HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Молоді вчені взяли участь у конференції Європейської ради аспірантів та молодих учених Eurodoc

logo2_eurodoc2015

27–30 квітня 2015 р. у румунському місті Клуж-Напока, Європейській молодіжній столиці 2015 року, Європейська рада аспірантів та молодих учених Eurodoc зібрала близько 80-100 молодих науковців, представників національних асоціацій молодих учених з усієї Європи на конференцію «Зміцнення позиції молодих науковців у Європі: залучення та участь» (Еmpowering young researchers in Еurope: engagement and participation) та Пленарні Збори Євродоку, що проходять щороку у різних куточках Європи.

Конференція Eurodoc – це унікальний європейський форум для комунікації молодих науковців, для обміну ідеями та досвідом діяльності національних організацій молодих науковців, їх співпраці з ключовими стейкхолдерами у системі вищої освіти і науки, формування спільної позиції щодо політики стосовно молодих науковців у Європі. Цього року у Румунії честь представити Україну, Раду молодих учених при МОН України було надано секретареві Ради Юлії Овчинніковій, доценту Донецького національного університету, голова Ради молодих вчених університету, та Ірині Дегтярьовій, докторанту Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, заступнику голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Українські делегати презентували доповідь на тему: «Виклики та перспективи для молодих науковців в Україні: пріоритети Ради молодих учених при МОН України» у пленарній секції «Пріоритети національних організацій (приклади окремих країн). Крім цієї сесії, тематика конференції охоплювала такі напрямки: «Стратегічне співробітництво з важливими стейкхолдерами (приклади окремих країн)», «Фінансування досліджень: виклики та можливості для молодих науковців та університетів», «Удосконалення гендерної рівності у кар’єрному розвиткові молодих науковців», «Молоді науковці у Румунії» та «Євродок: минуле, сьогодення і майбутнє». Під час усіх сесій дискусії точилися навколо зміцнення позиції молодих науковців та їх співпраці, майбутнього Євродоку, зокрема було визначено пріоритетні сфери діяльності організації на нову каденцію, крім того дискутували про кар’єру молодих науковців, їх офіційний статус (аспірант, докторант – це студент чи професіонал?) у різних країнах, а також перспективи підготовки докторів філософії та удосконалення PhD-програм.

У сесії, присвяченій фінансуванню наукових досліджень, про можливості та схеми фінансування наукових проектів, багатосторонньої дослідницької співпраці ознайомили Томас Йоргенсен (Європейська асоціація університетів, EUA), Анжана Буков (Німецький фонд досліджень, DFG) та Себастьян Губерт (організація Science Europe).

На Пленарних Зборах було обрано новий склад президії Eurodoc, нову потужну мультинаціональну  команду: Марго Керсо – Президент (Бельгія), Карол Шапін (Віце-президент, Франція), Мія Іяс (секретар, Фінляндія), Клименс Ніфелер (скарбник, Швейцарія), Саньїн Маріон (Хорватія), Марсель Гаспер (Угорщина), Евеліна Пабіянчик (Польща). На 2015 рік було вирішено продовжувати роботу у 6 робочих групах: з  досліджень політики, працевлаштування та розвитку наукової кар’єри, гендерної рівності, мобільності, інтердисциплінарних питань та вільного доступу. Українські молоді вчені беруть участь у робочій групі з питань наукової кар’єри (Юлія Овчиннікова), з досліджень освітньо-наукової політики (Ірина Дегтярьова), відкритого доступу (Олександр Березко) та мобільності (Олена Гоменюк). Крім цього, Україна увійшла до команди Eurodoc Policy Officers (Ірина Дегтярьова).

Пріоритетними стратегічними цілями сьогодні для молодих вчених Європи є такі питання:

1) Досягнення статусу працівника/наукового працівника для аспірантів (зміна ставлення до аспірантів не як до студентів, а як до дослідників, до професіоналів)

2) Підвищення цінності й суспільної важливості наукової діяльності (зокрема, наукового ступеня, дисертації)

3) Зміцнення інституційного потенціалу Євродоку, розроблення медіа-стратегії

4) Лобіювання інтересів молодих учених, позиціонування Євродоку як важливого стейкхолдера у Європейському освітньо-науковому просторі.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності на 2015 рік буде проведення, за допомогою національних асоціацій, масштабного загальноєвропейського дослідження серед молодих учених, що дозволить отримати повну картину щодо ситуації та особливостей підготовки наукових кадрів у Європі і розвитку кар’єри. Отримані результати та висновки будуть покладені в основу подальшої діяльності Євродоку на рівні ЄС в аспекті зміцнення позиції та підтримки молодих науковців.

Діяльність України у Євродок є надзвичайно важливою у контексті побудови Європейського простору вищої світи і наукових досліджень, це дозволить нашим молодим науковцям, по-перше, бути в епіцентрі європейського інформаційного простору, зокрема у сфері вищої освіти і наукових досліджень, по-друге, представляти та лобіювати інтереси української наукової молоді на рівні Європи, а також сприяє налагодженню тісніших контактів з національними асоціаціями молодих науковців та іншими академічними партнерами різних країн.

 Рада молодих вчених Дніпропетровської  області

Для довідки: Заснована у 2002 р., сьогодні Eurodoc – це авторитетна міжнародна організація зі штаб-квартирою в Брюселі, місією якої є консолідація європейських аспірантів та молодих науковців у їх прагненні до професійної реалізації та гідного життя. Це голос наукової молоді Європи, який має впливати на європейську освітньо-наукову політику. Eurodoc відомий своїм вагомим внеском у розвиток Європейського дослідницького простору (ERA) та Європейського простору вищої освіти (EHEA), боротьбою за поліпшення умов праці молодих вчених та підвищення якості вищої освіти і науки. Серед важливих функцій цієї організації: поширення інформації, яка стосується молодих дослідників; лобіювання їхніх інтересів у європейських інституціях; встановлення та зміцнення співпраці між національними організаціями.

 Детальніше ознайомитися з особливостями діляьності Євродок - http://eurodoc.net/

Написано: 0:56 | Тегі: > | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web