМВ: Ішутіна Ганна (будівельний факультет), Ткач Наталя (факультет технології життєзабезпечення і екології) та Бабенко Марина (факультет промислового та цивільного будівництва).

Найбільш активними та свідомими у 2015 році виявилися молоді науковці з кафедр землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії (5 осіб), екології та охорони навколишнього середовища (5 осіб), планування і організації виробництва (6 осіб), інтенсивного навчання іноземним мовам (7 осіб), металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій (5 осіб), українознавства (2 особи), теплотехніки і газопостачання (4 особи), опалення, вентиляції та якості повітряного середовища (3 особи), філософії і політології (1 особа). Висловлюємо подяку за співпрацю завідувачам кафедр та всім, хто долучився до даної роботи.

На жаль, маємо відзначити, що кожного року кількість молодих учених невпинно зменшується: в 2015 році нас стало на 10,1% менше. Пов’язано це в першу чергу із зниженням чисельності аспірантів (все менше молоді хоче займатися науковою діяльністю) та звільненням осіб, які не мають наукового ступеня. Серед позитивних факторів є збільшення відсотку молодих вчених, які мають науковий ступінь кандидата наук на 36,4 % та вчене звання доцента чи старшого наукового співробітника на 92,8 % (майже в 2 рази).

Відповідно до зібраних даних, станом на початок грудня 2015 року в Академії налічувалося 195 молодих учених, з яких 76 осіб мають диплом кандидата наук, особи – диплом доктора наук. Серед молодих науковців 2 особи мають вчене звання професора – Кравчуновська Тетяна Сергіївна (д.т.н., зав. каф. планування і організації виробництва) та Іванов Сергій Володимирович (д.т.н., зав. каф. фінансів і маркетингу), 24 особи – вчене звання доцента, 2 особи – вчене звання старшого наукового співробітника, 1 особа – вчене звання і доцента, і старшого наукового співробітника, 2 особи навчаються в очній докторантурі – Бекетов О. В. (к.т.н., доц. каф. матеріалознавства та обробки матеріалів) та Павленко Т. М. (к.т.н., доц. каф. технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій).

Найбільше молодого персоналу працює викладачами чи науковими співробітниками та навчається в аспірантурі на кафедрах: залізобетонних та кам’яних конструкцій (19 ос.), обліку, економіки і управління персоналом підприємства (14 ос.), міжнародної економіки (10 ос.), інтенсивного навчання іноземним мовам (9 ос.), технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (8 ос.), будівельної механіки та опору матеріалів (8 ос.), матеріалознавства та обробки матеріалів (8 ос.), архітектурного проектування та дизайну (8 ос.).

Станом на грудень 2015 року наймолодшим кандидатом технічних наук у ДВНЗ ПДАБА є Бікус К. М., 1989 року народження, асист. каф. основ і фундаментів, яка достроково захистилась у 2015 році; наймолодшим кандидатом економічних наукВовк М. С., 1988 року народження, асист. каф. міжнародної економіки; наймолодшим доцентомТурко М. О., 1987 року народження, доц. каф. обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

У 2015 р. диплом кандидата наук отримали 17 молодих учених (Бабенко М. М., Ткач Н. О., Ротт Н. О., Бікус К. М., Нечепуренко Д. С., Рижков О. І., Зерова А. О., Трегуб О. В., Капшук О. А., Карасьов О. Г., Котов М. А., Кушнєров Є. О., Буцька О. Л., Вовк М. С., Бадюл М. Г., Іваницька Т. Є., Спільник М. А.), диплом доцента9 молодих учених (Гончарова В. С., Турко М. О., Кононова О. Є., Кононова І. В., Макарова Г. С., Русінко М. І., Спірідонова К. О., Панченко С. П., Скокова А. О.), диплом старшого наукового співробітника1 молодий учений (Головко О. С.). На рис. 3 наведено розподіл молодих вчених, які отримали диплом кандидата наук у 2015 р., за факультетами.

Впродовж звітного року молодими науковцями було надруковано: 1 навчальний посібник, 4 монографії, близько 160 наукових статей, у тому числі у фахових виданнях України – близько 130 статей, у закордонних виданнях у межах СНД – 9, у закордонних виданнях за межами СНД – 5.

У 2015 році молодими вченими у співавторстві із досвідченими колегами були видані такі наукові монографії та навчальні посібники:

1) Кравчуновская Т. С. Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева): монография / В. И. Большаков, Т. С. Кравчуновская, С. П. Броневицкий. – Днепропетровск : ПГАСА, 2015. – 146 с.

2) Капшук О. А. Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография / В. Т. Шаленный, О. А. Капшук. – Saarbrucken, Deutschland : OmniScriptum GmbH&Co.KG, 2015. – 202 p.

