HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Екобудівництво в маси

Оптімахаус

18-22 травня 2015 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування (НУБіП) тривала IV Міжнародна науково-практична конференція «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку», одним з  організаторів якої виступила Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Мета конференції  – розробка Неурядової національної Програми «Створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку».

У вступній промові д.пед.н. ректор Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП)  Ніколаєнко Станіслав Миколайович підкреслив актуальність тематики конференції та анонсував інформацію про створення на базі НУБіП дослідницької лісової бази з екологічних будинків різної конструкції.

Д.е.н. Кваша Сергій Миколайович проректор з наукової та виховної роботи НУБіП  розповів про тематики стійкого розвитку сільської місцевості України та сільськогосподарського сектора.

Д.т.н. Савицький Микола Васильович проректор з наукової роботи ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» (ДВНЗ ПДАБтаА) відзначив перспективність співробітництва між представниками аграрного та будівельного секторів в ракурсі розвитку сільської місцевості, як виробничої складової, так і інфраструктури, житлового фонду.

В ході пленарного засідання були розглянуті питання :

  • аналіз тенденцій розвитку процесів глобалізації та ролі України у світовому розподілі праці
  • принцип стійкого розвитку
  • характеристика сучасного постіндустріального інформаційного суспільства (“суспільства знань”)
  • формування “національної ідеї”
  • досвід існування на території України стародавніх культур, сучасних технологій природного землеробства
  • вивчення світового досвіду існування екопоселень, інноваційних енергоефективних, будівельних та інформаційних технологій.

Д. н. з держ. управління Євсєєва Галина Петрівна (ДВНЗ ПДАБтаА) представила  стратегію збалансованого розвитку України як аграрної держави. Питання виробництва органічної продукції в Україні було висвітлено д.с-г.н. Макаренко Наталією Анатоліївною (НУБіП), яка відзначила незадовільну перспективу випуску органічної продукції і потребу вивести на перший план економічні приорітети країни.

Голова будівельно-консалтингової групи «Центр будівельних технологій Р-2000», к.т.н. Перегінець Іван Іванович представив проект Мультікомфортного будинку – Optіmahause (реалізований в Київській області), спроектований згідно екологічних стандартів та оснащений енергозберігаючим інженерним устаткуванням. Кожен з учасників конференції мав можливість відвідати даний проект.

Представниця Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА асистент каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій Бабенко Марина, яка очолює факультет промислового та цивільного будівництва к.т.н., представила на конференції розроблену академією систему оцінки екологічних показників будівельних об’єктів щодо їх відповідності стандартам стійкого розвитку. На основі зарубіжного досвіду і відповідно до національних норм та стандартів доповідачем запропонована система екологічної сертифікації будівельних об’єктів, яка покликана стимулювати розвиток стійкого, «чистого» будівництва.

Участь у конференції також приймали ДВНЗ ПДАБтаА: Собінова К.С., Кузьмин Г.І., Євсєєв Є.С. Молоді вчені представили основні наукові дослідження в напрямку будівництва відповідно до стандартів стійкого розвитку – застосування місцевих екологічних будівельних матеріалів та раціональних конструктивних рішень на їх основі.

Учасниками конференції висвітлені питання розвитку сільської місцевості, екологізації сільськогосподарського та будівельного виробництва.

У вільний від безпосередньої роботи час учасники науково-практичної конференції мали змогу оцінити переваги барвистих та чарівних пейзажів Голосіївського лісу, відвідати його мальовничі місця, насолодитися прогулянкою екологічними тропами, ознайомитися із флористичним, геоботанічним та лікарським різноманіттям Голосіївської навчально-дослідної пасіки НУБіП України.

За підсумками конференції було підготовлене рішення, що відображає актуальну в сформованій економічній і соціальній ситуації концепцію розвитку сільської місцевості відповідно до концепції стійкого розвитку, а також розглянуто перспективи створення соціоекокомплексів на території України.

РМВ ДВНЗ «ПДАБА»

Написано: 13:22 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web