HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ

2015_09_3

07-11 вересня в Полтавській області в с.м.т. Світлогорське проходила XIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового та транспортного призначення», серед організаторів та учасників якої були як представники українських організацій та ВУЗів, так і закордонних.

Із вступною промовою в ході пленарного засідання виступили д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» (ДВНЗ ПДАБтаА) Большаков В. І. та д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБтаА Савицький М. В. Вони відзначили стан будівельної індустрії на сьогодні та запропонували шляхи розвитку даного сектору промисловості у майбутньому. Було запропоновано дві концепції розширення житлового фонду України, а саме проводити реконструкцію та розширення площ існуючих будівель міста та будувати енергоефективні малоповерхові будинки на околицях міста в екологічно чистих місцевостях.

На пленарному засіданні керівництво ДВНЗ ПДАБтаА за заслуги перед академією відзначило нагородами, нагрудними знаками досвідчених вчених: Стороженко Л. І. – д.т.н., проф. Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Городецького О. С. – д.т.н., проф. ТОВ «Ліра САПР», Менабдішвілі П. З. – д.т.н., проф. Національного бюро судової експертизи ім. Л. Самхараулі, Центру будівельної механіки, сейсмостійкості та інженерної експертизи ім. К. Заврива (м. Тбілісі, Грузія) та подяками молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА: Бікус К. М. – к.т.н., ас. каф. основ і фундаментів, Єлісєєву М. О. – к.т.н., голову Ради молодих вчених, доц. каф. реконструкції та управління в будівництві, Гросмана С. О. – асп. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій.

Крім вищезазначених молодих вчених з ДВНЗ ПДАБтаА у конференції приймали участь Сопільняк А. М. – ас. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій та Титюк А. А. – м.н.с. науково-дослідної частини. Молоді вчені тримали слово 09 вересня на секційному засіданні конференції. Доповідь Єлісєєвої М. О. була присвячена питанням визначення експлуатаційних характеристик ґрунтобетонів різного складу сумішей з місцевих глинистих матеріалів та підвищення міцнісних властивостей даного матеріалу. Серед його переваг можна відзначити можливість зниження матеріалоємності будівель, побудованих з ґрунтобетонних виробів та конструкцій, зменшення обсягів транспортних перевезень сировини та виробів на місце будівництва, підвищення енергоеффективності та екологічності будинків, які б відповідали вимогам комфорту житлових приміщень. Використовувати розроблений матеріал планується для виготовлення будівельних конструкцій малоповерхових дерев’яних житлових будинків.

Гросман С. О. розкрив тему розробки нового алгоритму обробки даних для топологічної раціоналізації, що при впровадженні цих методів в повсякденне проектування дозволить пришвидшити розрахунки до 2-6 разів в залежності від розміру задач, що вирішуються.

Сопільняк А. М. розповів про результати аналізу розрахунків приведеного опору теплопередачі для деяких конструкцій тришарових залізобетонних стінових панелей масового застосування. Розрахунки на теплопровідність виконувались за допомогою програмного комплексу «Elcut 5».

Учасники конференції активно обговорювали питання розвитку інноваційних технологій в будівельній індустрії; було зроблено ряд цікавих доповідей та проведено наукових дискусій.

 

 

РМВ ДВНЗ “ПДАБА”

Написано: 16:08 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web