HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

1. Освіта:

Має 2 вищі освіти. Магістр з української мови та літератури та мови і літератури (англійської), Дніпропетровський національний університет, 2003 р. Магістр державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2007 р.

Аспірантура (заочна) – НАН України, Інститут української мови, науковий керівник – д.філол.н., професор Сологуб Надія Миколаївна.

2. Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

3. Основні наукові напрями роботи: 

Державне управління у сфері вищої освіти, освітня політика, сталий розвиток, управління в інституціях Європейського Союзу, лінгвостилістика та лінгводидактика

Є автором близько 30 наукових праць.

4. Професійна діяльність:

 •   начальник відділу інтелектуального розвитку управління гуманітарного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 2004-2005 рр.;
 •  2007– 2013 – доцент кафедри іноземних мов Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту
 • 2013 – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • з листопада 2013 р. – докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інститут державного управління НАДУ при Президентові України.
 • з 2013 – visiting researcher у Фундації польських ректорів (м.Варшава, Польща)
5. Основні наукові роботи:
 1.   Інтертекстуальність як спосіб індивідуального текстотворення Ю. Іздрика  // Культура слова.– К.: Інститут української мови НАН України, 2007. – Вип. 68-69. – С. 12-17.
 2.   Філософсько-естетична та світоглядна парадигма постмодернізму та її відображення в мові української літератури  // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т.V (105). – С. 11-16.
 3. Семантико-стилістичні параметри порівнянь характеристики людини у постмо-дерністській прозі  // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наук. праць. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) / За ред. академіка Л.І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 2. – С. 162-168.
 4.   Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози // Українська мова. – 2009. – № 3. – С. 27-38.
 5. Высшее образование и государство: система взаимоотношений в современной мире // Молодежь в науке: Международный форму молодых ученых СНГ. Часть 3. – Алматы: Санат, 2012. – С.62-65.
 6. Трансформації державного управління вищою освітою Польщі // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць. – Херсон, 2012. – Вип. 2 (7). – С.205-209 (соавт. – Л.Л.Прокопенко)
 7. Financing and deregulation in higher education system in Ukraine // Financing and deregulation in Higher Education / Edited by Jerzy Woznicki. – Warsaw, 2013.  – P. 49-86. (соавт. – Є.І.Бородін, Л.Л.Прокопенко).
 8. Польський досвід державної атестації науково-педагогічних кадрів // Грані. Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101). – С. 186-193.

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web