HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наукова біографія:

 

1. Освіта:

Магістр кафедри хімічної технології переробки еластомерів Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю «Технологія переробки полімерів», 2006 р.

 

2. Науковий ступінь:

не має.

Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Еластомерні композиції на основі каучуків загального призначення з використанням комплексних стабілізуючих добавок» зі спеціальності 05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів. Захист планується у 2011 році у науково-технічній раді ДВНЗ УДХТУ.

 

3. Основні наукові напрями роботи та досягнення

Переробка еластомерних матеріалів. Розробка композиційних матеріалів. Вико¬ристання відходів гумового виробництва. Хімічна технологія палива. Екологічні аспекти у хімічній технології.
Є співавтором19 наукових публікацій.

 

4. Професійна діяльність:

  • асистент факультету технології високомолекулярних сполук, кафедри хімічної технології палива.

 

6. Нагороди:

  •   диплом за кращу доповідь у секції «Раціональне використання вторинної сировини» VII Української науково-технічної конференції з міжнародною участю «Еластомери – 2008», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2008 р.;
  •   диплом ІІІ ступеня за кращу доповідь у секції «Хімічна технологія» ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення», Донецький національний університет, 2009 р.;
  •   почесна грамота за найкращу доповідь на IV Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімія і сучасні технології», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2009 р.;
  •   диплом ІІІ ступеня за кращу доповідь у секції «Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії в вирішенні екологічних проблем» І міжнародної (ІІІ) всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, присвяченої 110-річчю ХТФ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

 

Контакти:

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web