HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Привітання

Рада молодих вчених Дніпропетровської області об’єднує понад 1800 молодих учених, у тому числі 5 докторів та понад 480 кандидатів наук з 16 вищих навчальних закладів та 6 науково-дослідних інститутів області.

Рада молодих вчених Дніпропетровської областіНайголовнішим досягненням роботи РМВ ДО є створення чіткої системи, яка дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед молодими вченими Дніпропетровської області. Як свідчить досвід, досягнутий рівень роботи є одним з найкращих в Україні. Починаючи з 2006 року, РМВ ДО разом з головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації бере участь в проведенні конкурсів на кращого молодого вченого та кращу раду молодих учених області.

Шостий рік поспіль, незалежно від політичних та економічних подій, проводиться конкурс на кращі наукові проекти серед молодих учених, присвячені вирішенню актуальних проблем Дніпропетровської області – “Молоді вчені – Дніпропетровщині”.

П’ятий сезон працює «Школа молодих вчених». Метою цього проекту є створення системи підготовки наукової еліти Дніпропетровської області для реалізації інтелектуального потенціалу молодих вчених у галузі науково-технічної діяльності, яка забезпечує використання досягнень науки і техніки для вирішення соціальних, економічних, культурних та інших проблем Дніпропетровської області й України.

У 2011 році діяльність РМВ ДО вийшла за межі області, і одним із пріоритетів стало налагодження зв’язків із молодими вченими зарубіжних країн. Так, у червні 2011 року д.т.н., професор Власов С.Ф. на запрошення керівництва Фонду першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва став учасником Міжнародного форуму «Молоді вчені – ХХІ століттю», на якому було запропоновано створити Асоціацію молодих вчених країн СНД. У липні 2011 року керівництво управління освіти і науки Бурятії (Росія) запросило голову РМВ ДО на міжнародний форум «Молода сім’я – стратегічний ресурс Росії». В Улан-Уде було підписано багатосторонню угоду про міжнародне співробітництво. У вересні 9 молодих учених Дніпропетровщини брали участь у Міжнародному молодіжному форумі ім.О.Невського в м.Санкт-Петербург (Росія).

У вересні 2012 року голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області к.е.н., доцент Безус Р.М. зустрівся з радником-послаником Посольства України у Французькій Республіці Ю. А.  Пивоваровим. Зустріч відбулася в Посольстві України у Французькій Республіці (м. Париж). Під час зустрічі були обговорені питання можливих шляхів співпраці між молодими вченими Дніпропетровщини і науковими установами Франції.

З 2013 року рада розвиває партнерські зв’язки з молодими науковцями Республіки Польща.

У 2015 році Рада приєдналася до Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. І саме наші делегати представляють сьогодні Україну у Європейській раді аспірантів і молодих учених Євродок.

Сьогодні молоді вчені Дніпропетровської області бере активну участь у формуванні політики у сфері освіти і науки та законотворчому процесі, розробляючи та презентуючи  пропозиції до проектів галузевих нормативних актів.

Все вище перераховане безумовно сприяє тому, щоб Дніпропетровська область стала науково-освітнім центром в Україні та Європі. Ми вдячні, що керівництво області підтримує всі ініціативи молодих вчених на шляху досягнення поставлених цілей у контексті нових академічних цінностей та освітньо-наукових стандартів Дніпропетровської області.

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web