HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

1. Освіта:

Магістр з обліку і аудиту за спеціальністю «Економіка підприємства», Дніпропетровський державний аграрний університет, диплом з відзнакою, 2005 р.

2. Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Дисертація: «Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Дніпропетровський державний аграрний університет , 2008 р.

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Оптимізація складу та джерел фінансового забезпечення підприємств елеваторної промисловості. Фінансове забезпечення функціонування підприємств АПК. Перспективи вирощування екологічно чистої продукції в Україні та особливості його фінансування.
Є автором 24 робіт.

4. Професійна діяльність:

– асистент кафедри фінансів Дніпропетровського державного аграрного університету, 2005–2007 рр;
– старший викладач кафедри фінансів, 2007– 2009 рр;
– доцент кафедри фінансів, 2009 р.– т.ч.

5. Основні наукові роботи:

1. Безус Р.М. Фінансове забезпечення діяльності підприємств за рахунок факторингу /Р.М. Безус // АгроСвіт. – 2008. – № 8 – С. 29–36.
2. Безус Р.М. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності /Р.М. Безус // Вісник Академії митної служби України. – Дніпропетровськ, 2008. – № 3 (39). – С.56–63.
3. Безус Р.М. Фінансове забезпечення оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств за допомогою лізингу /Р.М. Безус // Економіка і держава. – 2008. – № 10. – С 34–36.
4. Аграрний бізнес. Навчальний посібник із грифом Мін. аграр. пол. України /За заг. ред. Л.І. Катан: – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2009. – 248 с.
5. Безус Р.М. Екологічно чисті продукти як складова сталого розвитку країни/ Р.М. Безус// Матеріали 17ї міжнародної науково-практичної конференції «Научный потенциал мира». – Cофія. Болгарія. – 2009. – С.9-11

6. Нагороди:

- кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2008р. (диплом другого ступеня)
- кращий молодий вчений ДДАУ 2008 – 2009 н.р.
- почесна грамота Дніпропетровської обласної державної адміністрації за значні наукові досягнення й активну громадську діяльність (грудень 2010р.)

Контакти: роб.тел. (056) 713-51-46, email: dniprormv@gmail.com

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web