HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 

1. Освіта:

Лікар-терапевт, Дніпропетровська державна медична академія, 2005р.

 

2. Науковий ступінь:

не має.

 

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Медико-соціальна експертиза та реабілітація хворих та інвалідів внаслідок терапевтичних захворювань.
Є співавтором 20 наукових публікацій.

 

4. Професійна діяльність:

  •   молодший науковий співробітник терапевтичного відділення УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності.
  •   член Європейської респіраторної спільноти, з 2009 р.

 

5. Основні наукові роботи:

  1.   Особливості складання ІПР при терапевтичній патології / С.С.Паніна, В.М.Концур, В.В.Марочкіна, Н.А. Саніна, Т.С. Ігумнова // Тимчасові рекомендації щодо заповнення, виконання та контролю за ефективністю індивідуальних реабілітаційних програм: Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 83-95.
  2.   Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2009 рік / за ред. міністра охорони здоров’я України В.М.Князевича – Дніпропетровськ, «Пороги», 2010. – 128 с.;
  3.   Медико-соціальна характеристика інвалідів та фактори, що зумовлюють інвалідність внаслідок про¬фе-сійних захворювань легень / А.В. Іпатов, С.С. Паніна, Н.А. Санiна та ін. // Вестник гигиены и эпиде¬миологии. – Донецк, 2009. – Том 13. – №1. – С. 89-93.
  4.   Panina S., Sanina N., Nud’ga N. The main factors of disability under occupational COPD / European Respiratory Journal / Abstracts, European Respiratory Congress, Vienna, Austria, 12-16 sep 2009. – P. 1045.
  5.   Панина С.С. Прогнозирование наступления инвалидности вследствие цирроза печени / С.С. Панина, Н.А. Санина, В.Н. Концур // Медико-социальная экспертиза и реабилитация: Сборник научных статей. – Минск, 2009. – Вып. 11. – С. 67-70.

 

6. Нагороди:

  • стипендіат Кабінету Міністрів України, 2010 р.

 

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web