3) Бабенко М. М. Устойчивое развитие в условиях переходной экономики. Добровольная сертификация объектов строительства: колект. монография / С. Н. Николаенко, Н. В. Савицкий, М. М. Бабенко. – Днепропетровск – Коттбус: НГУ – БТУ, 2015. – 429 с.

4) Буратинський А. П., Щербачов А. Д., Шаповал А. В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону: монографія / [С. О. Слободянюк, А. П. Буратинський, А. Д. Щербачов, О. С. Слободянюк, А. В. Шаповал]. –Частина II. – Дніпропетровськ : ПП «Середняк Т. К.», 2015. – 150 с.

5) Дікарев К. Б., Скокова А. О. Технологія будівельного виробництва: конспект лекцій для студентів франко-українського проекту (французькою мовою) / А. М. Березюк, О. П. Мартиш, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко. – Дніпропетровськ : ППФ «Тотем», 2015. – 118 с.

Молоді учені академії щорічно беруть участь у різноманітних державних і міжнародних, обласних і міських конкурсах таких, як «Кращий молодий вчений», «Краща рада молодих вчених», «Молоді вчені – Дніпропетровщині», «Молодь Дніпропетровська – рідному місту».

Згідно з Постановою Верховної Ради України № 689-VIII від 15.09.2015 Кравчуновській Т. С., д.т.н., зав. каф. планування і організації виробництва, призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

На обласному конкурсі наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині», започаткованого Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації з метою виявлення талановитих молодих учених Дніпропетровщини та сприяння їхньому професійному зросту, у 2015 р. від нашої Академії було представлено дві роботи: «Використання техногенної сировини при виробництві будівельних матеріалів – шлях до забезпечення екологічної безпеки в Придніпров’ї», автор – асист. каф. екології та охорони навколишнього середовища Спільник Н. В., та «Вплив забруднення повітря на рівень стресу людини», автор – асист. каф. міжнародної економіки Вовк М. С. За результатами 2-го туру конкурсу, а саме публічного захисту проектів авторами перед експертною радою, з 39 проектів було визнано кращими 20, в тому числі робота Спільник Н. В. Вона отримала матеріальне заохочення у розмірі 28 337,06 грн. на реалізацію свого проекту.

Обласну іменну стипендію імені О. М. Макарова у 2015 р. отримала молодий учений  Лихачова О. В., доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів, за наукову роботу, присвячену нелінійному деформуванню та стійкості поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з розрізами.

За деякими конкурсами наразі очікуються результати оцінювання поданих молодими ученими нашої Академії проектів. Так, колектив молодих науковців ДВНЗ ПДАБА у складі Дікарева К. Б. та Скокової А. О. подав наукову роботу технічного напряму – «Удосконалення енергоефективних технологій в будівництві» на конкурс на здобуття премії НАН України для молодих учених.

Також колектив молодих учених нашої Академії у складі Лихачової О. В., Марченко В. А. та Колеснікова М. В. взяв участь у конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених з роботою «Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом».

5 проектів, керівниками яких виступили молоді вчені Ткач Н. О., Єлісєєва М. О., Бабенко М. М., Потапов О. Є., Макарова В. М., представлено на міський конкурс наукових проектів «Молодь Дніпропетровська – рідному місту».

Стажування за межами України у 2015 р. пройшли:

Ожищенко О. А. – доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, наукове стажування за темою «Висока енергоефективність будівель» в Технічному університеті м. Клуж-Напока (Румунія) при підтримці AUF BECO.

Яланська М. М. – ст. викладач каф. інтенсивного вивчення іноземних мов, академічне стажування з підвищення кваліфікації – дистанційний курс від Cambridge English Teachers в Cambridge University (Великобританія).

Нечепуренко Д. С. – асист. каф. планування і організації виробництва, наукове стажування у травні – липні 2015 р. в Університеті «Політехніка» м. Тімішоара (Румунія).

Дікарев К. Б. та Кузьменко О. М. – доц. та асист. (відповідно) каф. технології будівельного виробництва, наукове стажування в Технічному будівельному університеті Бухареста (Румунія).

Чала B. C. – доц. каф. менеджменту, управління проектами і логістики, наукове стажування в Університеті м. Ясси (Румунія).

Ринкевич Н. С. – асист. каф. планування і організації виробництва, наукове стажування в Університеті Крайови (Румунія).

Лихачова О. В. – доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів, наукове стажування у Лодзькій Політехніці та Гданській Політехніці (Польща).

Стажування виявилося дуже ефективним: кожен з учасників провів цикл досліджень на сучасному обладнанні європейських університетів, підготував до публікації кілька статей і методичних вказівок французькою та англійською мовами.

Бажаємо молодим ученим нашої Академiї наснаги та творчих успiхiв, нових досягнень та звершень в їхній науковій діяльності, родинного затишку та підтримки близьких!

РМВ ДВНЗ ПДАБА

 

Написано: 16:32 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web