HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 

1. Освіта:

Магістр металургії за спеціальністю «Металургія чорних металів», Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, диплом з відзнакою, 2002 р.

 

2. Науковий ступінь:

кандидат технічних наук.

Вчене звання: доцент.

Дисертація: «Покращання металургійних властивостей обкотишів за рахунок вдосконалення технології їх виробництва з рудовугільної шихти», за спеціальністю – 05.16.02 «Металургія чорних металів», Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, 2006 р.

 

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Покращення властивостей залізорудної сировини для доменної плавки, отримання нових видів залізорудної сировини, використання твердого палива та відходів металургійних виробництв при згрудкуванні.
Є автором 23 науково-методичних праць, у тому числі 10 статей у науково-технічних журналах і збірниках праць.

 

4. Професійна діяльність:

 •   асистент кафедри металургії чавуну, 2005 – 2006 рр.;
 •   доцент кафедри металургії чавуну, 2006 – т. ч.;
 •   вчений секретар навчально-методичної комісії напряму підготовки 6.050401 «Металургія»;
 •   заступник завідувача кафедрою з навчальної та наукової роботи;
 •   заступник декана з виховної роботи.

 

5. Основні наукові роботи:

 1.   Ягольник М.В., Мовчан В.П., Ванюкова Н.Д. Исследование термической обработки рудо-угольных окатышей применительно к условиям конвейерной обжиговой машины //Теория и практика металлургии. – 2004. – № 2. – С. 3-9.
 2.   Промышленные испытания технологии утилизации колошниковой пыли доменных печей при производстве железорудных окатышей / Д.А. Ковалев, Н.Д. Ванюкова, М.В. Ягольник, А.Д. Бучко, А.А. Паталах // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. – № 3. – С. 9-12.
 3.   Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Ягольник М.В. Критерии качества твердого топлива при добавках его в шихту для производства окатышей // Теория и практика металлургии. – 2005. – № 1-2 (45-46). – С. 14-17.
 4.   Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Ягольник М.В. Исследование факторов разупрочнения железорудных окатышей / Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 1 (36). – Дніпропетровськ. – 2005. – 166 с. (С. 26-32).
 5.   Ковалев Д. А., Ягольник М.В., Шмат К.В. Исследование металлургических свойств руднотопливных брикетов // Вісник КТУ.– № 20.– Кривий Ріг, 2008. – С. 66-70.

 

Контакти:

 • роб.тел. (056) 3748800
 • Skype: maxim_yagolnik
 • ICQ: 446759902
 • email: Yagolnik@i.ua
EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web