HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Історія

Молоді вчені – безцінний інтелект, без якого немає майбутнього України. І тому ми повинні його не тільки берегти, але й створювати всі необхідні умови для його розвитку та ефективного використання.

У грудні 2010 року Рада молодих вчених Дніпропетровської област (РМВ ДО) відсвяткувала свій перший 10-річний ювілей, а у 2011 році для неї відбулись дуже знакові події. І усі ці роки її організатором і беззмінним керівником був доктор технічних наук, професор Національного гірничого університету Власов Сергій Федорович.

Рада була створена з метою об’єднання наукової молоді регіону, визначення та аналізу розвитку і потреб молодих вчених, сприяння збереженню і створенню наукових шкіл, поширення і впровадження результатів наукових досліджень талановитої молоді, представлення інтересів молодих вчених у державних, обласних, міських органах влади, наукових та громадських організаціях і об’єднаннях.

Нині обласна Рада об’єднує понад 1800 молодих вчених, у тому числі 5 докторів і 480 кандидатів наук з 11 ВНЗ та 4 НДІ області.

Найголовнішим досягненням роботи РМВ ДО є створення системи, яка дозволяє ефективно вирішувати завдання,  поставлені перед молодими вченими не тільки у Дніпропетровській області, але й Придніпровського регіону в цілому. Як свідчить досвід, досягнутий рівень роботи Ради є найкращим не тільки в Україні, але і серед країн СНД.

З чого ми починали?

Голова регіональної ради по роботі з молодими вченими Придніпровського наукового центру НАН України і МОНМС України, д-р техн. наук, професор, С.Ф. Власов

У 1998 році докторантом Національної гірничої академії України (НГА України) С.Ф. Власовим була створена Рада молодих вчених НГА України . Поштовхом для її створення послугували проблеми підвищення ефективної підготовки науково-педагогічних кадрів і високого вікового рівня професорсько-викладацького складу НГА України. Першим завданням Ради було створення бази даних молодих вчених. З метою визначення завдань ії діяльності було проведено опитування молодих вчених, яке визначило основні їх проблеми: інформаційний голод (відсутність інформації про вимоги до оформлення дисертаційних робіт та публікацій в спеціалізованих виданнях), публікація наукових статей в спеціалізованих виданнях, обмежений доступ до комп’ютерної техніки та Інтернету.

Що послугувало поштовхом до створення обласної Ради молодих вчених?

Зустріч у 2000 році з генеральним директором Фонду соціального захисту, підтримки та допомоги вченим України та членам їх родин Чередниченко Ларисою Лук’янівною. Її енергії, працездатності, оптимізму, вмінню генерувати масу ідей можуть позаздрити навіть молоді. Саме Лариса Лук’янівна запропонувала Сергію Федоровичу розповсюдити досвід роботи з молодими вченими у Національній гірничій академії України на інші ВНЗ та НДІ області.

Необхідно зазначити, що ця ідея була підтримана керівництвом Управління освіти і науки обласної державної адміністрації в особі заступника начальника управління В.Г. Вікторова

Перші кроки обласної Ради

У 2001 році була проведена велика робота зі створення:

 • рад молодих вчених у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах області за підтримки Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 • дієздатної команди молодих вчених, які представляли в обласній Раді ітереси дев’яти ВНЗ і двох НДІ області;
 • структури обласної ради молодих вчених;
 • електронного банку даних молодих вчених вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів області, що входять до Ради молодих вчених Дніпропетровської області.

Перший склад Ради молодих вчених Дніпропетровської області

У травні 2002 року була організована участь 10 студентів та молодих вчених з трьох ВНЗ у Міжнародному форумі, який проводився в Бєлгородській державній технологічній академії будівельних матеріалів (Росія). У форумі брали участь близько 500 чоловік, у тому числі з країн далекого та ближнього зарубіжжя. За кращі доповіді й активну участь у форумі наші учасники привезли  7 дипломів та цінні подарунки.

Учасники Міжнародного форуму, який проводився в Бєлгородській державній технологічній академії будівельних матеріалів (Росія)

Ця поїздка, безумовно, окрилила нас і стала поштовхом для прийняття рішення про проведення першого конкурсу наукових робіт “Молоді вчені – Дніпропетровщині”.

