HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

1. Освіта:

2 вищі освіти. Магістр з української мови та літератури та мови і літератури (англійської), Дніпропетровський національний університет, 2003 р. Магістр державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2007 р.

2. Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук.

Вчене звання: доцент.

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Українська філологія, лінгвостилістика, проблеми лінгводидактики, спортивний дискурс, гуманітарна політика, політика у сфері вищої освіти в Україні та світі.
Є автором близько 20 наукових праць.

4. Професійна діяльність:

 •   адміністратор, заступник директора Палацу культури студентів Дніпропетровського національного університету, 2002-2004 рр.;
 •   начальник відділу інтелектуального розвитку управління гуманітарного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 2004-2005 рр.;
 •   з 2007– викладач (а з травня 2011 – доцент) кафедри іноземних мов Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

5. Основні наукові роботи:

 1.   Дегтярьова І.О. Інтертекстуальність як спосіб індивідуального текстотворення Ю. Іздрика / І.О. Дегтярьова // Культура слова.– К.: Інститут української мови НАН України, 2007. – Вип. 68-69. – С. 12-17.
 2.   Дегтярьова І.О. Філософсько-естетична та світоглядна парадигма постмодернізму та її відображення в мові української літератури / І.О. Дегтярьова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т.V (105). – С. 11-16.
 3.   Дегтярьова І.О. Семантико-стилістичні параметри порівнянь характеристики людини у постмо-дерністській прозі / І.О. Дегтярьова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наук. праць. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) / За ред. академіка Л.І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 2. – С. 162-168.
 4.   Дегтярьова І.О. Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози / І.О. Дегтярьова // Українська мова. – 2009. – № 3. – С. 27-38.
 5.   Дегтярьова І.О. Спортивні афоризми і кліше у підвищенні мовної майстерності студентів інституту фізичної культури і спорту на заняттях з іноземної мови / І.О. Дегтярьова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. – 2011. – С. 505 – 510.

6. Нагороди:

 •   грамота Дніпропетровської обласної державної адміністрації – за відмінні успіхи у навчанні, вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування та з нагоди Дня студента, 2002 р.;
 •   подяка ректора Дніпропетровського національного університету – за сумлінне і бездоганне виконання посадових обов’язків, особистий внесок у забезпечення навчально-виховного процесу та у зв’язку з 85-річчям Дніпропетровського національного університету, 2003;
 •   грамота ДДІФКіС – за активну і творчу роботу в організації науково-дослідної роботи Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, 2011.

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web