HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: Чи готова українська вища школа до справжнього оцінювання?

wordle-evaluation-dataviz

В академічному середовищі ми багато сьогодні говоримо про оцінювання: оцінювання якості освіти, роботи викладача, діяльності вищого навчального закладу, оцінювання якості наукових досліджень, різних процесів, які відбуваються в освтіньо-науковому просторі. Але виникає ключове питання: хто і для чого оцінює? і як це оцінювання веде до прогресу, до розвитку? Чи є у нашому академічному середовищі культура оцінювання? Чи можемо ми адекватно сприймати конструктивну оцінку, яка неминуче відкриє нам очі на наші системні чи інституційні проблеми, не лише на наші недоопрацювання, але і на наші досягнення, і головне, чи здатні ми скористатися з результатів такого оцінювання?

В Україні, на жаль, оцінювання має абсолютно бюрократичний контекст і використовується як засіб адміністративного тиску, репресивного контролю органів влади (Міністерства та інших інституцій, які здійснюють котроль і нагляд). Але в англомовному світі чітко розрізняються поняття evaluation, assessment, control, accreditation, monitoring, audit, etc. І суспільний контекст, мету розвитку інституційного має лише еvaluation (використовуватимемо термін “евалюація” для того, щоб вирізнити цей процес в усьому ряді оцінювальних процесів), яка є процесом аналізу цінностей (value) як це елемент культури демократичної, кульутри політичної, демократїі на рівні свідомості  конкретної людини (суспільної партиципації). Без демократії немає евалюації, евалюація працює тільки у демократичному суспільстві.  Евалюація не повинна бути ритуальним і бюрократичним дійством, а має служити розвиткові цієї інституції, людей, розвиткові вищої освіти як системи.

За визначенням, евалюація - це систематичне дослідження цінностей конкретного об’єкту (1981, Joint Committee on Standards for educational Evauation).

Систематичність означає процесуальність, евалюація є процесом, у якому важливими є усуспільнення, діалог, демократизація, динаміка суспільного конструювання.

Дослідження цінностей (якісне дослідження) – рефлексія аксіологічна (дослідження кого? і чиїх цінностей?), важливий при евалюації різний суспільний  контекст, конкретне середовище, інституційні (корпоративні) цінності, індивідуальність і суб’єктивність.

Конкретність дослідження: не все можна піддати евалюації, а тільки те, що має цінності та мету. Евалюація має бути правдивою, конкретною.

Евалюаційне дослідженням є емпіричним з акцентом на вартості конкретної інституції, конкретного середовища з конкретними цілями розвитку, тому не можна застосовувати параметризації та порівнювання. Саме тому це не бюрократичний механізм, який уніфікує, стандартизує. Евалюація шукає специфічні цінності, учить нас погляду на специфіку конкретного середовища, уявлення організації/середовища про себе як про творчий суб’єкт. Евалюація не покликана знайти, діагностувати проблему у ВНЗ, а досліджує ефект цільової діяльності (напр., програму, діяльність ректора, процеси у вищій освіті), має рефлексивність інституціональну (яка є наша місія?) та усуспільнення усіх процесів оцінювання.

Важливо, що результати евалюації цінні не самі по собі, а для подальшої діяльності менеджерської, управлінської, яка спрямована на розвиток конкретної інституції. Евалюація потрібна для проектування на майбутнє, для формування нашого стратегічного бачення, визначення місії та візії нашої інституції і нашої тожсамості. Ефективність евалюації можлива тільки у такому академічному середовищі, у якому панують цінності лідерства, демократії та відповідальності, а також є висока культура взаємної поваги та професійної гідності.

P.S. Отже, чи готове наше академічне середовище подивитися правді в очі? Чи готові чесно говорити про всі наші проблеми з позиції “Що МИ можемо зробити?” і відповідально визначити своє місце, свою роль у розвитку нашої вищої освіти? Це питання до дискусії…

Ірина Дегтярьова

Написано: 16:06 | | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web