HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

1. Освіта:

Інженер за спеціальністю «Організація перевезень та управління на транспорті», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, 2003 р.

2. Науковий ступінь:

не має.

Захист кандидатської дисертації «Підвищення ефективності процесу перевезень за рахунок вибору раціональних параметрів поїздопотоків» відбудеться у жовтні 2011 р. за спеціальністю – 05.22.01 – транспортні системи.

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Дослідження роботи залізничних станцій та напрямків як динамічних ергатичних систем.
Є автором більше 20 наукових праць.

4. Професійна діяльність:

  •   викладач-стажист (2003-2004 рр), асистент (2004-2006 рр), старший викладач (2006-т.ч.) кафедри «Станції та вузли» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

5. Основні наукові роботи:

  1.   Козаченко Д.М. Дослідження параметрів потоків поїздів на залізничних напрямках / Д.М. Коза ченко, Г.Я. Мозолевич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – № 3/5 (45). – 2010. – С. 17-21.
  2.   Мозолевич Г.Я. Аналіз показників роботи поїзних диспетчерів / Г.Я. Мозолевич // Вісник ДНУЗТ. – Вип. 18. – Д.: ДІІТ, 2007. – С. 151-153.
  3.   Козаченко Д.М. Моделювання роботи залізничного напрямку / Д.М. Козаченко, Г.Я. Мозолевич, О.В. Власюк // Вісник ДНУЗТ. – Вип. 28. – Д.: ДІІТ, 2009. – С. 143-148.
  4.   Козаченко Д.М. Визначення раціональних параметрів поїздопотоків на залізничних напрямках / Д.М. Козаченко, Г.Я. Мозолевич, О.О. Мазуренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – № 2. – 2011. – C. 40–45.
  5.   Мозолевич Г.Я. Дослідження поїздопотоків Дніпроперовського залізничного вузла / Г.Я. Мозолевич, Ю.В. Чибісов // Вісник НТУ «ХПІ». – Вип. Х. – 2011. – C. 72–78.

6. Нагороди:

  •   почесна грамота за вагомі наукові й педагогічні досягнення, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди 10-річчя від дня заснування ради молодих вчених.
  • грамота за сумлінне відношення до своїх посадових обов’язків, високі досягнення в науковій роботі та в зв’язку із святкуванням дня науки.

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web