Конкурс відбувся в січні 2003 року. Дипломами управління освіти і науки обласної державної адміністрації були нагороджені молоді вчені Національного гірничого університету (НГУ) та Національної металургійної академії України (НМетАУ); дипломами управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради – молоді вчені Дніпропетровського національного університету (ДНУ),  Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту (ДНТУЗТ) та  НМетАУ.

Переможці першого конкурсу наукових робіт “Молоді вчені – Дніпропетровщині”

За активної участі молодих вчених з 2003 року відродилася традиція виконання та захисту міжвузівських дипломних проектів. У розробці проекту “Поліпшення екологічного стану довкілля навколо Придніпровської ТЕЦ за рахунок комплексного використання золовідходів” взяло участь 7 студентів з НГУ, НМетАУ та УДХТУ.

2004 рік

Для підвищення ефективності роботи рад молодих вчених ВНЗ і НДІ м. Дніпропетровська було створено міську Раду молодих вчених, яку очолював до 2011 р. канд. техн. наук, доцент, керівник науково-дослідної частини НГУ О.Є. Хоменко.

З 2004 року молоді вчені почали брати активну участь у заходах, що проводилися керівництвом міста і області.

Святкування Дня науки на центральній площі м. Дніпропетровська сумісно з головою Дніпропетровської держадміністрації В.Г. Яцубою та міським головою міста Дніпропетровська І.І. Куліченком

Мером міста Дніпропетровська І.І. Куліченко був заснований конкурс грантів для молодих вчених “Молоді вчені – рідному місту”. З того часу щорічно для його  проведення  з міського бюджету виділяється 200 тисяч гривень. Основна ідея конкурсу – підтримка молодих вчених, проекти яких спрямовані на вирішення конкретних проблем міста.

Переможці конкурсу грантів для молодих вчених “Молоді вчені – рідному місту” з Дніпропетровським міським головою І.І. Куліченком

З цього року було розпочато співпрацю РМВ ДО  з міською організацією роботодавців. Дніпропетровська міська організація роботодавців, очолювана О.В. Галаганом, разом з управлінням освіти і науки міста, за безпосередньої участі   заступника управління В.К. Горячева, виступила організатором конкурсу “Інтелект – творчість – успіх” для молодих науковців міста.

Робочий момент засідання журі конкурсу “Інтелект – творчість – успіх” під керівництвом О.В. Галагана і В.К. Горячева

За погодженням Міністерства освіти і науки України проведені моніторингові дослідження наявності рад молодих вчених у ВНЗ України.

Основні результати моніторингу:

 • ради молодих вчених існують в 35 % ВНЗ від загальної їх кількості;
 • обласна Рада молодих вчених працює тільки у Дніпропетровській області;
 • усі ВНЗ, що взяли участь в анкетуванні, висловили зацікавленість в налагодженні зв’язків, обміні інформацією та досвідом роботи.
Регіон Загальна кількість ВНЗ Кількість ВНЗ з радами молодих вчених
Північ та центр 102 38
Схід 62 23
Захід 44 18
Південь 41 12
АР Крим 16 3
Разом 265 94

2005 рік

За ініціативою профспілкового комітету Національного гірничого університету був заснований конкурс на кращу наукову роботу молодих вчених.  Цей досвід було поширено на всі вищі навчальні заклади міста. Цього року до обласної ради молодих вчених було приєднано Інститут гастроентерології АМН України, Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, Інститут чорної металургії НАН України, Інститут підприємництва “Стратегія”.

2006 рік

Обласний профспілковий комітет працівників вищої школи заснував конкурс серед робіт, що посіли перші місця в вищих навчальних закладах області.
Обласна Рада молодих вчених спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією провела вперше конкурси на “Кращого молодого вченого” та “Кращу раду молодих вчених”.

У процесі організації конкурсів проводилася велика робота з виявлення талановитої молоді, виховання цілеспрямованості й наполегливості у вирішенні проблем як міста Дніпропетровська, так і області в цілому, а також робота з підвищення мотивації молодих вчених до самореалізації.

