HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Міжнародна співпраця: нові угоди – нові можливості

Безымянный

ДВНЗ УДХТУ протягом 2011–2014 рр. разом з 6 університетами, є учасником євразійського навчального проекту «Водна гармонія», заснованого завдяки співпраці між Норвезьким університетом природничих наук (NMBU) та НТУУ “КПІ” у рамках норвезької програми університетського співробітництва “Євразія” у галузі вищої освіти між такими країнами: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Україна і Узбекистан. Метою проекту є підвищення значущості вищої освіти у країнах-партнерах шляхом розробки узгоджених трьох навчальних модулів з окремих питань, пов’язаних з водою, очищенням стічних вод і раціонального використання водних ресурсів, і включення цих модулів до чинних навчальних програм; підвищення якості освіти; розширення та гармонізація якості наукового змісту магістратури та аспірантури, наукових досліджень, публікацій і конференцій; зміцнення наукових зв’язків між норвезькими та євразійськими університетами, що активізують інноваційні дослідження. Від УДХТУ учасниками проекту були і молоді вчені.

Три роки тісної співпраці були плідними. За цей час у рамках проекту напрацьовано єдину методологічну основу для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня “магістр” у сфері водопостачання, очищення стічних вод і раціонального використання водних ресурсів. З цією метою гармонізовані навчальні плани університетів-партнерів, здійснено вдосконалення системи забезпечення якості освіти з урахуванням рекомендацій Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education). Проект передбачав стажування студентів та магістрів з університетів-партнерів в Норвегії. Відбулися дві літні сесії (2012, 2013), на яких студенти нашого університету протягом двох тижнів отримали теоретичні знання, підкріплені практичними і лабораторними заняттями на базі NMBU. Результатом праці став підручник, у якому знайшли відображення новітні наукові досягнення з питань водопідготовки та водоохоронних заходів, фізико-хімічні основи методів підготовки та очищення води.
Проект став настільки успішним, що в грудні 2014 року у ДВНЗ УДХТУ відбулися переговори, щодо подальшої співпраці нашого вишу як університета-партнера. На засідання приїхали представники університетів-учасників проекту НТУУ «КПІ», ЧГТУ та інші, а також координатор проекту від Норвегії Харша Ратнавіра. Наш університет представляли ректор Півоваров О.А., проректор з наукової роботи Харченко О.В., Смотраєв Р.В. та ін.
Привітальним словом семінар відкрив ректор університету Півоваров О.А. зазначивши результативність співпраці та необхідність подальшого розвитку співпраці в діючому форматі, а саме видавництвом книг, обміном студентами та ін. Бесіду продовжили координатори проекту від Черкаського державного технічного університету д.т.н., професор Столяренко Г.С. з інформацією про виконану за цей період роботу в рамках проекту. Після зали засідань зустріч продовжили на кафедрі технології неорганічних речовин та екології у форматі демонстрації нових лабораторій, оснащених обладнанням, що надійшло від норвезької сторони в рамках проекту. Смотраєв Р.В. к.т.н., доцент каф. ТНР та Е продемонстрував лабораторні установки, придбані за гроші проекту, для виконання лабораторних і науково-дослідних робіт студентів та молодих науковців. Голова ради молодих вчених Воробйова М.І. к.т.н., ас. каф. ТНР та Е ознайомила гостей з новими, провідними розробками водопідготовки, очищення та одержання неорганічних сполук що ведуться на кафедрі в лабораторії плазмохімічних процесів. Гевод В.С. д.т.н., доцент каф. ТНР та Е продемонстрував нову унікальну установку водоочищення.
Отже будемо сподіватися, що проведена зустріч – це ще один крок у напрямку налагодження взаємовідносин між викладачами України та їх європейськими колегами та їх подальшої співпраці.

Рада молодих вчених УДХТУ

Написано: 8:01 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web