HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

1. Освіта:

Агроном-технолог за спеціальністю «Агрономія», Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006 р.

2. Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: не має.

Дисертація: «Оптимізація технологічних заходів вирощування пшениці озимої після ячменю ярого в умовах північної частини Степу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, Інститут сільського господарства степової зони НААН України, м. Дніпропетровськ, 2011 р.

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Розробка нових і удосконалення існуючих технологічних елементів по вирощуванню високопродуктивних сортів озимих культур, адаптованих до умов степових районів України, стійких до ураження хворобами та ушкодження шкідниками, з позитивною реакцією до зміни погодних умов, здатних стабільно реалізовувати генетичний потенціал урожайності і якості зерна.

Опубліковано понад 20 наукових праць, з яких близько половини у фахових виданнях, має патент на корисну модель «Спосіб збирання сільськогосподарських культур».

4. Професійна діяльність:

  • науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур Інституту зернового господарства УААН, 2010-2011 рр.;
  • старший науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 2011 р.

5. Основні наукові роботи:

  1. Особливості вирощування озимої пшениці в Степу України /                    Є. М. Лебідь, А. В. Черенков, О. О. Педаш [та ін.] // Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла. – К. : Аграрна наука, 2008. – Вип. 8. – С. 335–344.
  2. Педаш О. О. Вплив строків сівби та норм висіву на ріст і розвиток рослин озимої пшениці в осінній період вегетації // О. О. Педаш, С. А. Хорішко, О. І. Дубовий // Бюлетень Інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2008. – № 33–34. – С. 38–40.
  3. Озима м’яка пшениця. Технології вирощування сільськогосподарських культур. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / [А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, О. О. Педаш та ін.] // редкол. : М. В. Зубець (голова) та ін. – К. : Аграрна наука, 2010. – С. 254–270.
  4. Фітосанітарний стан посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка, Т. В. Гирка, О. О. Педаш [та ін.]// Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків. – 2010. – В. 9. – С.45-54.
  5. Рекомендації по вирощуванні озимих зернових культур в агроформуваннях Дніпропетровської області / [А. В. Черенков,         М. С. Шевченко, О. О. Педаш та ін.]// Інститут сільського господарства степової зони НААН. – Дніпропетровськ. – 2011. – 42 с.

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web