2007 рік

До складу Ради молодих вчених Дніпропетровської області увійшли Криворізький технічний університет, ДП “КБ “Південне”.

Обласна Рада молодих вчених активно співпрацює з  Дніпропетровською обласною державною адміністрацією в проведенні конкурсу “Кращий молодий вчений”, який  проводиться у чотирьох номінаціях: гуманітарні, технічні, медичні й економічні науки.

За результатами конкурсу перше місце по кількості переможців посів Дніпропетровський державний аграрний університет (4 особи), друге місце – Національний гірничий університет (3 особи), третє місце – Дніпропетровський національний університет (2 особи).

У конкурсі на кращу раду молодих вчених були досягнуті такі результати:

- Дипломом першого ступеня нагороджено раду молодих вчених Українського державного хіміко-технологічного університету (голова РМВ канд. техн. наук, доцент кафедри неорганічної хімії І.Л. Коваленко);

- Дипломом другого ступеня нагороджено раду молодих вчених Національної металургійної академії України (голова РМВ канд. техн. наук, асистент кафедри економіки промисловості Ю.В. Голобурда);

- Дипломом третього ступеня нагороджено раду молодих вчених Дніпропетровської державної медичної академії (голова РМВ аспірант кафедри онкології і медичної радіології О.І. Асєєв).

Переможці конкурсів після нагородження

Цього року розпочала роботу “Школа молодого вченого – лідера в науці”. Головна мета роботи школи – підвищення інтелектуального, духовного, культурного і наукового рівня молодих вчених, що дозволить їм спрямовувати свої дослідження на вивчення об’єктивних і суб’єктивних передумов, які формують майбутнє.

Основними темами занять у школі цього року були:

 1. Технологія пошуку донорів і підготовки проектів для отримання грантів (модератор  голова правління Дніпропетровського общинного фонду І.І. Шпірка).
 2. Перспективи розвитку футурології в Дніпропетровській області. Зустріч з доктором економіки О.Г. Морозом (США).
 3. Технологія підготовки інноваційних проектів (модератор  д-р техн. наук, керівник Державної бюджетної установи Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку В.М. Біляков).
 4. О.П. Блаватська та її родина (модератор директор дому-музею ім. О.П. Блаватської Є.П. Чистякова ).
 5. Психологічні аспекти адаптації молодих вчених у сучасному суспільстві (модератор психолог Р.М. Борсук).
 6. Тенденції розвитку філософської думки в ХХІ сторіччі. Розвиток духовності в сучасному суспільстві (модератор  д-р філос. наук, професор, завідувачка кафедри філософії Національного гірничого університету Ю.О. Шабанова).
 7. Еволюція ракетників КБП у 60 – 80 роках ХХ сторіччя. Еврика та розвиток творчого мислення (модератор  керівник патентно-дослідного відділу ДП “КБ “Південне”  Е.І. Репетя).
 8. Історія розвитку наукових шкіл та критерії їх оцінювання (модератор  д-р іст. наук, професор кафедри фізики Дніпропетровського національного університету В.С. Савчук ).

Учасники школи молодих вчених на ДП “КБ “Південне”

Основні результати 2008 року

 • У рамках Х ювілейної міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Людина і Космос” обласна Рада молодих вчених відкрила секцію “Глобальні сценарії освоєння космосу”, в якій взяло участь 14 молодих вчених із ВНЗ і НДІ України.
 • Прийнято рішення та розпочата робота по збиранню інформації для видання інформаційного збірника про Раду молодих вчених Дніпропетровської області.
 • Розроблені критерії для ідентифікації наукових шкіл ВНЗ і НДІ області.
 • Конкурс Дніпропетровської обласної державної адміністрації “Кращий молодий вчений” приніс знову-таки плідні результати. Переможцями конкурсу стали 12 осіб за чотирма напрямами (технічний, економічний, медичний та гуманітарний).

