HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 

1. Освіта:

Магістр за спеціальністю «Біологія», Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ, 2003 р.

 

2. Науковий ступінь:

кандидат біологічних наук.

Вчене звання: доцент.

Дисертація: «Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модуляції синаптичної передачі психофармакологічними препаратами», за спеціальністю – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 2007 р.

 

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Фізіологія головного мозку, м’язів та серцево-судинної системи; електрофізіологія, психофізіологія, біофізика.
Підготовила переможця міжнародної олімпіади з біології (2009 рік, Японія), трьох переможців обласного та всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України (2009, 2010 рр.).
Є автором 65 наукових праць, 5 навчально-методичних посібників.

 

4. Професійна діяльність:

 •   викладач кафедри фізіології людини і тварин ДНУ ім. Олеся Гончара, 2005-2008 рр.
 •   доцент кафедри фізіології людини і тварин факультету біології, екології та медицини ДНУ ім. Олеся Гончара, 2008 р. – т.ч.

 

5. Основні наукові роботи:

 1.   Особливості електричної активності ерготропної зони гіпоталамусу щурів за умов тривалого стресу та модуляції синаптичної передачі аміназином //Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. Т. 4, № 1 – Донецьк, ДонНМУ. – 2008. – С. 38-43.
 2.   Модулююча дія нейрофармакологічних лігандів на формування електричної активності палеокортекса за умов довготривалого стресу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2009. – Т. 22 (61). – № 4. – С. 167-173.
 3.   Dynamics of the Indices of Electrohippocampogram Recorded from Rats under Conditions of Long-Lasting Stress: Effects of Modulators of Synaptic Transmission // Neurophysiology. V. 41, N. 4. – 2009. – Springer New York. – P. 264-27.
 4.   Вплив вихрового імпульсного магнітного поля різних напрямків обертання на електричну активність гіпоталамуса щурів // Природничий альманах. Серія: біологічні науки. – Вип. 13. – Херсон, 2009. – С. 151-166.
 5.   Особливості ЕКГ жінок за умов розвитку ранніх та пізніх гестозів // Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. біологічні науки. – Миколаїв, 2009. – Вип. 24, 4 (1). – С. 235-241.

 

6. Нагороди:

 •   грамота головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації за високий професіоналізм та підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 2007 р.;
 •   переможець ІІ ступеня обласного конкурсу «Кращій молодий вчений – 2007»;
 •   подяка ректора за сумлінне і бездоганне виконання посадових обов’язків, вагомий особистий внесок у підготовці кваліфікованих фахівців та з нагоди 90-річчя університету, 2008 р.;
 •   грамота головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації за вагомий внесок у залученні учнівської молоді до роботи Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, 2009 р.;
 •   державна нагорода: орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, 2010р.;
 •   золота медаль «За заслуги в образовании» Міжнародної кадрової академії, 2011р.

 

Контакти:

email: t.chaus@mail.ru

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web