HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Конкурс на Кращу раду молодих вчених (КРМВ)

Конкурс проводиться в один етап.
Організаційно-документарна схема проведення.

1. Розробка і затвердження аплікаційної форми (див. додаток 1) та відповідних роз’яснень до положення (див. додаток 2) для участі в конкурсі КРМВ на засіданнях РМВДО та погодження їх з Головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.

2. Підготовка та розсилка до ВНЗ/НДІ листа (див. додаток 3) та аплікаційної форми для участі в конкурсі КРМВ від Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

3. Розміщення інформації про оголошення конкурсу КРМВ у ЗМІ.

4. На підставі листа Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації готується і видається наказ по ВНЗ/НДІ про проведення конкурсу на кращу раду молодих вчених.

5. Копія наказу разом з аплікаційними формами розповсюджується по структурних підрозділах ВНЗ/НДІ та оголошуються терміни подання заявок для участі у конкурсі.

6. Голова ради молодих вчених ВНЗ/НДІ подає оформлені пакети документів у двох екземплярах відповідальним особам РМВ ДО.

7. Відповідно до поданих заявок на участь у конкурсі КРМВ секретар РМВДО заповнює рейтинговий лист № 2 (див. додаток 1.1.) та підводить підсумки (виводиться середній бал по роботі кожної РМВ ВНЗ/НДІ).

8. Робоча група, сформована з активу РМВДО, на підставі наданої інформації про результати конкурсу КРМВ від ВНЗ/НДІ формує одну загальну базу даних (див. додаток 4), ранжує, проводить ретельну перевірку всіх поданих заявок, які надійшли від ВНЗ/НДІ, та визначає переможців за максимальною кількістю отриманих балів.

9. Результати перевірки робочої групи обговорюються на черговому засіданні РМВДО та затверджуються голосуванням членів ради.

10. Підготовка клопотання на ім’я начальника Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації про нагородження переможців конкурсу дипломами та цінними подарунками (див. додаток 5).

11. Подання інформації про результати конкурсу і нагородження переможців до ЗМІ.

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web