У конкурсі на кращу раду молодих вчених мали наступні результати:

- Дипломом першого ступеня нагороджено раду молодих вчених Дніпропетровського державного аграрного університету (голова РМВ канд. с.-г. наук, докторант кафедри селекції та насінництва Я.Р. Томасон);

- Дипломом другого ступеня нагороджено раду молодих вчених Дніпропетровського національного університету (голова РМВ канд. техн. наук, доцент кафедри радіоелектронної автоматики Н.О. Лисенко);

- Дипломом третього ступеня нагороджено раду молодих вчених Українського державного хіміко-технологічного університету (голова РМВ канд. техн. наук, доцент кафедри неорганічної хімії І.Л. Коваленко).

Переможці конкурсів після нагородження з керівництвом області

Школа молодих вчених збільшила кількість слухачів у два рази – до 50 осіб. Основними темами занять у 2008 році були такі:

 1. Досвід підготовки проектів на отримання грантів (модератори: С.Ф. Власов, голова ОМСУ, д-р техн. наук, професор кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету і Т.В. Стасюк, канд. філол. наук, доцент кафедри філології Дніпропетровського аграрного університету).
 2. Досвід підготовки інноваційних проектів (модератор В.М. Біляков, д-р техн. наук, керівник Державної бюджетної установи Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку).
 3. Теорія сталого розвитку (модератор А.Г. Шапар, академік НАН України, директор Інституту проблем природокористування та екології).
 4. Досвід вирішення екологічних проблем Дніпропетровського регіону (модератор А.Г. Шапар, академік НАН України, директор Інституту проблем природокористування та екології).
 5. Розвиток наукової творчості молодих вчених (модератор Г.С. Пігоров, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри основ творчості інноватики та інтелектуалізації Національної металургійної академії України).
 6. Проблеми вживання генетично модифікованих продуктів в Україні (модератор Т.М. Сатарова, д-р біол. наук, завідувачка кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності Українського державного хіміко-технологічного університету).
 7. Досвід організації роботи ЗАТ “Агро-Союз” (модератор Г.Д. Губаренко, керівник Центру інноваційного і активного розвитку Корпорації “Агро-Союз”).

Учасники школи молодих вчених в ЗАТ “Агро-Союз”

2008 року з метою встановлення та розвитку співробітництва в інноваційній діяльності та залучення інвестицій для розвитку економіки України укладено договір про співробітництво Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку під керівництвом В.Н. Білякова і Ради молодих вчених Дніпропетровської області.

Основні результати 2009 року

 • До складу Ради молодих вчених Дніпропетровської області увійшли Дніпропетровська державна фінансова академія та Український НДІ медіко-соціальних проблем інвалідності.
 • Проведена робота по збору матеріалу для збірників “Дніпропетровщина – регіон ідей” та “Молоді вчені – науковій потенціал Дніпропетровщини”.
 • Проведена робота по збору інформації для створення бази даних по науковим школам Дніпропетровщини.
 • Вперше переможцям конкурсу “Кращий молодий вчений” Дніпропетровською обласною державною адміністрацією були вручені потужні двоядерні ноутбуки, а переможцям конкурсу “Краща рада молодих вчених” – мультимедійні проектори.
 • Робота школи молодих вчених була організована за наступним планом:
 1. Інноваційний менеджмент у науці: впровадження в життя наукових розробок і реалізація проектів (модератор В.М. Задорський, д-р техн. наук, професор Українського хіміко-технологічного університету).
 2. Досвід реалізації міжнародних проектів (модератор Р.М. Безус, канд. екон. наук., старший викладач кафедри фінансів  Дніпропетровського державного аграрного університету).
 3. Проведення психологічного тренінгу “Визначення життєвої стратегії особистості” (модератор С.В. Антоненко, доцент Національної металургійної академії України).
 4. Методика формування і впровадження інноваційної пропозиції (модератор В.Н. Беляков, д-р техн. наук, директор управління “Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку”).
 5. Ефективні переговори і комунікації (модератор В.К. Горячев, заступник керів-ника управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради);
 6. Розвиток креативного мислення (Креатологія) (модератор С.В. Антоненко, до-цент Національної металургійної академії України);
 7. Практичний тайм-менеджмент (модератор Н.А. Лисенко, канд. техн. наук, доцент Дніпропетровського національного університету).

