HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

1. Освіта:

Магістр з біофізики та біохімії за спеціальністю «Біохімія, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2007 р.

2. Науковий ступінь:

не має.

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

вивчення особливостей розподілу нейроспецифічних білків центральної та периферичної нервової системи при експериментальному хронічному панкреатиті.

4. Професійна діяльність:

  • науковий співробітник лабораторії біохімії ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», 2007 – т.ч.

5. Основні наукові роботи:

  1.   Крилова О.О., Макарчук В.А., Шевченко Б.Ф., Ратчик В.М. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, ферментативної активності підшлункової залози у хворих з різними формами хронічного панкреатиту. Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010.
  2.   Домашнєва Н.О., Мельниченко Л.Я., Кленіна І.А., Согіна Т.М., Машталер О.М., Макарчук В.А. Роль інтестінальних гормонів в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки у хворих на хронічний безкам’яний холецистит. Міжвід.збірн.Гастроентерологія. – Вип.44 . – Дніпропетровськ, 2010.
  3.   Лелюхіна О.В., Мосійчук Л.М., Макарчук В.А., Демешкіна Л.В., Островський О.С. Система вільнорадикльного окислення ліпідів та анти радикальний захист у хворих в залежності від морфо-функціонального стану слизової оболонки шлунка. Міжвід.збірн. «Гастроентерологія». – Вип. 42. – Дніпропетровськ, 2009.
  4.   Патент. Крилова О.О., Руденко А.І., Гайдар Ю.А., Макарчук В.А., Опихайло М.С., Челкан В.В. Спосіб моделювання панкреатиту в експерименті.
  5.   Патент. Філіппов Ю.О., Крилова О.О., Ягмур В.Б., Руденко А.І., Макарчук В.А., Гладун В.М. Спосіб корекції стану глутатіонової системи у хворих на хронічний панкреатит.

6. Нагороди:

  • ІІ місце у конкурсі на кращу доповідь серед молодих вчених на II Українському гастроентерологічному тижні, 2008 р. (спільна праця з Кленіною І.А. «Процеси перекисного окислення ліпідів, стан тіол-дисульвідної системи еритроцитів щурів з карциномою Герена під впливом комплексних сполук ренію»).

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web