HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 1.Освіта:

Магістр за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», Дніпродзержинський державний технічний університет,
м. Дніпродзержинськ, 2007 р.

 2. Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Дисертація: «Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів» за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, 2010 р.

 3.Основні напрями роботи та досягнення

Оптимізація технології одержання органо-мінеральних добрив, підвищення ефективності роботи міських очисних споруд.

На теперішній час автор навчального посібника «Електрохімічна технологія неорганічних речовин» (2012 р.), монографії «Проблеми підвищення якості питної води» (2013 р.), більше 30 наукових публікацій в журналах і збірниках та 14 патентів.

 4. Професійна діяльність

– старший викладач кафедри хімічної технології неорганічних речовин (2010–2013 р.);

–       доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин ( 2013 р.– т.ч.).

5.Основні наукові роботи:

1. Проблеми підвищення якості питної води: монографія / Волошин М.Д., Крюковська О. А., Іванченко А.В. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. —
269 с.

2. Иванченко А.В. Возможности получения биофосфатного удобрения из осадков городских сточных вод после реагентно-адсорбционной доочистки от фосфатов / А.В. Иванченко, Н.Д. Волошин // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія». – 2010.– С. 141 – 147.

3. Іванченко А.В. Математичне моделювання та застосування ЕОМ в технології видалення фосфатів з міських стічних вод біологічними методами/ А.В. Іванченко, М.Д. Волошин, Н.П. Макарченко// Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). – 2011. – № 2(17).– С.288 – 296.

4. Іванченко А.В. Перспективні та екологічно орієнтовані технології очистки стічних вод (на прикладі м. Дніпродзержинська)/А.В. Іванченко, О.Р. Очеретнюк, М.Д. Волошин// Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної конференції «Стратерия качества в промышленности и образовании», 8–15 червня 2012 р. (м. Варна, Болгарія), том 2  – С. 69–72.

5. Пат. 74350 С02F1/00 Спосіб глибокої доочистки стічних вод з високим вмістом фосфатів / Іванченко А.В., Шестозуб А.Б., Волошин М.Д., Очеретнюк О.Р.; власник Дніпродзержинський державний технічний університет. – u 2012 04284; Заявл. 06.04.2012; Опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

 6.Нагороди:

– подяка Дніпродзержинського міського голови за науково-дослідницьку діяльність у напрямі покращення екологічного стану міста
(2010 р.)

– переможець обласного конкурсу проектів «Молоді вчені –Дніпропетровщині» (2011 р.).

Контакти: email: ivanche.anna@yandex.ru.

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web