HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку”

   

Президія конференції: ректор ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна О.Пшинько, проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБА М.Савицький, Дніпропетровський міський голова І. Куліченко, директор Інституту громадських досліджень В.Панченко

З 19 по 23 травня в Полтавській області в смт Світлогорське проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку”, серед організаторів та учасників якої були як представники українських, так і закордонних вишів. До складу організаційного комітету конференції входили і представники Ради молодих вчених Придніпровської академії будівництва та аріхтектури, зокрема к.т.н., доц. Євгеній Юрченко. Серед учасників також було немало молодих фахівців академії (М.Бабенко, К.Собінова, О.Рижков та інші).

Тематика конференції актуальна і пов’язана із ситуацією, що склалася в останні роки в Україні, – це і фінансова, соціальна, політична, екологічна та енергетична кризи. Концепція Неурядової національної Програми “Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку” розроблена на основі аналізу тенденцій розвитку процесів глобалізації та ролі України у світовому розподілі праці, на основі принципів стійкого розвитку, характеристики сучасного постіндустріального інформаційного суспільства (“суспільства знань”), формування “національної ідеї”, досвіду існування на території України стародавніх культур, сучасних технологій природного землеробства, вивчення світового досвіду існування екопоселень, інноваційних енергоеффективних, будівельних та інформаційних технологій. Усім цим аспектам було приділено увагу на конференції, зокрема на засіданні обговорювалися такі доповіді:

1. Актуальні проблеми глобалізації і роль України в світовому розподілі праці. Збалансований (стійкий) розвиток України, законодавча та нормативна база для забезпечення стійкого розвитку. Складові інноваційного розвитку та їх взаємодія: «Наука – освіта – виробництво – влада – громадянське суспільство». Будівництво та аграрний сектор – пріоритети розвитку регіонів.

2. Проблеми оцінки, збереження і відтворення природно-ресурсного потенціалу України, як життєвого і виробничого середовища. Екологія довкілля. Еніодослідження.

3. Житлова проблема і шляхи її вирішення. Тенденції розвитку житлового будівництва в Україні. Доступне житло. “Зелене будівництво”. Проектування житлових будівель з врахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності, економічності.

4. Нові архітектурно-конструктивно-технологічні системи будівництва малоповерхових житлових будівель із місцевих матеріалів. Технологія енергоефективного та пасивного будівництва. Будинки із використанням дерев’яного каркасу, органічних утеплювачів. Будинки із соломи. Будинки із глинобетону.

5. Енергоефективність будівель. Інженерні системи забезпечення мікроклімату та комфортних умов для людини з використанням відновлювальних джерел енергії. Водопідготовка, очистка стічних вод. Технології утилізації відходів життєдіяльності людини.

6. Організація виробничої діяльності в аграрних екокомплексах. Органічне землеробство та технології вирощування екологічно чистих продуктів рослинництва та тваринництва.

7. Медико – біологічні аспекти здорового способу життя. Соціальні аспекти організації екокомплексів.

8. Досвід проектування, створення та експлуатації екокомплексів.

Важливість вирішення екологічних проблем в умовах міста Дніпропетровська підкреслив у своєму виступі Дніпропетровський міських голова Іван Куліченко.

Про перспективи розвитку зеленого будівництва, як у Дніпропетровській області, так і на території всієї України розповів д.т.н, професор, проректор із наукової роботи ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” Микола Савицький.

Необхідність розвитку аграрного комплексу як основного перспективного напрямку для економіки України – основний висновок аналізу, проведеного Інститутом суспільних досліджень і представленого на конференції директором інституту к.і.н. Володимиром  Панченком.

На конференції також було презентовано проект першого мультикомфортного будинку, реалізованого в м. Дзержинську Мінської обл. в Білорусії фахівцями концерну “Сен-Гобен”, Франція. Спроектований відповідно до екологічних стандартів та оснащений енергозберігаючим інженерним устаткуванням будинок за рік експлуатації показав високі показники комфорту та економічної ефективності.

Український досвід розробки екологічних проектів у будівництві був представлений у доповідях фахівців ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Будівельно-консалтингової групи “Центр будівельних технологій Р-2000″ та ін. Розглядалася можливість широкого застосування таких екологічних місцевих будівельних матеріалів як солома злакових культур, очерет, костриця конопель, глина, дерево; аналізувався традиційний та сучасний досвід малоповерхового будівництва; пропонувалися концептуальні форми архітектурного рішення, соціальні проекти доступного житла. Так, поважну аудиторію зацікавила доповідь аспіранта О.Рижкова про зведення малоповерхових будівель із конструкцій, що складаються з дерев’яного каркасу та сердечника із соломи.

У ході роботи конференції було визначено основну концепцію екологічного енергоеффективного будинку, як “житлової одиниці” високотехнологічних екокомплексів, створення та розвиток яких – є раціональним вирішенням сформованої критичної соціо-економічної ситуації в Україні.

 Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА

Написано: 0:18 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web