HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Молоді вчені – Дніпропетровщині

Організаційно-документарна схема проведення.

1. Розробка та затвердження аплікаційних форм наукових проектів для участі в конкурсі «Молоді вчені – Дніпропетровщині» на засіданнях РМВДО та погодження їх з Головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації (див. додаток 1-4).

2. Розробка та затвердження порядку подання заявок (див. додаток 5) наукових проектів для участі в конкурсі «Молоді вчені – Дніпропетровщині» на засіданнях РМВДО та погодження його з Головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.

3. Підготовка та розсилка до ВНЗ/НДІ області листа (див. додаток 6) та аплікаційної форми для участі в конкурсі «Молоді вчені – Дніпропетровщині» від Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

4. Розміщення інформації в ЗМІ, на сайтах та дошках оголошень ВНЗ/НДІ інформації про початок проведення конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

5. Розміщення всіх аплікаційних форм, які потрібно подати для участі у конкурсі, на офіційних сайтах ВНЗ області.

6. Проведення консультацій для молодих вчених ВНЗ/НДІ щодо порядку заповнення та оформлення конкурсних проектів, призначення рецензентів на подану наукову роботу.

7. Консолідація конкурсних робіт у Радах молодих вчених ВНЗ/НДІ. Підготовка листа на ім’я начальника Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від керівництва ВНЗ/НДІ про направлення робіт для участі в конкурсі.

УВАГА!!! Кожен науковий проект подається у трьох екземплярах.

8. Реєстрація наукових робіт у Головному управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації та присвоєння їм відповідного реєстраційного номера (шифру). Формування загального списку проектів – учасників конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині» (див. додаток 7).

9. Робота над проектом у Головному управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації.

Разом зі спеціалістом Головного управління освіти і науки члени ОРМВ ДО, які є відповідальними за проведення цього конкурсу, працюють над упорядкуванням поданих наукових проектів:

9.1. Формують роботу, яку буде подано на розгляд конкурсній комісії. Така робота повинна містити: заявку, реєстраційну карту, довідку-об’єктивку, кошторис і обов’язково два екземпляри описової частини, які будуть у подальшому надані для незалежного рецензування двом експертам.

9.2. Формують копію оригіналу наукового проекту, що залишається у ОРМВ ДО за вище згаданою схемою (п. 9.1).

10. Після того, як робота подана до Головного управління освіти і науки, а також сформовані оригінал та копія наукового проекту, члени ОРМВ ДО, що відповідають за проведення цього конкурсу, на підставі копії оригіналу формують робочу таблицю для членів експертної комісії (незалежних рецензентів) (зразок вже заповненої форми див. додаток 8).

11. На першому засіданні експертної ради, склад яких затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації (див. додаток 9), експертам надаються конкурсні наукові проекти та робоча таблиця із зазначенням мети, кінцевого результату роботи та виявлених недоліків щодо оформлення та підготовки документів встановленого зразка (див. додаток 7). На цьому етапі роботи члени експертної ради мають право негайно зняти з конкурсу ті роботи, автори яких є студентами ВНЗ або їх вік перевищує 35 років.

12. Експертна рада визначає незалежних експертів, які проводять подальше рецензування наукових проектів, поданих на конкурс. На описовій частині цих проектів проставляється шифр, описова частина подається рецензентам разом з формою експертного висновку (див. додаток 10).

УВАГА!!! Описова частина не повинна містити П.І.Б. автора проекту, назву ВНЗ/НДІ, а також іншої інформації, що вказує на авторство певного проекту.

13. Після незалежної експертизи рецензенти виставляють бали по кожному науковому проекту.

14. На другому засіданні експертна рада розглядає зауваження незалежних експертів та на підставі виставлених оцінок приймається колегіальне рішення про допуск наукового проекту до ІІ-го туру конкурсу – прилюдного захисту. Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації офіційним листом на керівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та керівників науково-дослідних установ повідомляє про переможців першого туру і місце, час проведення ІІ-го туру конкурсу.

15. Прилюдний захист відбувається у приміщенні Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації в присутності членів експертної ради конкурсу, незалежних експертів, учасників конкурсу, представників ЗМІ та інших.

16. Під час прилюдного захисті автор наукового проекту може використовувати мультимедійні засоби для презентації своєї роботи з висвітленням основних її аспектів. Під час прилюдного захисту члени експертної ради оцінюють доповідача і виставляють оцінки за критеріями якості захисту (див. додаток 11). Після закінчення презентації конкурсної роботи конкурсантом, члени експертної ради конкурсу обговорюють конкурсну роботу та можуть поставити питання автору цієї роботи. По завершенню захисту всіх заявлених проектів члени експертної ради заповнюють зведену відомість експертних оцінок (див. додаток 12).

Сума балів, що були отримані під час незалежного рецензування (див. додаток 8) та під час прилюдного захисту (див. додаток 12) заповнюється рейтингова відомість (див. додаток 13) і на підставі кількості напраних балів визначаються 15 переможців, що і отримають фінансування на виконання дослідження. Прилюдно комісія оголошує переможців.

17. Після вручення сертифікатів переможцям конкурсу у ЗМІ надається відповідна інформація про результати проведення конкурсу наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

18. Через 4-5 місяців після отримання матеріального заохочення для виконання наукових проектів, переможці складають проміжний звіт щодо реалізації даного проекту у трьох екземплярах (один – залишається у автора, один – для ОРМВ ДО, один – для Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації).

19. По завершенню терміну реалізації проекту (6-10 місяців) автори наукової роботи представляють отримані дані та презентують монографію з відповідними узагальненнями та результатами за цією роботою. Лише після цього науковий проект офіційно вважається закритим.

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web