HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 

1. Освіта:

Магістр будівництва за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, 2004 р..

 

2. Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук.

Вчене звання: с.н.с.

Дисертація: «Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко – імовірнісними методами», за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції будівлі та споруди, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, 2008 р.

 

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Дослідження проблеми оцінки надійності будівельних конструкцій. Наукові пошуки спрямовані на створення методології прогнозування надійності залізобетонних конструкцій з врахуванням впливу їх мінливих параметрів та суб’єктивного фактора, обумовленого діяльністю людини на всіх стадіях життєвого циклу конструкцій.
Є автором 30 наукових праць.

 

4. Професійна діяльність:

 •   молодший науковий співробітник НДЧ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2004 р.
 •   аспірант кафедри залізобетонних і кам`яних конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2004-2007 рр.
 •   асистент кафедри залізобетонних і кам`яних конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2007 рр.
 •   доцент кафедри залізобетонних і кам`яних конструкцій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» ДВНЗ «ПДАБтаА») 2008р.-по т.ч. Викладає курс «Залізобетонні і кам’яні конструкції» французькою мовою для студентів франкомовного проекту, розробляє відповідні методичні матеріали.
 •   член науково-технічної ради ДВНЗ «ПДАБтаА».
 •   член вченої ради ДВНЗ «ПДАБтаА».
 •   науковий секретар секції «Будівництво та архітектура» Придніпровського наукового центру НАН України і МОНМС України.

 

5. Основні наукові роботи:

 1.   Шевченко Т. Системы мониторинга инженерных конструкций/ Шевченко Т. //Теоретичні основи будівництва. – Варшава, 2009. –№17. – С. 489-492.
 2.   Шевченко Т.Ю. Подходы к оценке надежности инженерных конструкций из железобетона/ Шевченко Т.Ю. // Вісник Придніпровської держаної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2009. – №9. – С. 41-44.
 3.   Шевченко Т.Ю. Надежность зданий и сооружений/ Савицкий Н.В., Тытюк А.А., Шевченко Т.Ю. // Строительство, материаловедение, машиностроение. -Днепропетровск, 2009. – Вып. №50. – С. 486-488.
 4.   Шевченко Т.Ю. Моніторинг будівельних конструкцій відповідальних об’єктів / Шевченко Т.Ю. // Сб. научн. тр.: «Системний аналіз та інформаційні технології». – К., 2010. – С 307.
 5.   Шевченко Т.Ю. Методика обстеження та оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій відповідальних об’єктів / Савицький М.В., Шевченко Т.Ю., Титюк А.О.// Вісник НУ «ЛП».-Львів, 2010. – С. 320-322.

 

6. Нагороди:

 •   почесна грамота Придніпровського наукового центру НАН України і МОНМС України – за плідну організаційну роботу у науковій секції «Будівництво та архітектура», 2010 р.;
 •   грамота Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистій внесок у розвиток науки Дніпропетровщини, 2011р.;
 •   подяка ректора ДВНЗ «ПДАБтаА» – за значний особистий внесок в підготовку магістрів будівництва, 2011р.

 

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web