HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 

1. Освіта:

Економіст за спеціальністю «Економіка підприємства», Обласний комунальний вищий навчаль¬ний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, 2001 р..

 

2. Науковий ступінь:

не має.

 

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Макроекономічні аспекти соціального капіталу.
Економічна теорія, міжнародна економіка.
Є автором 23 науково-методичних праць.

 

4. Професійна діяльність:

  •   старший викладач кафедри економічної теорії Обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія».

 

5. Основні наукові роботи:

  1.   Людський капітал в умовах трансформації економіки: український аспект. //Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць[В 5 т.]. –Том IV. – Вип. 204 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1006-1012.
  2.   Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу. // Економічний вісник НГУ. – №1(13). – 2006. – С. 53-59.
  3.   Інтелектуальний потенціал в аспекті економічного зростання. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 238: В 5т. – Т.ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 276-282.
  4.   Інноваційний аспект розвитку інтелектуального потенціалу.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності». – Т. І. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2009. – С. 36-38.
  5.   Соціальний капітал: макроекономічний аспект. // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: зб. наук. праць. – Т.3: Управління персоналом та економіка праці. – 2011. – С. 11-13.

 

6. Нагороди:

  •   почесна грамота – за сумлінну працю, високі досягнення в науково-дослідній, навчальній, методичній, виховній роботі, 2007 р.

 

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web