HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЕКСКУРС УКРАЇНСЬКОГО ХАТОБУДУВАННЯ В РАМКАХ ОБЛАСНОГО НАУКОВОГО КЛУБУ

Представники Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА

28 квітня 2016 року в приміщені ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» на базі Лабораторії історії та традицій українського хатобудування Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва, яка діє на кафедрі українознавства пройшло засідання обласного молодіжного клубу «Південне сузір’я» на тему: «Українське народне житло Придніпровського регіону: історико-етнографічний екскурс». Розкрила надзвичай актуальну тему сьогодення: культурно-історичну спадщини та надбання українського народу в галузі будівництва, зав. каф. українознавства, доктор з держ. управління, професор Євсєєва Галина Петрівна. Ініціаторами та організаторами зустрічі виступили: Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, Рада молодих вчених Дніпропетровської області та Рада молодих спеціалістів КБ «Південне».

Основною метою порушеної тематики було достовірно (за польовими дослідженнями) відтворити народно-архітектурну ситуацію Придніпровського регіону України з кінця XIX до середини XX століття, визначити морфологію й образну стилістику регіонального народно-архітектурного мистецтва, твори якого знаходили місце в обширах народного житла, в обрядових циклах ритуалу забудови, освячення, заселення та утримання господарства та оселі мешканцями регіону.

Кожна селянська хата, як і сьогодні, так і сто літ тому назад, насичуючись побутовими виробами, що мають подвійні реальності, приховане значення, прадавні смисли, являє собою своєрідний унікальний особистісний світ, який тісно переплітається із загальносуспільною буденністю, сприймаючи її впливи та активно впливаючи на неї, утворює гармонійний світ навколишнього середовища, в якому і живе сучасна людина. Тому важливо нам знати, не лише еволюцію української хати як образу, а й її структуру, характер технології хатобудування, навіть ланцюг дій, що змінюються народною практикою у системі українського хатобудування, рівночасне дійство у вигляді орнаментно-декоративної і пластичної народної творчості різних складових, у сумі яких народжується традиційна українська оселя, зокрема, оселя українців Наддніпрянщини.

На початку доповіді Галина Петрівна розповіла про етнографічні особливості України, приналежність Придніпровського регіону одразу до декількох етнографічних районів: Середньої та Нижньої Наддніпрянщини, Слобожанщини та Південного, що сформувало свій неповторний архітектурний стиль та технологію зведення житлових будинків.

Серед основних будівельних матеріалів, що застосовувалися при зведенні українського житла були: глина, солома та вода. Доповідач розповіла про основні переваги глини й соломи як будівельної сировини, про різноманіття технологій хатобудування та їх особливості, про внутрішнє оздоблення будинків та основні сакральні речі в українській хаті та багато іншого.

Наприкінці своєї презентації Галина Петрівна відзначила актуальність обраної теми, її взаємозв’язок з першочерговими питаннями сучасного будівництва: екологічність матеріалів, комфортність зведеного житла, новітніх технологій зеленого будівництва, популяризації сільського способу життя та потребою формування національної свідомості українців щодо збереження культурно-історичної спадщини народу. Представлена доповідь викликала широку зацікавленість аудиторії та жваво обговорювалась.

Наприкінці, д.т.н., проф. каф. будівельних та дорожніх машин Шатов Сергій Васильович презентував суміжну наукову тематику, направлену на розробку мобільного сучасного обладнання для виготовлення грунтоблоків безпосередньо на будівельному майданчику. Це дозволяє зберегти традиції зведенню комфортних житлових будинків з глини за короткі терміни при меншій трудомісткості процесу ніж це було раніше.

Зустріч пройшла в теплій та невимушеній атмосфері, встановилася дружня комунікативна платформа, де кожний мав змогу у вільній бесіді задати хвилюючі його питання та обмінятися контактами з потенційними партнерами.

P.S. Дякуємо каф. українознавства за гостинний прийом та допомогу в проведенні заходу!

РМВ ДВНЗ ПДАБА

Написано: 8:45 | Тегі: > | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web