Основні результати 2010 року

 • Проведено шостий раз конкурси “Кращий молодий вчений” та “Краща рада молодих вчених”. З кожним роком активність молодих вчених області підвищується і цього року у конкурсі “Кращий молодий вчений” брали участь  161 особа.
 • Проведено другий конкурс наукових проектів “Молоді вчені – Дніпропетровщині”. Вперше для реалізації проектів ради молодих вчених Дніпропетровської області губернатором О.Ю. Вілкулом було виділено понад 800 тис. грн,в тому числі 600 тис. грн на гранти.
Вілкул

Переможці конкурсів після нагородження з губернатором Дніпропетровщини  О.Ю. Вілкулом

 • Підготовлено до друку і надруковано за підтримки головниого управління освіти і науки облдержадміністрації збірник “Молоді вчені – науковий потенціал Дніпропетровщини”, присвячений десятиріччю Ради молодих вчених Дніпропетровської області;
 • Створено банк даних по науковим школам Дніпропетровщини. Підготовлено до друку і надруковано  за підтримки головниого управління освіти і науки облдержадміністрації інформаційний збірник науково-інноваційних ідей розвитку Дніпропетровської області “Науковий потенціал Дніпропетровщини”, присвячений науковим школам ВНЗ і НДІ регіону.
 • Виконано проект із соціологічних досліджень, присвячений вивченню мотивації вчених різних вікових груп, в якому взяло участь понад 1200 чоловік із 20 ВНЗ та НДІ області.
 • Проведено урочистості, присвячені десятиріччю створення Ради молодих вчених Дніпропетровської області.

Основні результати 2011 року

 • Вперше робота четвертої школи молодих вчених була побудована за принципом тренінгів:
 1. Особиста ефективність і самоменеджмент (модератор Т.Г. Кахіани, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського бізнес-центру).
 2. Тренінг ефективної комунікації (модератор Т.Г. Кахіани, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського бізнес-центру).
 3. Тренінг командоутворення (тімбілдінг) (модератор Т.Г. Кахіани, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського бізнес-центру).
 4. Тренінг “Правила ефективного публічного виступу” (модератор Л.І. Зюкова, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського центру соціально-психологічної допомоги).
 5. Як досягти успіху? Розвиток цілеполагання (модератор О.С. Кіріна, практикуючий психолог, центр психології та розвитку “Квітень”);
 6. Тренінг по розвитку лідерських якостей (модератор Л.І. Зюкова, практикуючий психолог, бізнес-тренер Дніпропетровського центру соціально-психологічної допомоги).
 7. Заняття по подоланню стресових ситуацій (модератор О.М. Трегубенко, практикуючий психолог, бізнес-тренер).
 8. Заняття по конструюванню іміджу (модератор О.П. Кондакова, фахівець з іміджу).
 9. Зрозумій себе – і зрозумій інших. Начальник і підлеглий, як зрозуміти один одного (модератор О. П. Тіхонов, д-р філософії в області соціоніки, психолог, бізнес-тренер, старший викладач кафедри Дніпропетровського Національного університету залізничного транспорту).
 10. Заняття з розвитку творчого мислення та уявлення (модератор А.А.Солнишкіна, канд. соц. наук, тренер).
 • Проведено конкурси “Кращий молодий вчений” та “Краща рада молодих вче-них”. Цього року була рекордна кількість учасників конкурсу “Кращий молодий вчений” -281 особа, це понад 8 разів більше ніж у 2006 році.
 • Проведено третій конкурс наукових проектів “Молоді вчені – Дніпропетровщині”. Вперше нагороди переможцям було вручено губернатором О.Ю. Вілкулом у присутності першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Б.М. Жебровського та  керівників управлінь освіти і науки, молоді та спорту обласних адміністрацій України.
 • Проведено вибори голови ради молодих вчених Дніпропетровської області. На цю посаду обрано заступника голови  РМВ  ДО Безуса Р.М. , канд. екон. наук, доцента Дніпропетровського державного аграрного університету.
 • Обрано на посаду голови ради молодих вчених м. Дніпропетровська канд. техн. наук, асистента Національного гірничого університету О.А. Сідєльникова.
 • Призначено С.Ф. Власова д-ра техн. наук, професора Національно гірничого університету головою регіональної ради по роботі з молодими вченими Придніпровського наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  С.Ф.Власов  зосередив свою роботу на міжнародній діяльності.
 • Вперше, на запрошення керівництва Фонду Першого Президента Республіки Казахстан Н. Назарбаева (Алма-Ата), С.Ф. Власов взяв участь у IV Міжнародному форумі “Молоді вчені – 21 століттю”, де була досягнута домовленість про співробітництво з керівництвом фонду.
 • Вперше, на запрошення Міністерства освіти і науки республіки Бурятія С.Ф. Власов взяв участь у II Байкальскому молодіжному форумі “Молода сім’я – стратегічний ресурс Росії”. В Улан-Уде було підписано багатосторонню Байкальську угоду про спільне співробітництво у сфері державної політики у відносинах молодої сім’ї.
 • У вересні  на запрошення Комітету з молодіжної політики Ленінградської області 9 молодих вчених Дніпропетровщини під керівництвом С.Ф. Власова взяли участь у Міжнародному форумі імені Олександра Невського у Санкт-Петербурзі,  присвяченому 70-літтю блокади Ленінграда.  Була підписана домовленість про співробітництво в сфері молодіжної політики в рамках довгострокової цільової програми Ленінградської області “Реалізація державної політики у відносинах співвітчизників за рубежем на 2011-2013 р.р.”.
 • Представники Ради прийняли  участь у VI Форумі творчої і наукової інтелігенції країн-учасниць СНД, на якому було прийнято рішення про підтримку ініціативи Російської академії наук і Ради у справах молоді по створенню Ради молодих вчених країн СНД.
 • На запрошення ректора Московського державного університету С.Ф. Власов взяв участь у II Молодіжному фестивалі науки СНД, присвяченому 300-річчю від дня народження М.В. Ломоносова, з’їзді Євразійського союзу ректорів та засіданні експертної ради молодих вчених СНД, де обговорювались питання зі створення асоціації молодих вчених країн СНД.

*****

Необхідно відзначити, що за 11 років у роботі бюро РМВ ДО взяли участь 12 осіб, у роботі рад молодих вчених ВНЗ та НДІ – 31 особа. Із них за цей період 9 осіб захистили кандидатські дисертації, 5 – розпочали роботу над докторськими, по одній особі стали заступником директора НДІ і начальником НДЧ ВНЗ, 3 – деканами, 2 – завідувачами кафедр, 5 осіб стали переможцями міжнародних грантів на стажування:  в Франції – 3 особи; в США,  Австрії, Великобританії, Польщі та Німеччині – по 2 особи.

Молоді вчені Дніпровського регіону не збираються зупинятися на досягнутому. Сьогодні як ніколи створена вертикаль “Регіональна рада по роботі з молодими вченими ПНЦ НАН України, МОНМС України – обласна Рада молодих вчених за підтримки губернатора Дніпропетровської області О.Ю. Вілкула та мера міста Дніпропетровська І.І. Куліченка”. Таким чином, перед молодими вченими відкриваються нові можливості брати участь у міжнародних проектах не тільки країн СНГ, але і далекого зарубіжжя.

Все це безумовно сприятиме тому, щоб Дніпропетровськ став науково-освітнім центром не тільки в Україні, але і серед країн СНГ. Тому наші спільні плани на 2012 рік не менш амбітні, зокрема:

 • підготовка до друку і друкування методичного посібника за результатами занять і тренінгів, які проводилися у рамках освітнього проекту “Школа молодого вченого – лідера в науці”;
 • підготовка до друку і друкування збірника методичних матеріалів “Організація роботи рад молодих вчених”;
 • надання допомоги в створенні  рад молодих вчених у  Запорізькій та Кіровоградській областях;
 • прийняття участі у розробці статуту Всеукраїнської асоціації молодих вчених та країн СНД;
 • прийняття участі у створенні Ради молодих вчених країн СНД.
EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web